Kişisel ataleti yenmek için 3M kuralı nedir?

Kısa boylu ve zayıf bir genç, yanındaki uzun boylu ve iri yapılı arkadaşına dönerek “Ben senin yerinde olsam, dünya ağır sıklet boks şampiyonu olurdum” der. Bunun üzerine arkadaşı şu cevabı verir: “Seni dünya hafif sıklet boks şampiyonu olmaktan alıkoyan ne?”

kişisel atalet

Kişisel ataleti yenmek için 3M kuralı nedir?

Hepimizin hayalleri, başarmak istediği hedefleri olduğu gibi bu hedeflere ulaşma(ma)k için kendimizce koyduğumuz engelleri, bariyerleri var. Bu engelleri çoğu zaman fark etmeden yolumuza koyar sonra da hayıflanır dururuz; başkalarının önündeki fırsatlara bakıp “Ah keşke benim de böyle bir şansım olsa neler neler yapardım” deriz kendi fırsatlarımızın farkına varmadan.


Sıklıkla düştüğümüz bu yanılgı kişisel ataletin ta kendisidir. Kişisel atalet bir tür hastalık gibidir, öyle ki bu hastalık yavaş yavaş ilerler. Hedefinizle ilgili önce birkaç deneme yaparsınız bu denemelerde karşılaştığınız bazı engeller sizi durdurur. Bir süre ara verirsiniz bir cesaret az biraz da kırılmış motivasyonla yeniden denemeye karar verirsiniz. Bir bakarsınız ki bir küçük engel daha çıkmış karşınıza. Engeli yok edip yolunuza devam etmek yerine bir süre daha ara vermeye karar verirsiniz. Çoğunlukla orta veya uzun vadeli verilen bir aranın ardından motivasyonunuz epeyce azalmış bir halde son bir gayretle yeniden hamle yaparsınız ve bir bakarsınız ki aynı engeller hiçbir yere gitmemiş hala önünüzde…

Hayal kırıklığı yorgunluk ve kendinize olan inancınızın kaybı kalır elinizde ve bir daha asla denemezsiniz. Bir kere deneyimlediğiniz hayal kırıklığı tüm hedefleriniz için gölge gibi takip eder sizi ve kişisel ataletin gölgesinde hedeflerinize iç çekerek bakmaya başlarsınız.

Peki, yok mu bu kişisel atalet illetinin bir dermanı? Elbette var. Jim Kwik, Limitless adlı kitabında hayatımızdaki başarısızlıkları, engelleri, “yapamayacağım, yapamıyorum” cümlelerini ortadan kaldırmanın yolu olarak 3M Kuralını ortaya atıyor.

Kwik’e göre; hepimiz sınırsız bir potansiyele sahibiz. Ancak, hedeflerimize ulaşmak söz konusu olduğunda kendimizi belirli noktalarda sınırlama eğilimindeyiz. Sınırsız potansiyelimizi açığa çıkarmak için, 3 temel noktanın bir arada olması gerekiyor. Ve bu muhteşem üçlüyü Kwik 3M olarak adlandırıyor.

Kişisel ataleti yenmek için 3M kuralı:

Hadi gelin bu 3M kuralı “Mindset (zihniyet), Motivasyon ve Metot” neymiş birlikte bakalım:

1- Mindstet (Zihniyet):

Zihniyet, hayata, olaylara, kendimize nasıl baktığımızla ilgili temel inançların bütününü oluşturmaktadır. Bu inançlara ulaşmak için kendimize sormamız gereken ana soru: “Amacım ne ve bu amaca ulaşmam mümkün mü?”


Birçoğumuz farkında olarak ya da olmayarak kendimizce birtakım gerekçelere inanır ve amacımıza, hedefimize doğru ilerlerken bu inançlar doğrultusunda kendimize engeller koyarız. Zihniyetimizde oluşturduğumuz bu blokelerin temel nedeni kendimiz ve yeteneklerimiz hakkındaki inançlarımıza tutunmamızdır. Yeni bir dil öğrenebileceğimize inanmıyoruz, bu yüzden denemeyi bırakıyoruz. Ya da bir enstrüman çalmayı öğrenemeyecek kadar yaşlı olduğumuza inandığımız için hiç başlamıyoruz. Oysa neye inanırsak onu başarırız, başaracağımıza inanırsak başarıyı, kaybedeceğimize inanırsak başarısızlığı çekeriz. Bu nedenle zihniyetimizi anlamak inanılmaz derecede önemlidir; çünkü inanç davranışı yönlendirir.

2- Motivasyon:

Sizi motive eden şeyi ortaya çıkarmak, sınırsız zihinsel kapasitenizi açan anahtardır.

Kwik’e göre motivasyon sabit veya durağan bir seviyede değildir. Motivasyon değişkendir tutumlarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, kişisel ve çevresel faktörler motivasyonumuzda artırıcı veya azaltıcı etkiye sahiptir.

İnsanların kendini motive edebilme yetkinliğinin de olduğunu söyleyen Kwik motivasyonun formülünü de veriyor.

Motivasyon = Amaç + Enerji + Basit küçük adımlar

Amaç olmadan motivasyonun sağlanması mümkün değildir, çünkü motivasyon amaçlara ulaşmak için bizi harekete geçiren düşüncelerimiz, isteklerimiz, kaygılarımızdır. Amaçlarımıza ulaşmak için harekete geçmemiz gerekir ki bu da belirli bir enerjiye ihtiyaç duymamızı sağlar. Kwik, bu enerjiyi yükseltmemiz için hayatımızı düzene sokmamızın, sağlığımıza ve beslenmemize özen göstermemizin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Aslında bu formülü anlamak, beynimizi her gün motivasyon için eğitebileceğimiz anlamına geliyor ve basit küçük adımlar tam da burada devreye giriyor. Bizi harekete geçirebilecek günlük alışkanlıklar geliştirerek, zorlu işlerin üstesinden gelebiliriz. Bunu bir fitness başlangıcı olarak düşünebiliriz. Nasıl ki fitness egzersizlerinde ilk günler kasların açılması için basit ve kısa süreli hareketlerle başlanıp devam eden günlerde yoğun ve daha sert hareketler yapılıyorsa günlük alışkanlıklar kazanmak için de aynı şekilde küçükten büyüğe doğru adım atabiliriz.

3- Metot:

Sınırsız hedeflerimizin kilidini açmanın üçüncü adımı yöntemlerimizdir. Doğru bir yöntemle ilerlemediğimiz sürece ilk 2 adımı özümsememiz, doğru anlayıp uygulamaya çalışmamız yeterli değil. Yöntemlerimiz, hedefimize gerçekten ulaşmak için kullandığımız adım adım süreçlerdir. Ancak çoğu zaman yanlış yöntemler kullanırız. Atmamız gereken daha küçük adımları anlamadan büyük adımlarla başlarız. Tabir yerindeyse emeklemeden koşmak isteriz. Doğru metodu uygulamak için 2 kilit noktası var:

  • Hedeflerini küçük görevlere, parçalara böl ve adım adım ilerle.
  • Hedeflerine ulaşmak için tutarlı ol.

Özetle, hepimizin sonsuz hedefleri, istekleri var ve çoğumuz çok fazla çalışıp minimum sonuç alıyoruz. Önemli olan daha çok değil, daha akıllı, daha sistemli çalışabilmek ve potansiyelimizi ortaya çıkartmak. Bunun da formülü çok açık: Amacını keşfet, küçük adımlarla ilerle ve bunları günlük rutinlerine dâhil et.

Mutluluğu arayanlar için eylem planı


Gamze Özyedek
Sosyolog, İK Yöneticisi & Kariyer Gelişim Uzmanı | İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim Süreçleri, İş Planlama ve İş Değerlendirme, Kişisel Gelişim, Liderlik Becerileri, Müşteri Yönetimi, Kurumsal İletişim, Profesyonel Yönetim Becerileri, Diksiyon ve Beden Dili, Müşteri Memnuniyeti ve Devamlılığı, Satış ve Sektöre Özel Yönetim Eğitimleri vermektedir. İnsan Kaynakları & Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim başlıklarında çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni bir şeyler öğrenerek ve keşfederek yaşamayı ilke edinerek, bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır düşüncesinden hareketle 2017 yılında İdeal Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Gelişim Merkezi’ni kurarak çalışmalarına burada devam etmektedir.