Türkiye’yi saran yangınlarla ilgili ilk rapor İstanbul Üniversitesi’nden: Havadan müdahale kaçınılmaz

Türkiye’yi saran orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken bir rapora imza atıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, yaşanan orman yangınları hakkında bir rapor hazırladı.

içmeler yangını

Hazırlanan raporda, “Yangınlar erken müdahalenin en iyi yöntemi şartlar uygun olduğunda hava araçlarının kullanılmasından geçmektedir. Hava araçlarının kullanılması her ne kadar yüksek maliyetler doğursa da yangın maliyetleri düşünüldüğünde hava araçlarının yerinde ve zamanında etkin kullanılması bu maliyetin yanında çok değildir. Bu nedenle de yangına ilk müdahalede hava araçlarının kullanılması kaçınılmaz olarak görülmektedir” denildi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, yaşanan orman yangınları hakkında bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporun satır başları şu şekilde:

“Orman Genel Müdürlüğü” tarafından yayınlanan son 20 yıllık orman yangınları istatistiklerine göre her yıl ortalama 2 bin 350 adet orman yangını çıktığı ve yaklaşık 10 bin 000 hektar ormanlık alanın etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu rakamlar ülkemizin orman yangınlarına hassas Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerine özgü iklim ve bitki örtüsü koşullarının bir sonucudur. Küresel ısınmanın bu çalışmaları giderek zorlaştıracağı da dikkate alınmalıdır. Orman yangınlarının tamamen engellenemeyeceği, orman yangınları ile yaşamayı öğrenmemiz zorunluluğu kamuoyu tarafından bilinmelidir. 30 Temmuz 2021 saat 16.00 itibarıyla Adana, Antalya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan toplam 71 yangının 57’si kontrol altına alınmış, 14’ü ise halen devam etmektedir. Yangın bölgelerinde sıcaklığın yüksek, bağıl nemin düşük olması yanıcı madde nemini düşürmekte ve ormanları yanmaya daha elverişli hale getirmektedir. Rüzgâr şiddetinin yüksek olması yangının yayılma hızını arttırmakta ve yangına doğrudan müdahaleyi güçleştirmektedir. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, nispi nemin yüzde 20’nin altına düştüğü hava koşullarında orman yangını çıkma olasılığı çok yüksektir.


Nitekim; bölgede meteoroloji istasyonlarından alınan veriler 30 Temmuz tarihinde hava sıcaklığının 42-43 derece göstermektedir. Bu şartlar altında çıkan yangınlar; rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayılabilir ve kontrol altına alınması güçleşir. Bunun yanı sıra kararsız hava koşullarının etkisiyle yanan kabuk, yaprak ve kozalaklar yangın ana hattının kilometrelerce ilerisine sıçrayarak yeni yangınların oluşmasına neden olur. Yangın alanlarının genişlemesi bununla çok yakından ilişkilidir. Yangının sıçrama yapacağı yerler bilinmediğinden dolayı kontrol altına alınması da son derece zorlaşır. Ancak aynı anda bir kaç farklı noktada başlayan yangınların çıkış sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Bu durum kasıt ve sabotaj ihtimalini de düşündürmektedir. Nitekim devam eden yangında üzücü can kayıpları yaşanmıştır. Bu durumu önlemek için yangınların yerleşim yerlerini tehdit ettiği durumlarda yerleşim yerlerini korumak için zaman zaman dolaylı müdahale yöntemlerinden ‘Karşı Ateş’ yöntemine başvurulmaktadır. Orman yangınlarının söndürülmesindeki en önemli husus yangınlara erken müdahale etmektir. İlk 15-20 dakika çok önemli olup yangının büyümesinin engellenmesinde ve söndürülmesinde belirleyici unsurdur. Yangınlar erken müdahalenin en iyi yöntemi şartlar uygun olduğunda hava araçlarının kullanılmasından geçmektedir.


Hava araçlarının kullanılması her ne kadar yüksek maliyetler doğursa da yangın maliyetleri düşünüldüğünde hava araçlarının yerinde ve zamanında etkin kullanılması bu maliyetin yanında çok değildir. Bu nedenle de yangına ilk müdahalede hava araçlarının kullanılması kaçınılmaz olarak görülmektedir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; orman yangınlarıyla savaşta tek başına havadan müdahale yeterli değildir. Havadan müdahale (uçak ve helikopterler) yeni çıkmış bir yangının büyüyüp afet haline dönüşmeden kontrol altına alınması ve engebeli arazilerde yangına müdahale açısından önemlidir ancak gece karanlığında bu uçak ve helikopterler işlevlerini yitirmektedirler. Bu nedenle orman yangınlarıyla etkili bir savaşım için şu anda yangın bölgelerinde de yapıldığı gibi hem karadan hem de havadan müdahale şarttır.


Anayasa’nın 169’ucu maddesi ile ormanların korunması ve geliştirilmesi güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla sosyal medyada bahis konusu edilen yanan alanların gelecekte imara açılacağı öngörüsü Anayasa’nın ilgili hükmüne aykırıdır. ‘Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır’ şeklinde caydırıcı hükümler bulunmaktadır. Yangınların verdiği tahribat, yanma derinliği ve yanan alan büyüklükleri ile ilgili kesin veriler ancak yangınlar tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemeler ile belirlenebilecektir. Ormanlar her ne kadar devlet tarafından anayasa ve yasalarla korunuyor olsa da tüm kurumlar ve vatandaşlar olarak aynı sorumluluğu taşımak ve paylaşmak zorundayız. Unutmayalım ki; ‘Küresel İklim Değişikliği’ yaşadığımız bu yüzyılda felakete dönüşen sel, heyelan gibi doğa olaylarını önleyecek ana unsurlardan birisi de yine orman varlığımızdır. Bu nedenle ancak ormanlarımızı koruyarak yarınlarımızı güvence altına almak mümkün görünmektedir.”

Erdoğan’dan THK açıklaması: Rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.