HGS geçiş ihlali cezalarıyla ilgili mağduriyetlerde emsal karar

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilen İzmir-İstanbul otoyolunda HGS geçiş ihlali nedeniyle ücretin 4 katı ceza kesilmesini mahkeme yasaya aykırı buldu. Avukatlar kararın, yetersiz bakiye sonucunda otoyol ücretinin ödenmediğinden habersiz olmaları nedeniyle geçiş ücretini misliyle ödemek zorunda kalan binlerce tüketici bakımından emsal olacağını belirtti.

HGS geçiş ihlali

Otoyol A.Ş. tarafından işletilen İzmir-İstanbul otoyolunun, Bursa Batı yönünden İzmir istikametine yaptığı giriş esnasında HGS bakiyesinin yetersiz olması ve geçiş ücretinin alınamaması nedeniyle, Mehmet Müftüoğlu’na 137 TL olan geçiş ücretinin 4 katı yani 548 TL ceza kesildi.

PTT tarafından kesilen ceza, tüketiciye bildirilmemesi nedeniyle icraya düştü. Kesilen cezanın icraya düşmesinin ardından haberdar olan Müftüoğlu’nun borcu bin 300 TL’ye yükseldi. Bunun üzerine kendisine yetersiz bakiye bildirimi yapılmaması nedeniyle zarara uğramış olduğu için PTT aleyhine, Mehmet Müftüoğlu adına Avukat Cansu Balcı ve Avukat Beril Akgün Kacar tarafından Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunuldu.


Tüketici Hakem Heyeti PTT’nin yetersiz bakiye bildiriminde bulunması gerektiğine ilişkin yasal mevzuat olmadığı ve Hızlı Geçiş Sistemi Etiketi Satış Kullanıcı Sözleşmesine aykırı bir durum tespit edilmediği gerekçesiyle tüketicinin başvurusunu reddetti.

Tüketici Hakem Heyeti reddetti

Tüketici Hakem Heyeti tarafından başvurusunun reddedilmesi üzerine avukatlar, konuyu tüketici mahkemesine taşıyarak, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptal edilmesini ve PTT tarafından yetersiz bakiye bildirimi yapılmamış olması nedeniyle uğranılan zararın tazmini talep etti.


Tüketici Mahkemesi sıfatıyla karar veren Asliye Mahkemesi, Tüketici Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve bildirim yapılmaması nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında, “Tüketici geçiş ihlalini bilebilecek konumda olsa da ödemesi yaptırılan ceza miktarına ilişkin tüketiciye gerekli bildirim ve ihtarın yapılması gerektiği, bildirim yapılmadan cezanın tüketiciye tahakkuk ettirilemeyeceği, bu bildirimin hukuk ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğu ayrıca TKHK’nın ruhuna ve münderecatına uygun olduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilerek hüküm kurmak gerekmiştir” ifadelerine yer verdi.

137 TL’lik geçiş ücretinin bin 300 TL’lik borca dönüşmesi sonucuyla karşılaşıyorlar

Öte yandan tüketicinin bir diğer Avukatı Cansu Balcı ise kararın emsal oluşturacağına dikkat çekerek şöyle konuştu:


“Birçok vatandaş Otoyol A.Ş. ve PTT’den aldıkları hizmet kapsamında aynı mağduriyeti yaşamakta. Tüketiciler icra takipleri ve davalarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu kişiler kaçak geçiş yapma kastıyla hareket etmemelerine, yalnızca yetersiz bakiye ile geçiş yapmalarına rağmen, bizim dosyamızda olduğu gibi 137 TL’lik geçiş ücretinin bin 300 TL’lik borca dönüşmesi sonucuyla karşılaşıyorlar. Bu karar binlerce tüketici bakımından emsal olacağını düşünüyoruz.”

Kamuda haksız menfaat yoluyla dolandırıcılık suçu nedir?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.