Adalar ilçesinde imar yetkisi, İBB elinden alınarak bakanlığa verildi

Marmara Denizi ve Adalar, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda Adalar’da imar planı yapmak ve onaylama yetkisinin İBB’den alınarak bakanlığa verilmesi öngörülüyor.

adalar imar

Marmara Denizi ve Adalar’ın ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Adalar ilçesinde imar planı yapma ve onaylama yetkisi, İBB elinden alınarak Çevre Bakanlığına verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, “Bazı alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.


Kararda; kıyı kenar çizgisi esas alınarak hazırlanan ve kroki ile sınırları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün, “Adalar’da imar planı yapma ve onaylama yetkisi İBB elinden alınarak Bakanlığa geçmiştir,” diyerek karara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda neler var?

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerinin uygulanacağı belirtilen karara göre; İstanbul ili, Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir ili, Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda, mezkûr Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak.


Yetki, Çevre Bakanlığı’nda

Belirlenen bölgede mevzuat hükümlerine göre çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hazırlanıp onaylanacak. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde, bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda olacak.

Kararda, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edileceği ifade edildi. Ayrıca bölgede noktasal ve/veya yayılı atık su deşarjlarının, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu bölgede harekat eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetlerin, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacağı açıklandı. Kararda; 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla koordineli olarak yürütüleceği belirtildi.


Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 22 Mart 1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na atıf yapılarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülür” denildi. (ANKA)

Özelleştirme kapsamına alınan cennet araziler imara açıldı


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.