Evden çalışma üretkenliği düşürmedi, tersine artırdı!

Almanya’da İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne göre evden çalışmak verimliliği düşürmedi. Hatta bazı işletmelerde artırdı. Ancak bazı şirketler iletişim sorunları yaşandı.

Evden çalışma

Almanya’da iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı’nın bilimsel kuruluşu olan İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne (IAB) göre, korona virüsü pandemisi nedeniyle artan ‘home office’, yani evden çalışma uygulaması verimliliği düşürmedi. IAB’nin araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60’ı için iş verimliliğinde büyük bir değişikliğe neden olmadı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 22’si, hatta verimliliği daha da artırdığı tecrübesini edindiğini aktardı. Araştırmada yer alan işletmelerin sadece yüzde 13’ü esnek çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilediği görüşünde.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, araştırmaya katılan her 10 şirketten dördü pandemide edindiği home office tecrübesini “çok olumlu” veya “çoğunlukla olumlu” şeklinde olduğunu nitelendirdi. IAB Başkan Vekili Ulrich Walwei, her altı şirketten sadece birinin home office için olumsuz yanıt verdiğini ve bunun da evden çalışmanın genelde iyi işlediğine işaret olduğunu kaydetti.


IAB’nin yaptığı araştırmaların sonuçları siyasi karar alma süreçlerinde de dikkate alınıyor.

Peki pandemi sonrası ne olacak?

Temmuz 2021’de yapılan başka bir araştırmada ise işletmeler, evden çalışma uygulamasını pandemi sonrası eski seviyeye çekmeyi planladığını ortaya koymuştu. Bu araştırmada hatta her 10 şirketten birinin de home office uygulamasını pandemiden öncesinden daha düşük bir seviyeye çekmeyi düşündüğü belirlenmişti.


Peki iyi işlemesine rağmen neden pandemiden sonra kaldırılması planlanıyor? Almanya’da çok sayıda işletme evden çalışma uygulamasından memnun olsa da işyerine dönülmesi planında çalışanlar arasındaki iletişim ve sosyal ilişkiler önemli rol oynuyor.

Küçük işletmelerde iletişime olumsuz etkisi daha düşük 

IAB’nin araştırmasında da bu noktaya dikkat çekiliyor. Araştırmaya katılan 250 veya daha çok çalışanı olan büyük işletmelerin yüzde 70’i, evden çalışma uygulamasının iletişimi olumsuz etkilediği tecrübesi edindiklerini aktardı. Araştırmada 10 kişiden daha az çalışanı olan küçük işletmelerde ise bu oranın yüzde 30 civarında olduğu tespit edildi.

Özellikle yeni personel alındıysa sorun

Evden çalışmanın yönetimle çalışanlar arasındaki iletişimi de, özellikle de yeni personel alımı durumunda, olumsuz etkilediği sonucuna varıldı. Araştırmaya katılan büyük işletmelerin yaklaşık yüzde 50’si kurum içi iletişimde home office yüzünden kötüleşme gördüklerini aktardı.


İşletmelerin kurum içi iletişime büyük önem verdiğine işaret eden IAB Direktörü Bernd Fitzenberger, bire bir iletişimin yerini dijital iletişimin alamayacağını tespit ettiklerini kaydetti. (DW Türkçe)

İş değiştiren çalışan hakkında emsal karar: Rakip firmada çalışması rekabet yasağını ihlal etmez


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.