Elektrik dağıtım bedelindeki yüzde 24’lük zammın kaynağı belli değil!

Son zamlarla elektrik faturası 192 liradan 288 liraya çıkan bir ailenin ödediği elektrik dağıtım bedeli 70 liraya çıktı. Ancak yüzde 24’lük bu zammın kaynağı bilinmiyor.

Elektrik dağıtım bedeli

Fahiş elektrik zammının önemli bir bölümü, faturada detaylı olarak görünmeyen bir kalemden geliyor. Elektrikteki kayıp-kaçak, sayaç okuma, iletim sistemini kullanım ve dağıtım sistemini kullanım bedelleri 2016 yılından bu yana “elektrik dağıtım bedeli” adı altında tek kalemde gösteriliyor. Ancak nereye ne kadar gittiği faturada görünmüyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Son yapılan zamla birlikte ayda 210 kilovatsaat elektrik tüketen bir ailenin faturası 192 liradan 288 liraya yükselirken dağıtım bedeline ödenen para 56 liradan 70 liraya çıktı. Yani halktan dağıtım bedeli adı altında toplanan tutara yüzde 24‘ün üzerinde zam yapıldı. Ancak, bu zammın sayaç okuma mı, kayıp kaçak mı, iletim ya da dağıtım bedelindeki artıştan mı kaynaklandığı halka açıklanmadı.


Daha önce faturada kalem kalem gösteriliyordu 

Karartmalı faturada vergiye ödenen para ise, TRT payının kaldırılmasına rağmen 37 liradan 52 liraya çıktı. Elektrik tüketimi aynı kaldığı halde 192 liradan 288 liraya yükselen faturadaki 96 liralık zammın 67 lirası enerji bedeline yapılan zamdan, 15 lirası vergi artışından, yaklaşık 14 lirası da dağıtım giderlerine yapılan zamdan kaynaklandı.

Yüzde 24 zammın kaynağı belli değil!

elektrik faturası kalemleri

2016’ya kadar elektrik faturasındaki tüm giderler faturada kalem kalem gösteriliyor, halka açık bilgi veriliyordu. Ancak dağıtım özelleştirilince elektrik faturalarına adeta ‘karartma’ uygulanmaya başladı.

Elektrik dağıtım bedeli nedir?

Elektrik dağıtım bedeli, enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilir. Kısacası elektrik kablolarının kullanımından dolayı doğan bir ücrettir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kWh cinsinden kullanım için tahakkuk eder. EPDK Tebliği uyarınca artık elektrik faturaları üzerinde gösterilmemektedir ancak hala hesaplamaya dahil edilmektedir.


Faturada görmediğimiz hangi kalemler bulunuyor?

Elektrik dağıtım bedeli tedarikçi şirketler tarafından faturalarda tahsil edilir. Ancak hangi kalemlere ne kadar harcandığı faturada görünmüyor.

Dağıtım bedeli toplam tutarının içinde;

  • Enerjinin şehir içinde evlere kadar dağıtılmasını sağlayan şirkete ödenen bedel,
  • Enerjinin yüksek gerilim hatları ile şehirlerarası mesafelere ulaşmasını sağlayan şirkete ödenen iletim bedeli,
  • Sayaçları okuyan şirkete ödenen sayaç okuma bedeli,
  • Enerjinin nakli esnasında yaşanan kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı dolayısı ile oluşan zararı karşılamak adına kayıp/kaçak bedeli bulunmaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası: Tarife tam bir tuzak

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, faturalara uygulanan karartma yüzünden halkın bilgi alma hakkının engellendiğini söyledi.


Artık hiç kimsenin kayıp kaçak ya da sayaç okuma bedellerine yapılan zammı göremediğini belirten Sakarya, “Çok zamanlı tarife de mesken aboneleri için tam bir tuzak. Çok zamanlıda kademe olmadığı için halk yüzde 50 yerine her dilim için direkt 125 zam ödemek zorunda bırakıldı. Herkesin tek ya da çok zamanlıdan hangisinin tüketimine uyduğunu kontrol etmesini öneriyoruz” dedi.

Elektrik faturalarını düşürmek için formül arayışı: Dağıtım bedeli düşürülecek mi?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.