Hekimler eylemde: Türkiye genelinde doktorlar iş bıraktı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, 17 Şubat Perşembe ve 18 Şubat Cuma günleri aile hekimlerinin tüm yurtta iş bırakacağını açıkladı.

aile hekimleri

Sağlık çalışanlarının tüm yurt genelinde özlük hakları için geçen hafta iş bırakmasının ardından, yarın ve cuma günü de aile hekimleri iş bırakacak. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay, aile hekimlerinin yapacağı bu eyleme ilişkin Cumhuriyet‘e konuştu.

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay aile hekimlerinin cari gider ödeneğinin yetersiz kaldığını vurguladı.


Hekimlerin beklentilerini üç başlıkta özetleyen Noyan, “Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini istiyoruz” dedi. Noyan, “Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada öneminin farkına varılan koruyucu hekimlik sistemine Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla önem vermesini ve sahada çalışan hekimleri ve AHEF ile istişare etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Aciller açık olacak

Noyan, “Bu eylemsellik vatandaşı mağdur etmek için değil, daha nitelikli bir sağlık hizmeti vermek, olumsuz koşulların düzeltilmesi için sesimizi duyurmak amacıyla yapılıyor. Yani vatandaşlar da bu eylemi destekliyor. Aile hekimleri acil sağlık hizmeti vermiyor. Eylem günlerinde acil sağlık hizmeti veren acil ve 112 sağlık hizmetleri çalışır durumda olacak” bilgisini paylaştı.

“Asgari kadar bile artmadı”


Yönetim kurulu üyesi Balbay ise aile sağlığı merkezi giderleri için verilen cari giderlerin yetersizliğine dikkat çekerek, “Son 10 yılda cari gider ödemeleri giderek azalmakta, elektrik faturaları bile ticarethane olarak gelmektedir. Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye’de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.