İklim değişikliği hayatımızı nasıl etkiliyor?

Bilim insanları, tüm dünyanın ortak ve en önemli problemi olan küresel iklim değişikliği sorununun ilerleyen yıllarda hayatımızı nasıl etkileyeceğine dair önemli bulgular paylaşıyor.

iklim değişikliği

Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı, çevrenin korunması başta olmak üzere tüm kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından her geçen gün önemini daha da artırıyor.

Yakın zamanda açıkladığı Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek stratejisi ile, insanların hayatlarına ve hayallerine odaklanabilmesini sağlayarak daha güvenli bir geleceğe adım atabilmeleri için çabalayan Generali Sigorta, iklim krizi ile mücadele kapsamında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda küresel iklim değişikliğinin insan hayatında etkilediği 7 alanı paylaştı.


Tarım alanları zarar görüyor

Küresel iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan bir rapora göre 1880 yılından bu yana dünyanın sıcaklık seviyesinin 1 C° arttığı görülüyor. Ayrıca tüm dünyada yağış rejimlerinde de ciddi değişiklikler söz konusu. Buna bağlı olarak sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanması giderek zorlaşıyor ve tarım alanları zarar görüyor. Artan sıcaklıklar ve yağış rejimlerinin değişimi aynı zamanda tarımdaki verimliliği de olumsuz yönde etkiliyor.

Biyoçeşitlilik tahrip oluyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 3 milyar yıldan fazla bir sürede oluşan biyoçeşitlilik giderek azalıyor. Orman yangınları, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin sonucunda yok olan türlerin bir yıllık bilançosu 1000’i geçiyor. Öte yandan deniz suyu sıcaklığındaki artış nedeniyle su altındaki yaşam formu önemli ölçüde zarar görüyor.

Dünyadaki oksijen seviyesi azalıyor

Son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan ve binlerce hektarlık orman alanlarına zarar veren orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin en önemli sonuçları arasında yer alıyor. Orman alanlarının yok olması bir yandan küresel iklim değişikliğini hızlandırırken diğer yandan da dünyadaki oksijen seviyesinin azalmasına neden oluyor.


İçilebilir su miktarı giderek düşüyor

Her ne kadar dünyanın yüzde 75’i su ile kaplı olsa da içilebilir su miktarı yüzde 3’ün altında. Küresel iklim değişikliğinin doğal bir sonucu olarak içilebilir su miktarı giderek azalıyor. Uzmanlara göre kısa bir süre sonra canlı ekosistemi su krizi ile karşı karşıya kalacak.

Yaşam alanları daralıyor

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan su seviyesi uygun ve elverişli yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. İlerleyen yıllarda bazı ülkelerin sular altında kalacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası ekonomiler olumsuz etkileniyor

Küresel iklim değişikliği uluslararası ölçekte başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere çeşitli alanlarda maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Ayrıca küresel iklim değişikliğinin etkilerini ve karbon salınımını azaltmak için devletler, kurumlar, kuruluşlar ve şirketler üretim ağına çeşitli yatırımlar yapmak durumunda kalıyor.

Hastalık süreleri uzuyor


Küresel iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen ısı artışı, hava kirliliği, buzulların erimesi, su ve gıda kalitesinin düşmesi gibi birçok etken, hastalık sürelerinin uzamasına ve hatta yeni tip virüslerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.