Kur korumalı TL’de 12,5 milyar liralık zarar! Bakan Nebati açıkladı

Bakan Nebati, 21 Mart’ta vadesi dolacak Kur korumalı TL mevduat modelinin bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceğini söyledi.

nebati

Kur Korumalı TL Mevduat sistemiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den önemli açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi’nde ilk vadenin 21 Mart’ta dolacağını belirtirken sistemin bütçe üzerindeki tahmini yükünü 12,5 milyar TL olarak öngördü. Nebati, KKM’nin bütçe üzerindeki yükünün sınırlı olacağını söyledi.


Türkiye Ekonomi Modeli’ne ilişkin aksiyon adımlarından birinin KDV’nin sadeleştirilmesi olduğunu belirten Nebati, Yeni Şafak Gazetesine şunları anlattı:

KDV’de yapılan indirimler

“Bildiğiniz üzere ilk adımı gıda maddelerinin tesliminde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirerek gerçekleştirdik ve vatandaşımızın alım gücüne katkıda bulunduk. İkinci adım ise salgın koşulları ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak artan enerji fiyatlarından vatandaşımızın en düşük seviyede etkilenmesini sağlamak adına, tarımsal sulama ve meskenlerde elektrik teslimlerindeki KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi oldu.

Yeni faiz indirimi için açık kapı

Bu süreçte sektörlerden gelen talepleri dikkate alarak KDV sistemini daha basit hale getirmek amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Bu çerçevede ülkemizin ekonomik öncelikleri dikkate alınarak oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.


Gıda stokları azaldı mı?

Gıdada arz sıkıntısı yaşanmaması için devletimizin tüm kurumları gerekli tedbirleri almaktadır. Biz de Bakanlık olarak ilgili Bakanlıklarla koordineli çalışıyor ve piyasaları sürekli takip ediyoruz. TMO tarafından, yurt içi arz ve talep miktarının dengelenmesi ve fiyat artışlarının mümkün olduğunca engellenmesi için gerçekleştirilen hububat ve ayçiçek yağı ithalatları devam ediyor, Bakanlığımızca kuruluşa finansman desteği sağlıyoruz. TMO’nun dışında özel sektörün de gerektiğinde hububat, ayçiçek yağı ve bazı bakliyat ürünleri ithalatı yapabilmesi için gümrük vergileri sıfırlandı. Yaklaşan hasat dönemi öncesi yağışlar iyi gitmekte olup önümüzdeki süreçte ülkemizde gıda ürünlerinde arz sıkıntısı olmayacağını düşünüyoruz.

Kur korumalı TL mevduat modeli

TL Mevduat ve Katılma Hesapları ile makroekonomik dengelerin korunması ve döviz kuru volatilitesinin azaltılması hedeflendi. Nitekim bu uygulama başladıktan sonraki gelişmeler dikkate alındığında bunun başarıldığı görülüyor. Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) Sistemi’ne 3 ay vadeli olarak katılan mevduatın ilk vade sonu 21 Mart 2022 tarihi olacaktır. KKM’ye ilişkin düzenlemeye göre, vade sonunda döviz kurundaki artışın bankalarca ilgili vade için ödenen faiz oranının üzerinde olması durumunda aradaki fark bütçeden karşılanacaktır.

12,5 milyar liralık zarar

Yapılan projeksiyonlara göre, gerçek kişilere ait toplam mevduatın 250 milyar TL’sinin bu sisteme dâhil olması ve vade sonunda döviz kuru artışının bankaların mevduata ödediği faiz oranının 5 puan üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bu enstrümanın bütçe üzerine 12,5 milyar TL yük getireceği tahmin ediliyor. KKM uygulamasının döviz kuru volatilitesi ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkisi de dikkate alındığında KKM’nin bütçe üzerindeki yükünün oldukça sınırlı olacağı ifade edilebilir.

Saha denetimleri devam ediyor

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele eden ekipler aslen Bakanlığımızın sahada ve merkezde olan tüm personelidir. Bakanlığımızın veri tabanında bulunan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belgeler üzerinden analiz çalışmaları yapıyorlar. İhbar ve şikâyetler de hassasiyetle değerlendiriliyor. Bakanlığımızın ilgili birimlerinde yürütülen bu çalışmaların akabinde fiyat artışlarının gözlemlendiği sektörlerde saha denetimleri ve fiili envanter çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre gibi fiyat artışlarının yoğun olduğu sektörler nezdinde fiili envanter ve yoklama şeklinde saha denetimleri yapıldı. İlerleyen dönemde de kararlılıkla sahada bulunmaya devam edeceğiz.

Aksiyon planları hazırlanıyor


Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaş neticesinde başta enerji olmak üzere tüm emtia fiyatlarında yaşanan artışlar ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Tüm değişiklikler alternatif senaryo çalışmalarına yansıtılıyor ve olası her senaryo için aksiyon planları hazırlanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gereken tüm tedbirler ivedilikle ve kararlılıkla alınacaktır.”

Prof. Özgür Demirtaş: Sonunda ne olacağını yazayım


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.