Talat Paşa Konağı da İBB’nin elinden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı da elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

talat paşa konağı

Tarihi Yarımada’daki Yerebatan Sarnıcı’nın giriş yapısı ve sarnıç üzerinde bulunan Talat Paşa Konağı, Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı gibi İBB’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. Polat, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralmasının önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, İBB müzelerine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunacak.


1014 taşınmaz mazbut vakıflara devredilmişti

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde 1014 taşınmazın bu tip vakıflara devredildiğini duyurdu ve devir işlemlerini açıkladı. Buna göre:

  • Galata Kulesive 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Kule-i Zemin Vakfı adına
  • Adile Sultan Sarayı,1. Mahmud Vakfı adına
  • Pera Palas OtelVefa LisesiŞişli Etfal HastanesiSait Halim Paşa Yalısıise Beyazıt Hanı Veli Vakfı adına Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi.

Talat Paşa Konağı, Talat Paşa’nın resmi konutu olarak inşa edilmişti

Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi’nin kesiştiği noktada Yerebatan Sarnıcı girişinin karşısında bulunan Talat Paşa Konağı, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Talat Paşa tarafından 1917- 1918 döneminde resmi konut olarak kullanılmıştı.


Talat Paşa kimdir?

talat paşaMehmed Talât (Eylül 1874 – 15 Mart 1921), Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurucu lideri, İttihat ve Terakki’nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır.

1908 ihtilâlinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur. Bâb-ı Âli Baskını sonrasında Said Halim Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırlığı’na getirildikten sonra devlet siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri hâline geldi.

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Bey, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde ve Ermeni Kırımı’nda rol oynadı.


1917 yılında sadrazamlık yaptı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni feshedip Enver ve Cemal Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında Berlin’de, Hardenberg Caddesi’nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.

Kültür Bakanlığı’na geçen Galata Kulesi giriş ücreti 30 TL’den 100 TL’ye çıktı!