Jinekomasti Korkulu Rüyanız Olmasın

Liposuction ülkemizde ve dünyada en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Bölgesel inatçı yağ birikintilerinin giderilmesinde etkili bir yöntem olan liposuction aynı zamanda erkek meme dokusunda kadın tipi büyüme olan jinekomasti sorununun tedavisinde de tercih edilebilir.

jinekomasti tedavi

Jinekomasti farklı tedavi yöntemleri olan bir sağlık sorunudur. Op. Dr. Evren İşçi jinekomasti tedavisindeki başarısı ile alanının önde gelen isimlerinden biridir. Op.Dr.Evren İşçi tanı ve tedavi süreçlerinde hastaya özel ve titiz bir yöntemle yaklaşmakta ve doktor ile hasta arasındaki sağlam iletişimi tedavi sürecinin en önemli aşaması olduğu inancıyla hizmet vermektedir.

Jinekomasti Nedir?

Jinekomasti en basit şekliyle erkekte, kadın meme dokusunun meydana gelmesi olarak tarif edilebilir. Erkek memesinde glandüler komponentinin proliferasyonuna bağlı olarak bazen bir bazen iki memenin büyümesi şeklinde jinekomasti görülebilir.

Jinekomasti çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle bebeklik, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde görülen jinekomasti ağırlıklı olarak ergenlik döneminde ortaya çıkar. Jinekomastinin nedenleri arasında vücuttaki testosteron miktarının azalması ve östrojen miktarının artması gibi etkenler sayılabilir.

İnsanlardaki cinsiyet özelliklerini kontrol eden hormonlar testosteron ve östrojendir. Kas kütlesi ve vücut kılları gibi erkeklik ile ilgili özellikler testosteron ve meme büyümesi gibi dişilik özellikleri östrojen hormonu tarafından belirlenir. Normal şartlar altında erkeklerde az miktarda östrojen hormonu sentezlenmekle birlikte östrojen ve testosteron hormonu arasındaki dengenin östrojen lehine değişmesi jinekomasti sorunu yaşanmasına neden olabilir.

Erkek bebekler genellikle anneden geçen östrojen hormonuna bağlı olarak büyük memeli olarak doğarlar. Meme dokusundaki şişlik çoğu zaman 2 ila 3 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Ergenlik döneminde yaşanan hormon düzensizlikleri de bu dönemde jinekomasti sorununun sık görülmesine neden olabilir. Bu nedenle oluşan jinekomasti vakalarının ortalama %90’ı 6 ila 24 ay arasında herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan ortadan kalkar. Bunun yanı sıra jinekomasti görülme sıklığı 50 ila 69 yaş arasında yeniden artar.

Prostat büyümesinin engellenmesi ya da prostat kanserinin tedavisi amacıyla kullanılan anti-androjen ilaçlar, AIDS tedavisinde kullanılan antiretroviral bazı ilaçlar, trisiklik grubunda bulunan antidepresanlar, bazı antibiyotikler, alkol, anabolik steroidler, androjenler, bazı anksiyete ilaçları, ülser ilaçları, kalsiyum kanal blokerleri gibi bazı kalp ilaçları ile uyuşturucu maddeler jinekomastinin nedenleri arasında sayılabilir. Bunların yanı sıra hipogodanizm, hipertiroidizm, karaciğer yetmezliği, siroz, tümör, böbrek yetmezliği ve siroz gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak da jinekomasti gelişebilir.

Jinekomastinin Belirtileri Nelerdir?

Memelerde şişlik, ağrı, hassasiyet ve bir ya da iki memenin ucundan sıvı gelmesi jinekomasti belirtileri arasında sayılabilir. Jinekomasti teşhisi aşamasında her iki meme elle muayene edilmelidir. Meme başının arkasında ceviz büyüklüğünde, sert bir kitle ele gelmekle birlikte meme USG ile muayene bulguları doğrulanmalıdır. Jinekomasti tanı ve tedavinin planlanması sürecinde muayene ve USG bulguları yol gösterici özellik taşır.

Jinekomasti tedavisine başlanmadan önce hastada herhangi bir hormonal bozukluk olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu yüzden jinekomasti sorununun varlığından şüphelenen hastaların öncelikle bir endokrinoloji uzmanı ile görüşmesi gerekmektedir.

Jinekomasti hastalığının tedavisinin hangi yöntemle gerçekleştirileceği jinekomasti tipine göre hasta özelinde belirlenir. Jinekomastinin birçok farklı sınıflandırması vardır. Ancak ergenlerde jinekomasti hastalığının seyri ve tedaviye yanıtının ölçülmesinde Nydick sınıflandırması kullanılır. Bu sınıflandırma kapsamında jinekomasti tipi, meme başında yer alan ve areola denilen kahverengi halkanın altında yer alan glandüler doku diskinin büyüklüğüne göre tespit edilir. Disk çapının 4 cm’den daha küçük olduğu ergenlerde hasta detaylı bir şekilde bilgilendirildikten sonra kendiliğinden geçmesi için beklenir. Eğer hastanın şikayeti 4 yıldan daha uzun sürerse ya da hastada rahatsızlık uyandıracak klinik bulgular artarsa tedaviye başlanması gündeme gelebilir. 4 ila 6 cm aralığında disk çapının varlığı durumunda medikal tedavi ve disk çapının 6 cm’den büyük olduğu durumlarda cerrah müdahale tercih edilebilir. Medikal tedavi düzenlenirken hastanın yaşı, hormonal seviyesi ve jnekomastinin altında yatan nedenler değerlendirilmelidir.

Jinekomasti Ameliyatına Ne Zaman Gerek Duyulur?

Jinekomasti sorunu yaşayan hastaların tedavisinde kullanılabilecek en etkili ve kesin yöntem cerrahi müdahaledir. Bununla birlikte ameliyat ile tedavi kararı hasta özelinde yapılan değerlendirme sonucu verilmelidir. Çünkü her hastaya jinekomasti ameliyatı yapılması söz konusu değildir. Jinekomasti ameliyatına karar verilmesi halinde uygulanacak cerrahi prosedürün kapsamı yapılan inceleme sonrası cerrah tarafından belirlenir.

Glandüler tip jinekomasti vakalarında genellikle sert meme dokusu ağırlıkta olur ve cerrahi olarak çıkarılması gereksinimi doğar. Karışık tip jinekomasti vakalarında ise glandüler doku ve yağ dokusu fazlalığı vardır. Bu nedenle liposuction ve jinekomasti ameliyatının bir arada uygulanması söz konusu olabilir. Cerrahi müdahalenin şekli belirlenirken müdahale edilecek olan meme dokusunun büyüklüğü ile mevcut deri fazlalığı titizlikle değerlendirilmelidir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası iyileşme süreci uygulanan cerrahi müdahale tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Jinekomasti ameliyatı genellikle genel anestezi altında yapılır. Ameliyattan sonra şişlik, ödem ve hafif şiddette kas ağrısı görülmesi olağandır. Bu durumlar genellikle 1 hafta içinde kendiliğinden düzelecektir.

Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.