İstanbul Finans Merkezi’ne vergi muafiyeti geliyor

İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM) faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve teşvik ile vergi muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi dün TBMM’ye sunuldu.

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) küresel finans merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla İFM’deki faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve teşvik ile vergi muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi dün TBMM’ye sunuldu.

Yürütme ve yürürlülük dahil 12 madde ve iki geçici maddeden oluşan teklifle finansal ürünleri, yapıları, kurumları ve kuruluşları bir araya getirilerek bir ekosistem oluşturma amaçlanıyor.


Finansal faaliyet harçları alınmayacak

Düzenlemelere göre İFM’de faaliyet gösterecek kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla finansal hizmet ihracı olarak değerlendirilecek.

Teklif ile İFM’de faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından istisna edilecek.

ifm projesi

Geçici madde ile sağlanan ilave muafiyet ile yüzde 75 oranı kurumların 2021 ve 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kazançlarında yüzde 100 olarak uygulanacak.


Lehe alınan paralar için BSMV istisnası sağlanacak. Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, damga vergisinden istisna tutulacak. Finansal faaliyet harçları da 5 yıl süreyle alınmayacak.

Gelir vergisinden istisna

İlgili kurumların İFM’de istihdam edilen personele ödenen aylık ücretin, yurt dışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisna edilebilecek.

Bu istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önceki son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanacak.

Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine de imkan tanınacak. (REUTERS)


Yorumlar:

Milli Piyango ikinci el araba çekilişine başlayacak