VPN Güvenliği Nasıl Çalışır ve Neden Güvenli İnternet Bağlantısı için Bir Tanesi Kullanılır

Günümüzde bilgi güvenliği birçok kuruluşta ana önceliklerden biridir. Bu, özellikle girişimleri öyle ya da böyle verilerle ilişkili olan işletmeler için geçerlidir. VPN ile şirketler internetteki verilerini koruyabilirler.

VPN Güvenliği

Şirketlerin internetteki verilerini koruyabildiği VPN güvenliği nasıl çalışır ve kullanılır?

Bilgi Güvenliği

Modern internet teknolojileri, işletmelerin çalışma şeklini ve veri güvenliğini sağlama konusundaki tutumlarını değiştiriyor. Günümüzde kurumsal iletişim kanalları, ofis yerlerinin ve uygulanan teknolojilerin çok ötesine geçiyor. Bu nedenle, iyi bir güvenlik politikası artık veri korumasının nasıl garanti edileceğine ilişkin ayrıntılı protokolleri içerecektir.

Peki, bilgi güvenliği ne anlama geliyor? Her şeyden önce, bir şirketin sahip olduğu bilgilerin ifşa edilmemesinin yanı sıra tam güvenliği de varsayar. Bu bilgiler şunları içerebilir:

 • Çalışanların ve müşterilerin kişisel bilgileri
 • Muhasebe raporları
 • Strateji ve pazar promosyon yöntemleri
 • Ekonomik kalkınma stratejilerinin modülasyonu
 • Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi

Tüm bu gizli veriler, elbette, ihlal edilmemeli, değiştirilmemeli, kötüye kullanılmamalı, silinmemeli veya üçüncü taraflara ifşa edilmemelidir.

Verilerinizi VPN ile Koruyun

Veri kaybı durumunda, şirketler çeşitli yasal ve pazarlama sorunlarına yol açan hoş olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler. Tam iflas kadar ciddi ekonomik kayıplar da mümkündür. Siber güvenliğin ve verilerin korunmasının, başarılı bir şekilde işlemeye çalışan tüm şirketler için bir gereksinim olduğunu varsaymak makuldür.

Başlangıçta şirketler, çalışanlarının ve kurumsal verilerinin gizliliğini korumak için VPN’ler oluşturdular, çünkü bilgilerin ele geçirilmesi kurumsal casusluğun en yaygın yollarından biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Ayrıca, internetteki verileri ele geçirmenin yeni yolları devamlı olarak ortaya çıkmaktadır. Güvenlik uzmanları daha sonra özellikle WiFi ağlarına karşı savunmasız olan KRACK‘i keşfetti. Ancak bundan önce bile, bilgisayar korsanlarının MAC sahtekarlığı, Firesheep vb. gibi bilgileri çalmaya yönelik programları zaten vardı.

Bu nedenle BT mühendisleri, internet bağlantılarının güvenlik düzeyini artıracak yazılımlar oluşturmakla görevlendirildi. Sonuç olarak, iki cihaz arasında şifreli bir bağlantı oluşturan bir güvenlik programı geliştirdiler.

vpn bağlantısı

VPN: Anlamı ve Amacı

VPN, kullanıcı ile sunucu arasında sanal bir köprü kuran yazılımdır. Buna daha çok VPN tüneli denir çünkü içinden geçen verilerin güvenliğini sağlar. Ayrıca veriler, VPN istemcisi ile sunucu arasında güçlü bir parola kullanılarak şifrelenir.

Kullanıcı cihazı, VPN sunucusuyla şifreli bir bağlantı kurar, bundan sonra bilgiler bu kanal içinde iletilir. Bu tür trafiği durdurmak ve değiştirmek, bilgisayar korsanları için bir anlam ifade etmez: tüm veriler şifrelenir ve okunamaz veya değiştirilemez. Veri şifreleme VPN hizmetlerini kullanmanın temel amacı olsa da, kullanıcıyı anonim hale getirmek (konumu, IP adresini vb. gizlemek) ve internet kaynaklarına erişimi engellemeyi atlamak için de kullanılır.

Şirketler, çeşitli konumlarda bulunan farklı yerel ağlara bağlanmak için VPN kullanır. Bu, uzaktaki çalışanların ve diğer yetkililerin kurumsal ağ kaynaklarına erişmesine olanak tanır. VPN teknolojisi aşağıdakiler için gereklidir:

 • Coğrafi olarak farklı yerlerde bulunan birkaç ofisin tek bir güvenli özel ağa bağlanması
 • Uzaktan çalışanlar ve müşteriler için kurumsal verilere erişim sağlanması
 • Şirketin büyümesiyle bağlantılı olarak mevcut yerel ağın ölçeklendirilmesi
 • Çalışanlar COVID-19 sırasında evden çalışırken veri güvenliğinin sağlanması

Sonraki amaç için, bir şirket kurumsal bir VPN çözümü dağıtabilir veya çalışanları yerleşik bir VPN işlevine sahip taşınabilir bir LTE modem kullanmaya teşvik edebilir.

vpn tunnel

VPN Nasıl Çalışır

Bunlar, şirketler için VPN bağlantılarını kullanmanın birkaç tipik örneğidir:

 1. Siteden siteye: Farklı yönlendiricilerle ayrılmış şirketlerin tüm departmanlarını birbirine bağlamak için uygundur, coğrafi olarak farklı noktalarda bulunan ofisler veya aynı binadaki ofisler olabilir, ancak tek bir yerel ağda birleştirilemez.
 2. Eşler arası: İki ayrı bilgisayarı farklı yollarla bağlamak, örneğin hiçbirinin özel bir sabit genel IP adresi yokken bir veya daha fazla cihazı sanal bir ağa bağlamak.
 3. Uzaktan erişim VPN: Dahili ağa ayrı bir bilgisayar bağlama.
 4. Dinamik tünel: Bir VPN sunucusu yapılandırılmıştır, istemciler IP adresinden internet üzerinden ona bağlanır ve bu ağdan kurumsal kaynaklara erişimlerinin olası farklılaşmasıyla kurumsal ağa girerler.

VPN kanalını kullanmak için en uygun yöntemi seçmek için öncelikle hangi ihtiyaçların kullanılacağını bulmanız gerekir. Firmanız için en uygun yöntemi bulmanın en iyi yolu bir denetim yapmaktır.

Sonuç olarak, ofisleriniz için coğrafi olarak veya farklı yönlendiricilerle ayrılmış kesintisiz ve güvenli bir bağlantı türü elde edersiniz. Ayrıca, uzaktaki çalışanlara ve diğer yetkililere (örneğin, şirketinizin kaynaklarına erişim sağlaması gereken müşteriler) erişim sağlayabileceksiniz.

Siber suçun modern büyümesi, verilerin güvenliğine özel ilgi gösterilmesini gerektirir. İnternete giren tüm hassas bilgiler, Surfshark’ın VPN‘si yardımıyla korunabilir. Başlıca olarak kişisel ve kurumsal verilerin hırsızlığa ve yetkisiz kullanıma karşı korunmasını sağlar.

Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.