Dudak uçuklatan rakam: Devlet kasasından vakıf ve derneklere giden para!

İktidarın vakıf ve derneklere 2012 – 2021 yılları arasında devlet bütçesinden verdiği desteğin toplam miktarı 7 milyar lirayı aştı!

devlet vakıf

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan raporlarda, maddi yardım alan vakıf ve derneklerin isimleri ya da faaliyet alanlarına dair detay verilmedi. Bu kuruluşlara, merkezi yönetime bağlı bakanlıklar, taşra teşkilatları, üniversiteler ve diğer özel bütçeli idareler yardım yaptı.

SÖZCÜ‘nün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporları’ndan yaptığı hesaplamaya göre, son 10 yılda iktidar, merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlar aracılığıyla vakıf ve derneklere toplam 7 milyar 253 milyon lira para transferi gerçekleştirildi.


Vakıf ve derneklerle en fazla yardımın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığı görüldü.  Geçmiş yıllarda ENSAR ve TÜRGEV ile bakanlık arasında yapılan protokoller tartışma konusu olmuştu.

Verilere göre, vakıf ve derneklere 2012 yılında 381 milyon, 2013’te 590 milyon, 2014’te 628 milyon, 2015’te 874 milyon, 2016’da 581 milyon, 2017’de 581 milyon, 2018’de 818 milyon, 2019’de 841 milyon, 2020’de 969 milyon, 2021 yılında ise 865 milyon lira cari transfer gerçekleştirildi.

Cari transfer, “cari yıl içinde kullanıma sunulan, faydası bir yıl içinde tüketilen ve karşılığı olmayan harcamalar” olarak tanımlanıyor.

Kamu idarelerince dernek ve vakıflara yapılacak yardım Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiş durumda.

Söz konusu yönetmelikle yer alan düzenlemelere göre:

Kamu kuruluşlarının vakıf ve derneklere yardım yapılabilmesi için;

• Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

• Vakıf ve derneğin, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,

• Vakıf veya dernek ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması gerekiyor.


Yardımın miktarının belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere çağrı: Faizli KYK borçlarını ödemeyin!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.