Güneş Sirius kavuşumu: Yeni bir döngü başlıyor!

Yılda 1 kez gerçekleşen ve kadim medeniyetlerde yılın en şanslı günü kabul edilen Güneş Sirius Kavuşumu bu yıl 6 Temmuz’da gerçekleşiyor. Kuran’da Şira olarak geçen yıldızın bizim yıldızımızla kavuştuğu günler, Astroloji’de en şanslı günler olarak nitelendiriliyor.

Güneş Sirius

Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenen Sirius sabit yıldızı, Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır.

“Kutsal yıldız” olarak da bilinmesi ile birlikte bu önemli gün şans ve mutluluk günü olarak kabul edilir ve senede bir kez gerçekleşir.


Çoğu uygarlık Sirius Güneş Kavuşumu’nun olduğu günü yılın en şanslı günü olarak kabul eder.

Sirius astrolojide güç, şans, mutluluk ve Tanrısal iradenin insanlar üzerindeki etkisini gösterir ve 72 yılda 1 derece ilerleme yapar.

Bugüne Sirian günü denilmektedir. Bu zamanda gelecek ile ilgili planlar yapmak, dua etmek, dilek dilemek ayrıca kalıcı olmasını istediğiniz işlerinizi başlatmak için uygun bir zamandır.

Sirius nedir?

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmiştir.

Yunan mitolojisinde avcı Orion’un köpeğidir. Mısır da ölüleri öteki aleme götüren Anubis’tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena’dır. Roma mitolojisinde Roma şehrinin kurucuları Romelus ve Remus’u emziren ilahi kurttur.

Sirius, farklı dillerde Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Huşi gibi adlarla telaffuz edilmiştir. Jüpiter ve Mars doğasında olan bu sabit yıldız güneşten sonra en parlak ve çıplak gözle görülebilen bir sabit yıldızdır. Onur, zenginlik, liderlik, yardımseverlik, sadakat ve kendini bir misyona adamakla ilgilidir.

Sirius ilk bakıldığında tek bir yıldız gibi görünse de aslında Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşur. Türkçede ismi Akyıldız’dır. Sirius çift yıldız sistemi, Güneş’e olan 8.5 ışık yılı uzaklıkla sistemimize en yakın sekiz yıldızdan ikisidir.

Gökyüzünde en parlak yıldız olan Sirius-A’nın görünür kadiri -1.47’dir. Güneş sisteminden bakıldığında en parlak ikinci yıldızdan bile iki kat daha fazla parlaktır.

sirius

Astrolojide en şanslı günlerden biri

Sirius Güneş kavuşumu astrolojide en şanslı gün anlamına geliyor. Pek çok medeniyet yüz yıllardır yılda bir defa gerçekleşen bu önemli günü kendine özel gelenek ve etkinliklerle geçiriyor.

Bugün gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius ile güneş bir araya geliyor. Aslında bu durum Güneş ile Sirius yıldızı ile aynı hizaya gelmesini ifade ediyor.

Kuran-ı Kerim’de Güneş’ten başka adı geçen tek yıldız olan Sirius, tüm medeniyetlerde ‘kutsal yıldız’ olarak kabul ediliyor.

Kuran-ı Kerim’de Sirius (Şira) yıldızı

Sirius (Şi’ra) yıldızının Kuran’da geçmesinin önemli bir anlamı vardır. Sirius yıldızı görünür bakımından gökyüzündeki en parlak yıldızdır ve Canis Major Takımyıldızı’ndadır.


Dünyaya 8,6 ışık yılı uzaklıkta olan Sirius, Orion Takımyıldızı’nın yanında çıplak gözle rahatlıkla görülebilir.

Eski uygarlıklardan günümüze kadar bu yıldıza tapan kavimler vardır ve Kuran-ı Kerim’de yer alan ayette, Sirius yıldızının Rabbi’nin de Allah olduğu belirtilmektedir.

Necm (Yıldız) suresinin 49. ayeti şu şekildedir:

“Ve muhakkak ki Şi’ra yıldızının Rabbi de O’dur.”

Sirius, Türk kültüründe ise Akyıldız yani Anakurt ‘Asena’ olarak yer alır.

Ne zaman?

Sirius Güneş kavuşumu bu yıl 6 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor.

Sirius Güneş kavuşumu ne anlama gelir?

Doğası gereği dostane, ekip çalışması seven, maceraperest bir yıldızdır. Zararın giderilmesi, kırıkların sarılması niteliği taşır. İyileşme sürecini kuvvetli destekler. Her yıl 3-6 Temmuz günleri Güneş’in Sirius’la kavuştuğu pozitif zamanlardır. Büyük planları hazırlamak için hiç de fena bir gün değildir.

Sirius yıldızı mitolojik olarak “Demir Kazık” olarak kabul görür. Yani evrenin direği, gökyüzünün kapısı, tutucusu, dayanağı, desteği olduğu ifade edilir.

Bugünde kişiler ağzından çıkana, aklından geçene çok ama çok dikkat etmeli.

Sirius Güneş buluşmasında gökyüzü ve yeryüzü arasında yüzlerce ahtapotun kollarıyla açılmış bir enerji kanalı oluştuğu düşünülüyor.

Bugünde tutulan dileklerin bire yüz alınacağı; denilenin düşünülenin niyet edilenin yaşanacağı umut ediliyor.

İşte tam da bu nedenle muhteşem bir haber olduğu kadar aşırı da tehlikeli. Bu yüzden bu yoğun ve muazzam enerji akışını kişinin kendisi için ve bütünün hayrına, en güzel, en iyi, en yüce, en olumlu şekilde kullanması ve yüce Yaradana en güzel duaları etmesi tavsiye ediliyor.

şira kuran

8 yıl önce ne yaşadığınızı hatırlayın


Ezoterik anlamda, bugün başınıza gelen bir olay, genelde 8 yıl önce atılan bir tohumun sonucudur aslında… Yaptığınız, iyiliğin, kötülüğün, doğrunun, yanlışın veya bir seçimin sonuçlarını 8-8,5 yıl sonra alırsınız. Bu bakış açısıyla baktığımızda Venüs’ün de gökyüzünde 8 yıllık periyodlarda pentagram çizerek bir döngüyü kapattığını biliyoruz. Hayatlarınızda 8 yıllık döngüleri gözlemleyin!

Astroloji || Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagram


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.