Erdoğan’dan genelge: 2023 dolar kuru ortalaması 21,50

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre öncelik fiyat enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarında olacak. Kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Tasarruf önlemlerinin dikkat çektiği genelgede “Yıllık ortalama 1 ABD Doları=21,5051 TL olarak kullanılacaktır” denildi. Öte yandan kaynağı ne olursa olsun Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen dış finansman girişimlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

erdoğan imza

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.
  • Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.
  • Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.
  • Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak.
  • Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak.
  • Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek.

ÖDENEKTE ASLAN PAYI SAĞLIĞA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.


2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı’na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

2023 DOLAR KURU ORTALAMASI

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

TAŞIT ALIMI SADECE ZORUNLU HALLEDERDE

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.
Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşaası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak.
Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Genelgede, ‘makroekonomik istikrarı korumak’, ‘üretimi artırmak’ ve ‘toplumun refah düzeyini yükseltmek’ iddiasıyla 2019-2023 döneminde On Birinci Kalkınma Planı’nın uygulandığı hatırlatıldı.


Genelgede, tasarruf amacıyla yapılan kısıtlamalar dikkat çekti. Genelgede, acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı proje alınmayacağı belirtilerek, “Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında azami ölçüde seçici olunacak, mevcut varlıkların ömrünü uzatan yatırımlara (bakım-onarım, yenileme vb) ağırlık verilecektir” denildi.

2023-2025 dönemi yatırım tekliflerinin 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacağının belirtildiği genelgede, “Yıllık ortalama 1 ABD Doları=21,5051 TL olarak kullanılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Genel taşıt alımlarına da kısıtlama getirilmesini öngördü. Bu konuda, “2023 yılında kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılabilecektir” vurgusu yapıldı.

erdoğan genelge

“ULUSLARARASI TAAHHÜDE GİRİLMEYECEK”

Öte yandan dış kredilerle ilgili de kısıtlamaya girildi. Buna göre, kaynağı ne olursa olsun Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacağı ve uluslararası taahhüde girilmeyeceği kaydedildi.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verileceği, yurttaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyeceği aktarılan genelgede, şunlar kaydedildi:


“Bütün kuruluşların 2023 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 5 Temmuz 2022 tarihli Yatırım Talepleri duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermelerini rica ederim.”

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Kiralık araçlara milyonlar ödendi


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.