Türkiye cinsel sağlık eğitiminde evrensel standartların sadece beşte birini karşılayabiliyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)’nın ortak çalışmasına göre Türkiye’deki zorunlu eğitim müfredatı, Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık eğitiminde evrensel standartlarının sadece beşte birini karşılayabiliyor.

cinsel sağlık eğitimi

Okul öncesinden liseye kadar, çocukların ve ergenlerin iyi olma halini ve potansiyellerini desteklemek amacıyla, kapsamlı cinsellik eğitimine dair temel kavramları, ihtiyaç alanlarını, müfredata eklenmesi gereken konu başlıklarını, öğrenme hedeflerini ve Türkiye’nin örgün eğitim müfredatındaki durumu incelemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Yaşa Uygun Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Bağlamında, Okul Öncesinden Orta Öğretime, Öğretim Programlarının ve Ders Kitaplarının Analizi’ araştırması tamamlandı.

Cinsel sağlık eğitiminin amacının ve öneminin altı çizilen rapor lansmanında, aşağıdaki verilere dikkat çekilerek cinsellik ve ilişkiler hakkında öğretim yaşına uygun bir yaklaşımla çocukların ve gençlerin güçlendirilmesi anlamına gelen ‘yaşa uygun yapılandırılmış cinsel sağlık eğitimi’ nin örgün eğitim müfredatına eklenmesi gerekliliği vurgulandı:


Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralamasında, 146 ülke arasında 124 üncü sırada. Uzmanlar, bunun en önemli nedenlerinden birinin de müfredata, yaşa uygun yapılandırılmış kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin dahil edilmemesi olduğu görüşünde.

UNFPA ve TAPV’ın raporuna göre toplumsal cinsiyeti anlamak, cinsellik ve cinsel davranış ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı Türkiye’deki örgün eğitim müfredatında en az işlenen konular. Bu sebeple de, Türkiye’deki zorunlu eğitim müfredatı, Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık eğitimine yönelik evrensel standartlarının sadece beşte birini karşılayabiliyor.


Rapor lansmanında kendi bedeninin ve gelişiminin farkında olan, hakları bilen ve onlara sahip çıkan, güvenli ve güvenli olmayan davranışları ayırt edebilen, gerektiğinde “Hayır” diyebilen, sağlıklı ve saygılı ilişkiler geliştirebilen bireyler yetiştirebilmek için cinsel sağlık ile ilgili temel kavramların yaş gruplarına uygun şekilde müfredata girmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinlikte ayrıca, kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin raporda da altı çizilen faydaları vurgulandı:

  • Her iki kadından biri bedeni üzerinde söz sahibi değil.
  • Her üç kadın ve kız çocuğundan biri şiddete maruz kalıyor.
  • Her beş çocuktan biri çocuk yaşta evlendiriliyor.
  • Erken yaşta evlendirilen her üç kız çocuğundan biri yine çocuk yaşta anne oluyor.
  • Her yıl 3 milyon kız çocuğu, istenmeyen gebelik sebebiyle güvenli olmayan bir şekilde
  • kürtaj oluyor.
  • Her üç gençten biri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan nasıl korunacağını bilmiyor.
  • Yeni HIV pozitif tanısı alanların üçte biri gençler.
  • Her üç kız çocuğundan ikisinin reglin ne olduğuna dair hiçbir fikri yok.

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Sıralamasında, 146 ülke arasında 124 üncü sırada. Uzmanlar, bunun en önemli nedenlerinden birinin de müfredata, yaşa uygun yapılandırılmış kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin dahil edilmemesi olduğu görüşünde.

Türkiye’deki örgün eğitim müfredatında en az işlenen konular


UNFPA ve TAPV’ın raporuna göre toplumsal cinsiyeti anlamak, cinsellik ve cinsel davranış ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı Türkiye’deki örgün eğitim müfredatında en az işlenen konular. Bu sebeple de, Türkiye’deki zorunlu eğitim müfredatı, Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık eğitimine yönelik evrensel standartlarının sadece beşte birini karşılayabiliyor.

Cinsellik eğitimi ile cinsel istismar suçlarının önlenmesi mümkün mü?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.