2023 kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

2023 kimlik kartı, pasaport, ehliyet (sürücü belgesi) ücretleri ile motorlu taşıtlar vergisi (MTV), emlak vergisi, gelir vergisi, özel iletişim vergisi ve katma deger vergisi oranları Resmi Gazete’nin mükerer sayısında yayımlandı.

2023 kimlik pasaport

2023 kimlik kartı, pasaport ve ehliyet ücretleri belli oldu

Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.


2023 pasaport bedeli ne kadar?

Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.

2023 TC kimlik kartı ücreti ne kadar?

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.

2023 ehliyet ücreti ne kadar?

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi. Tebliğ, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

2023 yılı vergi ve harç bedelleri açıklandı

2023’te uygulanacak özel tüketim vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, gelir vergisi, özel iletişim vergisi ve katma deger vergisi oranları Resmi Gazete’nin mükerer sayısında yayımlandı. Harç ücretleri yüzde 122.93, özel iletişim vergisi yüzde 122.93, emlak vergisi yüzde 61.47 oranında arttırıldı.

ikinci el araba

2023 yılında uygulanacak vergi oranları Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği;


  1. a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri “1.004.200 TL’nin” şeklinde,
  2. b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL’yi” ibaresi “1.004.200 TL’yi” şeklinde değiştirildi.

Özel iletişim vergisinde, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için %122,93 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacaktır.

Katma değer vergisinde, “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı için 57.300 TL” ibaresi eklenerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yeni oranlar da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1300 cc motor hacminde yeni bir aracın vergisi, 2545 TL oldu.


Damga vergisinde, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranı 1/1/2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 Türk Lirasına çıkarıldı.

MTV 2023 hesaplama: Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri