Anket: İstanbul’da yaşayanların stres seviyesi 10 üzerinden 7,3

İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu’na göre; İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.3, mutluluk seviyesi 4.7 olarak ölçüldü. Yüzde 38,6 kıt kanaat geçinebildiğini belirtti. Ekonomi ve sığınmacılar ana gündem…

anket İstanbul

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tuttu.

İstanbul Barometresi her ay aynı temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ediyor.


Aralık 2022 Raporu, 7 – 23 Aralık 2022 tarihleri arasında 607 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,3 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Aralık ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü. Geçen aya göre bakıldığında katılımcıların mutluluk ve yaşam memnuniyeti puanında düşüş görüldü.

Katılımcıların yüzde 46,3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 34,2’si durumunun değişmeyeceğini, yüzde 19,5’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Geçen aya göre ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü.

Ekonomi ve sığınmacılar İstanbul’da ana gündem

Katılımcılara aralık ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 69,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. Geçen aya göre bakıldığında ekonomik sorunların konuşulma oranında artış görüldü. Ekonomik sorunları ailevi konular ve sağlık sorunları takip etti.

Aralık ayında İstanbul’un gündemi ekonomik sorunlar ve sığınmacılara yönelik tartışmalar oldu.


Katılımcıların yüzde 40,7’si ekonomik sorunların, yüzde 20,6’sı sığınmacılara yönelik tartışmaların aralık ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin aralık ayı gündemi, asgari ücret tartışmaları ve çocuk istismarı haberleri oldu.

Katılımcıların yüzde 35,4’ü asgari ücret tartışmalarının ve yüzde 27,9’u çocuk istismarı haberlerinin aralık ayında Türkiye’nin gündemi olduğunu belirtti.

Yüzde 54,5 ekonominin daha da kötüleceğini düşünüyor

Katılımcıların yüzde 54,5’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini belirtirken yüzde 26,1’i değişmeyeceğini, yüzde 19,4’ü iyileşeceğini belirtti. Geçen aya göre Türkiye’nin ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü.

Yüzde 41,7 kredi kartı borcunun asgari ücretini ödeyebildi, yüzde 6,4 hiç ödeyemediğini belirtti

Kredi kartı kullananların yüzde 42,2’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 41,7’si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 8,7’si asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 0,9’u asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 6,4’ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Yüzde 73,2 kripto paraları güvenli bulmuyor

Katılımcıların yüzde 73,2’si kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini, yüzde 3’ü güvenli bulduğunu, yüzde 4’ü kısmen güvenli bulduğunu, yüzde 19,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti. Geçen aya göre kripto parayı güvenli bir yatırım olarak görenlerin oranında düşüş görüldü.

Yüzde 38,6 kıt kanaat geçinebildiğini söyledi


Aralık ayında katılımcıların yüzde 24,1’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 22,9’u aslında pek geçinemediğini, yüzde 38,6’sı kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 14,4’ü ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Anket: 2023 yılında 100 kişiden sadece 1’i evlenmek istiyor