E-ticarette KOBİ’lerin işini kolaylaştıracak 7 ipucu

Toplam girişim sayısının %99.8’ini oluşturan ve Türk ekonomisinin lokomotifi sayılan KOBİ’ler tüm hızıyla dijital dünyaya adapte olmaya devam ediyor. 7/24 kesintisiz hizmet ile global pazarlara da açılma fırsatı sunan e-ticaret, KOBİ’lere artan beklentiler ve ihtiyaçlar karşısında büyük avantajlar sunuyor.

kobi e-ticaret

Generali Sigorta, e-ticaret alanında KOBİ’lerin işini kolaylaştıracak ve başarıyı yakalamalarına yol gösterecek 7 ipucu paylaştı.

Temel düzeyde bilgi sahibi olun

E-ticaret alanında faaliyetlerde bulunmak veya doğru adımlar atabilmek için, KOBİ yöneticilerinin e-ticaret alanında bilgiye sahip olması önem taşıyor. E-ticaret uzmanları, KOBİ yöneticilerine e-ticaret sitesinin kurulması ve sonraki teknik süreçler, tedarik zincirinin yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dijital pazarlama ve satış, ürün tedariği ve yönetimi gibi birçok konuda temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olunmasını önemle öneriyor.


Pazar araştırması yapın

E-ticaret faaliyetlerinde bulunmak isteyen KOBİ’lerin satış yapacakları sektöre veya alanlara hakim olmaları önemli bir artıdır. Pazar araştırması yapmak; pazar payı, rakipler, ürün ve rekabetin niteliği, müşteri memnuniyeti, müşteri beklentileri, satış performansları ve dağıtım kanalları hakkında önemli bilgiler sağlar. Pazar ve müşteri beklentileri konusunda araştırma yapmak ve yol gösterici bilgileri öğrenmek, KOBİ’lere hem mali hem de zaman açısından tasarruf sağlamaktadır.

Pazarlamayı gider kalemi olarak görmeyin

KOBİ’lerin e-ticaret alanında yaptıkları belki de en kritik hataların başında pazarlamayı geri plana itmek gelmektedir. KOBİ’nin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne kadar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında öne çıkmak, doğru hedef kitlelere ulaşmak için pazarlama kritik önem taşımaktadır. KOBİ’ler e-ticaret özelinde yapılacak pazarlama ve tanıtım çalışmalarını, bir gider kalemi olarak değil gelir kalemi olarak görmeli, mevcut bütçelerinden pazarlama çalışmalarına mutlaka pay ayırmalıdırlar.


Profesyonel yardım alın

E-ticaret, her ne kadar algısal olarak kolay bir iş gibi görünse de arka planda ciddi bir çaba gerektiriyor. Uzmanlar, e-ticaretin yazılım, pazarlama ve dijital pazarlama, reklam yönetimi ve itibar yönetimi gibi farklı disiplinlerden beslenen büyük bir operasyon olduğunu belirtiyor. Bu noktada KOBİ’lerin e-ticaret alanında karşısına çıkabilecek potansiyel problemlere karşı profesyonel ajanslardan yardım alması büyük önem taşıyor.

Stok yönetimine özen gösterin

KOBİ’lerin e-ticaret faaliyetlerinde bulunurken sık sık stok yönetiminde aksaklıklarla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Yanlış stok yönetimi inşa edilen imajın zedelenmesine ve müşteri memnuniyetinin azalmasına neden oluyor. Uzmanlar bu noktada KOBİ’lerin e-ticaret özelinde entegrasyon ve stok yönetim yazılımları kullanması gerektiğini belirtiyor.

Müşteri ilişkilerini merkeze koyun

Günümüzde özellikle dijital alanın da getirdiği olanaklar dolayısıyla KOBİ’ler için e-ticaret alanında müşteri ilişkilerinin yönetimi her zamankinden daha zor durumda. Her memnun müşterinin işletmeye yeni müşteriler kazandırabileceği gibi, memnun olmayan her müşterinin de potansiyel müşterileri kaybettireceği unutulmamalıdır.

Yasal zorunlulukların farkında olun


E-ticaret de tıpkı geleneksel ticaret gibi birtakım vergilerin ve yasal zorunlulukların olduğu bir alan olarak ön plana çıkıyor. KOBİ’lerin e-ticarete başlamadan önce bağlı bulunduğu ticaret odalarından yasal zorunluluklarla ilgili bilgi alması gerekiyor. Bunun yanı sıra global pazarlarda e-ihracat yapan KOBİ’lerin satış yaptığı ülkelerin de mevzuatlarını iyice araştırması gerekiyor. Uzmanlar mevcut yasal zorunlulukların yerine getirilmediği takdirde KOBİ’lerin ağır cezalara karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.

Türkiye online market alışverişinde birinci sırada!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.