Bu belirtiler demansa işaret edebilir!

Bu belirtiler demansa işaret edebilir: Unutkanlık, dikkat azalması ve davranış bozuklukları demans habercisi olabilir!

demans

Birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilen bunama durumlarına verilen genel bir isim olan demans, bireyin yaşam kalitesini önemli derecede etkiliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bunamanın genel tablosu içinde unutkanlık, dikkat azalması, dil bozukluğu, gündelik yaşam işlevlerinde bozukluk ve davranış bozuklukları olduğunu ifade ediyor.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, demansa Alzheimer hastalığı gibi beyin dokusunun ilerleyici erimesine neden olan bir hastalık olabileceği gibi, beyni besleyen damarların bir hastalığı, beynin içindeki suyun artmasına neden olan durumlar, şiddetli kafa sarsıntıları gibi pek çok nedenin olabileceğini söyledi.


Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bunama olarak da bilinen demans hastalığının teşhisi ve önlenmesi konusunda alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Beynin zihinsel ve davranışsal işlevleri bozuluyor

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, demansın “genel olarak beynin zihinsel ve davranışsal işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir sonuç” olduğunu söyledi. Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Demans, birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilen bunama durumlarına verilen genel bir isimdir” dedi.

Unutkanlık ve dikkat azalmasına dikkat!

Bunamanın genel tablosu içinde unutkanlık, dikkat azalması, dil bozukluğu, gündelik yaşam işlevlerinde bozukluk ve davranış bozuklukları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Demansa yol açabilecek nedenler arasında Alzheimer hastalığı gibi beyin dokusunun ilerleyici erimesine neden olan bir hastalık olabileceği gibi, beyni besleyen damarların bir hastalığı, beynin içindeki suyun artmasına neden olan durumlar, şiddetli kafa sarsıntıları sayılabilir.” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin iltihabı ya da sinir sistemi için önemli olan B12 vitamininin azalmasının tedavisi mümkün olan unutkanlık nedeni olduğunu söyledi.


Demansın altındaki hastalık araştırılmalıdır

“Beyni etkileyen hastalık ya da durumun ne olduğuna ve beyni nasıl etkilediğine bağlı olarak demans çeşitlenir” diyen Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Bu çeşitlenmeyi anlayabilmekte beyin bölgeleri ve işlevleri arasındaki ilişkiye dair temel bilgiler önemlidir.  Bu nedenlerin etkilerine bağlı olarak, yukarıda belirtilen genel tablonun çeşitlenmesi söz konusudur. Yani farklı demans tabloları vardır. Alzheimer hastalığına bağlı demans başka, damar yetmezliğine bağlı demans başka, beyin suyunun artmasıyla olan demans başkadır. Dolayısıyla önemli olan önce demans belirtileri var mı diye değerlendirme yapıp eğer varsa hastadaki demansın altında hangi hastalık ya da durum var diye araştırmaktır” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bunamanın, inme, parkinson, kafa travmasına bağlı bunama, psikiyatrik bunama, virütik bunama gibi çeşitli nedenlerle oluşabileceğini belirterek bu bunama türlerinin Alzheimer bunamasına benzemediğini söyledi.

Demans nasıl bir hastalık? Bunama nasıl ortaya çıkıyor?

Alzheimer demansa çeviriyor!

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığının bir bunama (demans) hastalığı olduğunu belirterek “Alzheimer eşittir, demans demek değildir. Çünkü demansla sonuçlanan ya da seyri sırasında demans ortaya çıkan birçok hastalık ve neden vardır. Alzheimer hastalığı bunlardan sadece biridir. Yani her Alzheimer hastası demans hastasıdır ama her demans hastası Alzheimer hastası değildir” dedi.

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Alzheimer, demans yapan hastalıkların başında geliyor ama Alzheimer’da demans hemen olmuyor, sonuçta demansa çeviriyor. Bu nokta erken tanının önemine vurgu yapıyor. Erken tanıda ise belki demans önlenemiyor ama erken aşamada başlanan ilaçlar demansı geciktirebiliyor.” dedi.

Demans ve Alzheimer’ın ayrılması faydalı olabilir

Demansı Alzheimer hastalığından ayırmanın faydasının, Alzheimer dışındaki bazı demansların kesin tedavi edilebilme şansının varlığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Örneğin beynin içindeki artmış suya karşı alınacak önlemler ya da kanda seviyesi azalmış olan B12 vitamininin yerine konulması bunlara bağlı olarak ortaya çıkmış olan demansların ilerlemesini engeller” dedi.

65 yaşından itibaren yılda 1 kez check-up yapılmalı


Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin check-up’ının 65 yaşından itibaren yılda 1 kez yapılması gerektiğini kaydederek araştırmaların, bunama yaşayan insanların 2050 yılında 3 kat artacağını gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Bu çalışmalarda gündeme gelen varsayımlar çeşitli etkenlerin eşliğinde gerçek olacakmış gibi duruyor. Bu etkenleri, dünya nüfusunun çoğalması, ortalama yaşam süresinin artması, farkındalığın ve tanı yöntemlerinin gelişiyor olması şeklinde özetleyebiliriz” diye konuştu.

Araştırma: Sağlıklı yaşam tarzı hafıza kaybını yavaşlatıyor!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.