Charlie Hebdo – İnsanlık Ayıbı

Bu yazının amacı insanları bir topluma, bir dergiye, bir millete karşı tahrik etmek değildir. Amacım sadece Charlie Hebdo ile ilgili yapılması gereken tespitin yerli yerine oturmasıdır.

Charlie Hebdo

Charlie Hebdo’nun Deprem ile İlgili Paylaşımı

Birçoğunuzun bildiği gibi ismi malum olan karikatür dergisi, deprem ile ilgili çok tartışmalı bir paylaşımda bulundu. Arka planda yıkık binalar resmedilirken, metin olarak ‘Türkiye’de deprem, tankları göndermeye gerek yok’ mealinde bir söz kullanıldı.

Charlie Hebdo

Her ne kadar 2015 yılında dergiye yönelik gerçekleşen saldırı sebebiyle milyonlarca insan bu derginin etrafında yekvücut olmuş olsa da, bazı ayrımları ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ben farkındalık yaratması gereken noktaları madde madde aktarmaya çalışacağım:


  1. Charlie Hebdo bir müstakil karikatür dergisidir. Wikipedia kaynağından da kolayca görülebileceği gibi içerik seçiminde ve duruşunda aşırıya kaçan ve aşırı sol ve aşırı sağ olarak adlandırılabilecek tercihlere gittiğini görmek mümkündür.
  2. Charlie Hebdo’nun bırakın dünyayı, Fransa’da bile ulaştığı insan sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla, Charlie Hebdo’nun ya da içeriklerinin Fransa’yı topyekün temsil ettiğini söylemek doğru olmaz.
  3. Neredeyse bütün Batı’nın 2015 terör saldırısının ardından derginin arkasında yekvücut olması da aynı şekilde normaldir. Zira, hiçbirimiz derginin içeriği ne olursa olsun yapılan saldırıyı meşrulaştıramaz.

Şimdi gelelim 6 Şubat Maraş Depremi ile ilgili olan paylaşıma: İnsanların acılarının ortasında, böyle bir karikatür paylaşımı insani değerleri kanımca zorlayacak niteliktedir. Düşünce özgürlüğü her ne vesileyle savunulursa savunulsun, ifade özgürlüğünün her zaman insani değerler noktasında sınırları olacaktır. Aksi takdirde, ifade özgürlüğü adı altında her şey söylenir olur.

Bendeniz, Charlie Hebdo’ya artık kızamıyorum. Düşüncem, popülaritesini insanların düştükleri zor durumdan bile getiri çıkarmak adına popülizmle ve tahrik ile sağlamaya çalışan, insanlık onurunu hiçe sayarak yeri gelince onları aşağılayan, insanlık haysiyetine kolayca dokunan bir dergi olduğu Charlie Hebdo’nun.


Bendeniz için, Charlie Hebdo’nun insanlık için taşıdığı insani değerler hiçbir zaman kaldırılamayacak kadar derin bir enkazın derinliklerinde.

Tüm benliğimle beni yıkan, yüreğimi dağlayan, belki de on binlerce insanın yaşamını söndüren Maraş Depreminin içimde yarattığı büyük acıyla, Charlie Hebdo’ya sadece ama sadece acıyorum.


Bu duygu dolu satırları sonlandırmadan önce de, ‘Hepimiz Türk’üz’ karikatürü etrafında birleşerek acılarımızı paylaşan tüm Yunan kardeşlerimizi de buradan kucaklıyorum.

Uzmanlar yorumladı: Yüzyılın en ölümcül depremleri arasında!