Gerilim tipi baş ağrısı nedir? Nasıl geçer?

En sık 20 yaş grubunda görülen gerilim tipi baş ağrısı nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıl?

gerilim tipi baş ağrısı

Günlük yaşamda sık görülen ve her yaşta ortaya çıkabilen sağlık sorunları arasında baş ağrısı önemli bir yer tutuyor. Pek çok insan baş ağrısı durumunda bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler ile ağrıyı dindirmeyi ve günü kurtarmayı amaçlıyor. Ancak uzmanlar bu konuda dikkatli olunmasını öneriyor. Gerilim tipi baş ağrıları da baş, yüz ve boyun çevresinde tekrarlayıcı ataklarla hayat kalitesini düşürebiliyor. Bu nedenle gerilim tipi baş ağrılarının doğru tedavi yaklaşımları ile kontrol altına alınması önem taşıyor.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sefer Varol, gerilim tipi baş ağrısı ve alınması gereken önlemleri anlattı.


En sık 20 yaş grubunda görülüyor

Gerilim tipi baş ağrısı toplumda en sık görülen baş ağrısı tipleri arasında bulunmaktadır. Bu tablo en sık 20 yaş civarında görülür ancak hastalık her yaşta ortaya çıkabilir. Primer, sekonder ve tersiyer olarak 3 grupta incelenen baş ağrıları, bireylerde yaşam boyunca sıklıkla görülebilmektedir. Ülkemizde sıklığı oranı %31.7 olarak tespit edilen gerilim tipi baş ağrısı, primer baş ağrıları grubunda yer almaktadır.

Hafif ya da orta şiddette görülen gerilim tipi baş ağrılarının, fiziksel aktivite ile kötüleşmesi beklenmemektedir ve bireyler günlük yaşam aktivitelerine devam edebilmektedir. Hastaların yaklaşık %10’unda baş ağrısı zonklayıcı olabilir, % 80’inde ise kaslarda gerginlik saptanmaktadır. Depresif duygu durum, anksiyete bozukluğu, fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu da ağrıya eşlik edebilir.

Kendi içerisinde 4 sınıfa ayrılıyor

Günlük yaşamın stresi, heyecanı ve paniği bazı zamanlarda anlık baş ağrılarına ve alın kısmında ince bir sızıya neden olabilmektedir. Bir işle meşgulken o gün içerisinde su içmemek, bir olguyu aşırı düşünmek, kasılma, gerilme ve pek çok neden gelip geçici baş ağrılarına sebebiyet verebilmektedir. Ancak tüm baş ağrıları aynı türde değildir. 2018 yılında yapılan Uluslararası Baş ağrısı Derneği sınıflamasına göre gerilim tipi baş ağrısı 4 sınıfa ayrılmaktadır. Bu 4 sınıf kısaca şunları içerir;

1. Seyrek epizodik: 30 dakikadan uzun ve 7 günden kısa süreyle, ayda ortalama 1 günden (yılda 12 günden) az olan, en az 10 baş ağrısı atağı şeklindedir. Baskılı ya da sıkıştırıcı karakterde, hafif veya orta şiddette, rutin fiziksel aktivite ile kötüleşme görülmemektedir.


2. Sık epizodik: 30 dakikadan uzun ve 7 günden kısa süreyle, 3 aydan uzun süre ayda ortalama 1-14 gün olan, en az 10 baş ağrısı atağı şeklindedir. Baskılı veya sıkıştırıcı karakterde, hafif, orta şiddette, rutin fiziksel aktivite ile kötüleşme görülmektedir.

3. Kronik, saatler ya da günler süren ya da hiç geçmeyen baş ağrısı: 3 aydan uzun süre, ayda 15 gün veya daha fazla olacak şekildedir. Yine aynı şekilde baskılı veya sıkıştırıcı karakterde hafif ya da orta şiddette günlük yaşamda aksamalara neden olmaktadır.

4. Olası, gün içerisinde birbirinden farklı faktörlere bağlı ortaya çıkabilecek gerilim tipi baş ağrısı türüdür.

Tedavinin ilk basamağı stresi azaltmak

Tedavi ilaçlı ve ilaçsız olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Baş ağrısı atakları sırasında oral yolla kullanıma uygun (ağızdan alınan) bazı ilaçlar kullanılmaktadır. Kronik gerilim tipi baş ağrısı koruyucu tedavide antidepresan ilaçlardan faydalanılır. İleri yaş ve obezite hastası kişilere yarardan çok zarar verebilmektedir. Sersemlik hissi, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu (mesane dolu olmasına rağmen idrar yapamama), taşikardi (kalp çarpıntısı) gibi yan etkileri bulunmaktadır.

İlaç dışı tedavilerden akupunktur, gevşeme teknikleri, masaj gibi uygulamalar seçilebilmektedir. Bilinenin aksine Botulinum toksin uygulamasının tedavide yeri bulunmamaktadır. Stres faktörünü azaltma veya kontrolünü sağlamanın ise tedavide önemi büyüktür. Anksiyeteyi tetikleyen ve gerginlik seviyesini artıran stres, baş ağrısı nedeni olabileceği gibi kronik ağrıları da tetikleyebilmektedir.


Atak esnasında ılık duş ve istirahat önerilmektedir. Bazı bireylerde ise tedavi amaçlı oksipital sinir blokajı uygulaması yapılabilmektedir. Bu uygulama ile başın arka kısmında kalan ve ağrı oluşan bölgenin tedavi edilmesi amaçlamaktadır. İnce uçlu bir iğne yardımı ile oksipital sinirin kafatasından geçtiği yere uygulama yapılmaktadır. Son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlayan bu tedavi sayesinde hastaların yaşam konforu da artmaktadır.

Anevrizma nedir? Şiddetli baş ağrısının nedeni olabilir!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.