İstanbul depremi için vahim tablo: O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İstanbul’da beklenen olası 7.5 büyüklüğündeki yıkıcı depremin 25 milyon ton enkaz oluşturacağı tahmin ediliyor. 25 milyon ton enkazın kaldırılması için kamyonlarla ortalama 1 milyon sefer yapılması gerekiyor. Mevcut imkanlarla yıkıcı depremin ardından İstanbul’da oluşacak enkazın kaldırılmasının 3 yılı bulacağı hesaplandı.

istanbul depremi

İstanbul depremi için vahim tablo: O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, “Olası Yıkıcı Bir İstanbul Depreminde Oluşabilecek Enkaza Dair Yönetim Planı Altlıklarının Oluşturulması” çalışması yaptı.


Çalışma kapsamında yol kapanma analizleri, makine-ekipman envanteri ve döküm sahaları kapasiteleri de hesaba katıldığında bir afet durumunda karşılaşılabilecek olumsuzluklar tespit edildi.

Olası bir yıkıcı İstanbul depreminde öngörülen enkazın yönetimi ile ilgili eylem planının oluşturulmasına öncülük edilmesi için hazırlanan çalışmada, ortaya korkutucu bir tablo çıktı.

Çalışmaya göre atık döküm sahaları İstanbul’un kuzeyinde bulunurken, kentte en çok ağır hasar alması beklenen yapılar güneyde yer alıyor.

Ve bu enkazın taşınmasında yaşanacak sıkıntıyı ortaya koyuyor. Bu nedenle ön çalışmada,  İstanbul’un “Enkaz Yönetimi Eylem Planı”na ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Yeterli makine yok

7.5 büyüklüğündeki olası depremde 25 milyon ton yani 10 milyon metreküp enkaz ortaya çıkacak.

Enkazın döküm sahalarına ulaştırılabilmesi için, 10-12 metreküplük hacme sahip bir kamyonun yaklaşık 1 milyon sefer yapılması gerekiyor.

İBB Yol Bakım Müdürlüğü’nün verilerine göre enkaz için ayrılan kamyon sayısı 228. Bir kamyonun günde 4 sefer yapabileceği ihtimali ile günde 912 sefer gerçekleştirilebilir.

Enkazın kaldırılması için gerekli olan 1 milyon seferi, günde 912 sefer ile toplamda bin 96 günde yani yaklaşık 3 yılda gerçekleştirilebileceği düşünülürse yeterli miktarda makine bulunmadığı tespit edildi.


Boş alan var ancak…

Döküm sahalarında şu an yaklaşık 20 milyon metreküplük boş alan var ancak çalışmada, döküm sahaları şu an için yeterli görünse de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hız kazanması ve geri dönüşüm tesislerinin olmaması nedeniyle döküm alanlarının yeterliliğinin zaman içinde İstanbul için büyük bir sorun haline geleceğine dikkat çekildi.

Bu ilçelerde daha fazla görülecek:

Çalışmaya göre Avrupa Yakası’nda Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece ilçelerinde yol kapanmaları daha fazla görülecek.

Bina enkazlarının kaldırılabilmesi için öncelikle yollara taşan enkazların kaldırılması ve yolların sürekli açık kalmasının sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Adalar ilçesinde oluşabilecek enkazlar için deniz yolu ile taşımanın planlanması gerektiği belirtildi.

Deniz tabanındaki çukurluklara dökülebilir

Çalışmada yapılan diğer tespitler şöyle:

• Avrupa Yakasında 4 adet, Anadolu Yakasında 3 adet olmak üzere toplamda 7 adet döküm sahası bulunuyor.

• Hasar tahminlerinin çok ağır olduğu ilçelerden en yakın döküm sahasına uzaklığı Avrupa Yakası için 20-25 km, Anadolu Yakası için 25-30 km .

• Enkazlar kaldırılmadan ve depolanmadan önce jeomedikal önlemler alınmalı, asbest söküm işlemleri ve radyoaktivite incelemeleri yapılmalı.

• Afet anında karayolunun kapanması veya karadaki döküm sahalarının yetersiz kalması durumunda yıkıntı atıklarının, deniz yolu ile taşınarak ve döküm kriterlerini sağlaması halinde deniz tabanındaki çukurluklara dökülmesi planlanmalı.


• Enkazların deniz yolu ile taşınmasını sağlamak için feribot türü deniz araçları, enkaz taşınmasında kullanılacak şekilde dizayn edilmeli  ve afet anında hazır bulundurulmalı.

Perde beton duvar sistemi depreme karşı dayanıklı mı?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.