Yaratıcı çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlere 5 öneri

Bireye kendini gerçekleştirme, sorun çözme ve rasyonel düşünme yeteneği sunan yaratıcılık kavramı, çocukların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Günümüzün eğitim anlayışında da büyük önem taşıyan yaratıcılığın gelişmesine imkân sağlanması için, eğitim kurumlarına olduğu kadar anne babalara da önemli görevler düşüyor.

Yaratıcı çocuklar

Çocuklarda yaratıcılığa giden yolda anne babaların hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak, yol gösterecek öneriler:

Hata yapmanın kötü bir şey olmadığını öğretin

Çocuklarla yeterince ilgilenilmemesi, tartışılıp konuşulmaması, izlenimlerinin anlatılmasına olanak tanınmaması gibi nedenler, çocukların yaratıcılıklarını etkileyen unsurlardan yalnızca birkaç tanesi. Çocuk ile iletişimde olunması anne babaya olan bağlılığı artırırken, aynı zamanda güvende hissetmesine de olanak sağlıyor.


Anne babaların yarattıkları iletişim evreninde çocuklarına, hata yapmanın da hayatın bir parçası olduğunu aktarmaları büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre, hata yapmanın kötü bir şey olmadığını öğrenen çocukların yaratıcılıklarının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu dikkat çekiyor.

Yeni şeyler denemesine fırsat verin

Çocuğun içtenlik ve doğallığının kısıtlanması ve yeni şeyler denemesine izin verilmemesi çocukların yaratıcılıklarına ket vuran engeller arasında yer alıyor. Çocukların, anne babanın onayı ve gözlemi dahilinde yeni şeyler denemesine izin verilmesi hem çocuğun bilişsel gelişimi hem de yaratıcılığı açısından önem taşıyor.


Sabırlı olmasını öğütleyin

Sabır, çocukların küçük yaşlardan itibaren öğrenmeleri gereken bir duygudur. Çocukların ilgi duydukları alanlara yönelirken sabırlı olmaları gerektiklerinin yanı sıra sabırlı olmanın genelde başarı ve mutluluğu getirdiği de öğütlenmelidir.

Çevresel etkenlere dikkat!

Çocukların yaratıcılıklarını etkileyen nedenlerin başında çevresel etkenler geliyor. Gürültü, aşırı sıcak-soğuk oda koşulları, aynı ortamda birden çok kişinin varlığı, okul ortamı, ışık düzeyi gibi birçok faktör de çocukların yaratıcılığını etkileyen çevresel faktörlerden yalnızca birkaçı. Çocukların yaratıcılıkları desteklenirken bu tip çevresel koşullar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Hislerini anlayın


Utangaçlık, aptal yerine koyulma korkusu, yanlış yapma korkusu ve aşırı özeleştiri korkusu gibi faktörler çocukların yaratıcılıklarını etkileyen diğer unsurlardır. Anne babalar, çocuklarıyla mümkün olduğunca ilgi duyduğu konu ya da konularda konuşmalı, izlenimlerini ve görüşlerini aktarmalıdır. Araştırmalar, hislerinin anlandığını hisseden çocukların yaratıcılıklarını bir adım öteye taşındıklarını ortaya koymaktadır.

Dikkat eksikliği hiperaktivite (DEHB) olan çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.