DİSK açtığı davayı kazandı: TÜİK enflasyon fiyat listesini açıklayacak!

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DİSK) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesaplamalarının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamayı durdurmasına karşı açtığı davayı kazandı.

tüik

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart’ta verdiği kararda TÜİK’in madde sepeti ve ortalama fiyat listesini açıklamamasının hukuksuz olduğuna hükmetti.

DİSK Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yayımlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yargı kararı ile TÜİK’in Haziran 2022’de durdurduğu enflasyona esas madde fiyat listesini tekrar açıklamak zorunda olduğunu, bu sebeple madde fiyat listesini DİSK’e vermesi ve kamuoyuna açıklaması için TÜİK’e başvuracaklarını belirtti.


TÜİK, Ocak 2003 ve Mayıs 2033 arasında kesintisiz olarak açıkladığı ve 400’ü aşkın ürün ve maddenin ortalama fiyatını içeren madde fiyat listesi açıklamasını Haziran 2022’de durdurmuş, bu karar enflasyon hesaplamaları ile ilgili tartışmalara sebep olmuştu.

DİSK’in bilgi talebi defalarca reddedildi

Haziran ayında TÜİK’ten bilgi talebinde bulunan DİSK araştırma merkezi bu talebi reddedilince CİMER üzerinden bilgi edinme hakkı çerçevesinde madde fiyatı listesi verisini tekrar talep etti.

TÜİK, bu talebe verdiği cevapta “Yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet verdiği” gerekçesi ile bu talebi tekrar reddetti. Bunun üzerine Bilgi Edinme Kurulu’na itiraz eden DİSK’in bu itirazı da karşılık bulmadı.

Konuyu idare mahkemesine taşıyan DİSK’in açtığı dava Ankara 6. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Bilgi talebinin reddedilmesi hukuka aykırı

Ankara 6. İdare Mahkemesi DİSK tarafından istenen bilgilerin açıklanmasının kurumun görevi gereği olduğunu bildirerek bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi

Mahkeme, 31 Mart 2023 tarih, 2022/2383 esas ve 2023/700 sayılı kararında DİSK tarafından istenen bilgilerin TÜİK tarafından elde edilen ve önceki yıllarda da kurum tarafından yayımlanmış olan istatistiksel verilere ilişkin olduğu ve bu bilginin kurumun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğu gerekçesiyle bilgi edinme talebinin reddinin hukuksuz olduğuna ve dava konusu ret işleminin iptaline karar verdi.


Bu kararla TÜİK’e başvuracak olan DİSK, tekrar verilerin açıklanmasını talep edecek.

Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük haftalık kiralamaya yöneliyor!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.