Standard & Poor’s (S&P)’den seçim, enflasyon ve dolar tahminleri

Türkiye’nin kredi notu görünümünü negatife çeviren Standard & Poor’s (S&P), ekonomi ve seçime ilişkin değerlendirmelerini, dolar dahil bir dizi başlıkta tahminlerini paylaştı.

sp dolar tahminleri

Standard & Poor’s (S&P)’den seçim, enflasyon ve dolar tahminleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’ olarak teyit etti, kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.


S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerle birlikte çeşitli tahminlere de yer verildi.

S&P’nin değerlendirmelerinden satır başları şöyle oldu:

“KKM ile riskler artıyor”

• 2022’de merkezi hükümet bütçe açığının düşük açıklanmasına rağmen, kur korumalı mevduat (KKM) ürünü dahil diğer genel kamu sektörü riskleri artıyor.

Milli gelirin (GSYİH) yüzde 9,3’üne ulaşan KKM’de Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine, mevduat sahiplerine döviz kuruyla ilgili kayıplarını tazmin etmeyi taahhüt ediyor.

• Şubat ayındaki yıkıcı depremlerin ardından yeniden inşa, Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 12’si kadar iç ve dış finansman gerektirecektir.

“Kullanılabilir rezerv 37,7 milyar dolar”

• Kullanılabilir döviz rezervleri 28 Şubat itibarıyla kısa vadeli dış borcunda yaklaşık beşte biri olan 37,7 milyar dolarla ılımlı bir seviyede iken, Türkiye’de fiili sermaye kontrolleri de dahil olmak üzere düzenleme baskıları artıyor.

• Kontrol dışında olan enflasyon, mali, ekonomik ve parasal analizlerimizi zorlaştırıyor.

• Artan parasal ve mali sistem ile bankacılık sistemi ve dış denge baskılarının bir sonucu, Türkiye için kredi notu görünümümüzü durağandan negatife revize ettik.

• Negatif kredi görünümü, Türkiye’nin kredibilitesine yönelik savunulamaz olarak kabul ettiğimiz parasal, mali ve ekonomik politika setinden kaynaklanan riskleri yansıtıyor.

Görüşümüze göre, ödemeler dengesi ve döviz kuru kırılganlıkları yüksek kalırken, kamu bankaları ve kamu işletmelerinin koşullu yükümlülükleri büyük ve artıyor.

Kredi notunu yükseltme ve düşürme senaryoları

• Türkiye’nin finansal istikrarı veya daha geniş kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da artması durumunda, potansiyel olarak yenilenen TL’deki değer kaybıyla bağlantılı olarak kredi notunu düşürebiliriz.


• Para ve maliye politikalarının öngörülebilirliği ve etkinliği artarken, başta TCMB net döviz rezervleri olmak üzere, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonu güçlenirse kredi notunu yükseltebiliriz.

• Artan cari açık ile gevşek maliye ve para politikası, 14 Mayıs seçimleri öncesinde döviz kuru istikrarını baltalayabilir.

• Seçimlerin sonrasında mali politika muhtemelen sıkılaşacaktır, bu da 2023’ün ikinci yarısında ekonomik faaliyet üzerinde etki edecektir.

Tahminler

dolar tl

S&P, Türkiye’nin ekonomik göstergelerine ilişkin tahminlerini de paylaştı:

• 2022 sonunda 15 trilyon TL ve 906 milyar dolar olan Türkiye’nin milli geliri, 2023 sonu için 17,6 trilyon TL ve 816 milyar dolar olarak tahmin edildi.

• 2022 sonunda 10 bin 600 dolar olan kişi başı milli gelir, 2023 sonu için 9 bin 400 dolar, 2024 için 9 bin 900 dolar, 2025 için 9 bin 300 dolar, 2026 için 9 bin 900 dolar öngörüldü.

• 2022’de yüzde 5,6 olan ekonomik büyüme, 2023 için yüzde 2,1, 2024 için yüzde 2,8, 2025 için yüzde 3,4, 2026 için yüzde 3,2 öngörüldü.

• 2022’de milli gelire oranla yüzde 5,4 olan cari açık, 2023 için yüzde 3,9 olarak öngörüldü.

• 2022 sonunda 38,6 milyar dolar ulan kullanılabilir rezervin, 2023 sonunda 10,2 milyar dolara gerilemesi ve 2024 sonunda 23,1 milyar dolara yükselmesi öngörüldü.

• 2022’de milli gelire oranla yüzde 1,7 olan bütçe açığının 2023’te yüzde 3,8‘e yükselmesi öngörüldü.

Dolar ve enflasyon tahminleri:

• 2022’de ortalama yüzde 72,3 olan tüketici enflasyonunun, 2023’te ortalama yüzde 44,6, 2024’te yüzde 22,4, 2025’te yüzde 12,0, 2025’te yüzde 10,1 olacağı öngörüldü.


• 2022 sonunda 18,73 olan dolar/TL’nin 2023 sonunda 24,00, 2024 sonunda 27,00, 2025 sonunda 28,00, 2026 sonunda 29,00 olacağı öngörüldü. (Kaynak: Sözcü)

KKM faiz üst sınırı kaldırıldı: Faizler yüzde 23’e kadar çıktı!


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.