Türkiye’deki bir sonraki büyük depremin nerede olacağını tahmin ettiler

Şubat ayında ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkili Sentinel uyduları kullanılarak oluşturulan sismik fayın analizi, bir sonraki büyük depremin hangi büyüklükte ve nerede olabileceği tahminlerini de ortaya çıkardı.

bir sonraki deprem

Güney California Üniversitesi’ndeki jeofizikçiler Şubat depremiyle ilişkili fay bölgesini incelemek için uzaktan algılama yöntemini kullandılar. Analiz, fayın bir kısmının tıkalı kaldığını ve gelecekte 6.8 büyüklüğünde başka bir depremin meydana gelebileceğini gösterdi.

Güçlü depremlere tektonik plakaların kayması neden oluyor ve yer kabuğunun yavaşça hareket eden parçaları birbirlerini iterek zaman içinde kademeli olarak kuvvet oluşturuyorlar. Levhalar kaydığında da enerji, yerkabuğunda dalgalar halinde patlayarak depreme neden oluyor.


Malatya’nın Pütürge ilçesine dikkat çekildi

pütürge malatya deprem

Araştırmacılar Malatya ilinin Pütürge ilçesi yakınlarında, önceki depremlerle ilişkili bir fay boyunca sismik aktivite kaydettiler. Bu, levhanın bir kısmının bloke olduğu veya sıkıştığı, ancak gelecekte herhangi bir zamanda hareket edebileceği anlamına geliyor.

Sismologlar bu depremin ne zaman meydana geleceğini söyleyemeseler de, depremin yerini ve potansiyel şiddetini anlamanın, bu büyük felakete hazırlanmak ve ciddi sonuçlarından kaçınmak için bir fırsat olduğu görüşündeler.

Sentinel 1 ve 2 uyduları kullanıldı

sentinel uyduları

Seismica’da yayımlanan makalenin* özet bölümü şöyle:

6 Şubat 2023’te Türkiye’nin Kahramanmaraş ilçesi yakınlarında iki büyük deprem meydana geldi. Moment büyüklüğü (Mw) 7,8 olan ana şok, sol yanal Doğu Anadolu Fayı’nın 310 km uzunluğundaki bir bölümünü parçaladı ve birden fazla serbest bırakma adımıyla ilerledi. Mw 7.6 artçı şoku, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun yakınındaki sol yanal doğrultu atımlı fayları etkileyerek 150 km uzunluğunda bir kırılmaya neden oldu. Bu iki olay ve Antakya yakınlarındaki 20 Mw 6.4 artçı sarsıntısı için kosismik kaymanın mekansal dağılımını sınırlamak için uzaktan algılama gözlemlerini kullanıyoruz.

Sırasıyla Sentinel-2 ve Sentinel-1 uydularının optik ve sentetik açıklıklı radar verilerinin piksel takibi, yakın alan yüzey yer değiştirmelerini sağlar. Yüksek oranlı Küresel Navigasyon Uydu Sistemi verileri, her olayı ayrı ayrı sınırlar. Kozismik kayma, sığ bir kayma açığı ile yüzeyden yaklaşık 15 km derinliğe kadar uzanır. Artçı şokların çoğu, büyük fay kıvrımlarında kümelenir, yüksek kosismik kayma bölgelerini çevreler veya kırılmış fayların dışına doğru uzanır. Ana şok için, yırtılma yayılımı Doğu Anadolu fayının dağınık son noktasında güneye doğru durmuş ve kuzeye, 2020 Mw 6.8 Elazığ depreminin yaklaşık 20 km güneyindeki Pütürge segmentine doğru incelerek potansiyel bir sismik boşluğa dikkat çekmiştir. Bu olaylar olgunlaşmamış fay sistemlerinin yüksek sismik potansiyelinin altını çizmektedir.


Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzetiliyordu: San Andreas Fayı açıklaması

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan (USGS) üst düzey yetkililer ABD’nin batı sahillerinde endişe yaratan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’na benzerliği olan San Andreas Fay Hattı ve ona paralel olan Hayward Fay Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

san andreas fayı

Yerel medya kuruluşlarına açıklama yapan USGS’den Christine Goulet, özellikle bölgede dolgu yapılmış alanların büyük bir risk içinde olduğunu ve o bölgede depremin yaşanması durumunda büyük bir yıkım olacağını söyledi.

Mercury News’e konuşan Goulet bölgedeki deprem ihtimali ile ilgili olarak da 2030’u işaret etti. USGS’nin verilerine göre bölgede 6.7 veya daha şiddetli bir depremin 2030’a yaşanma riski yüzde 70 seviyelerinde.

“Evler kağıt gibi yıkılacak”

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkıma sebebiyet veren sıvılaşma durumunun Alameda kasabasında da etkisini hissettireceğini söyleyen Goulet, “Önlem alınmazsa oradaki evler kağıt ev gibi yıkılacak” dedi. Goulet bölgedeki ufak bir alanında kayalık arazi olduğunu geri kalan alanın zemininin güvenli olmadığını dile getirdi.

Yerel medya, gelecek 7 yıl içinde bölgede deprem olabileceğini aktarırken depremin boyutunun ise 6.7 ya da daha büyük olabileceğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Slip distribution of the February 6, 2023 Mw 7.8 and Mw 7.6, Kahramanmaraş, Turkey earthquake sequence in the East Anatolian Fault Zone | Seismica (mcgill.ca)


Sismologlardan, Türkiye’deki bir sonraki büyük deprem tahmini | DonanımHaber (donanimhaber.com)

Mantık hatası nerede? 8 resimdeki 8 yanlışı bulun!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.