Mamografi Nedir? Neden çekilir?

Mamografi, memelerin X-ışınları yardımıyla görüntülenmesidir. Bu test, meme kanserinin erken teşhis edilmesine yardımcı olmak için yapılmaktadır.

Mamografi

Mamografi, meme kanseri taraması için yapılmaktadır. Erken teşhis edilen meme kanseri vakalarının tedavisi daha kolay olabilmektedir.


Dijital mamografi nedir?

Dijital mamografi, geleneksel mamografi farklı olarak memelerin dijital olarak görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede daha net ve detaylı görüntüler elde edilebilmektedir.

Mamografinin faydası nedir?

Mamografi, meme kanserinin erken teşhis edilmesine yardımcı olur ve bu sayede kanserin tedavi edilebilir evrede yakalanması sağlanır.

Tiroid Biyopsisi Nedir?

Tiroid biyopsisi, tiroid bezindeki bir nodülün kanserli olup olmadığının belirlenmesi için yapılan bir testtir. Bu test sırasında tiroid nodülünden bir örnek alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.

Tiroid Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Genellikle ince bir iğne yardımıyla tiroid biyopsisi yapılır. Ultrason eşliğinde nodülün konumu belirlenir ve iğne nodüle yönlendirilir. Ardından nodülden bir örnek alınarak incelemeye gönderilir.

Tiroid Bezi Nedir?

Tiroid bez, boynun ön tarafında bulunan bir bezdir. Bu bez, hormon üretimi yaparak metabolizma hızını düzenler.

Tiroit Biyopsisi Neden Yapılır?

Tiroid biyopsisi, tiroid nodülünün kanserli olup olmadığını belirlemek için yapılmaktadır. Çoğu nodül iyi huylu olsa da tiroid biyopsisi bazı nodüller kanserli olabilmektedir.


Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi, genellikle ince bir iğne kullanılarak yapılır. Ultrason yardımıyla prostatın konumu belirlenir ve iğne prostat bezine yönlendirilir. Ardından prostat bezinden birkaç örnek alınarak incelemeye gönderilir.

Prostat Biyopsi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler prostat biyopsisi sonrasında, kanama ve enfeksiyon riski olabilir. Doktorunuzun önerilerine uyun ve belirtilerinizde herhangi bir değişiklik olursa hemen doktorunuzu bilgilendirin.

Prostat Biyopsisi Çeşitleri Nelerdir?

Prostat biyopsisi, farklı yöntemlerle uygulanabilir. Bu yöntemler şunlardır:

Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsisi: Bu yöntemde, rektumdan bir ultrason probu yerleştirilir ve prostat bezi görüntülenir. Doktor, ultrason görüntüleri yardımıyla prostat bezinden ince bir iğne ile küçük bir doku örneği alır. Bu yöntem, en yaygın kullanılan prostat biyopsisi yöntemidir.

Transperineal prostat biyopsisi: Bu yöntemde, anal bölgedeki cilt kesiği yapılarak bir iğne ile prostat bezine girilir. Bu yöntem, özellikle rektumun önceden cerrahi olarak alınmış olması veya rektal ultrasona karşı alerjisi olan hastalarda tercih edilebilir.

MRI uyumlu prostat biyopsisi: Bu yöntemde, MRI görüntüleri yardımıyla prostat bezinin haritası çıkarılır ve doktor, haritada belirtilen hedef bölgelere iğne ile ulaşarak biyopsi yapar. Bu yöntem, diğer yöntemlere kıyasla daha az invazifdir ve daha hassas sonuçlar verir.

Transüretral prostat biyopsisi: Bu yöntemde, prostat bezine ulaşmak için üretranın içinden bir cihaz yerleştirilir. Cihaz, prostat bezine ulaşarak küçük bir doku örneği alır. Bu yöntem, diğer yöntemlere kıyasla daha az yaygın kullanılan bir yöntemdir.


Prostat biyopsisi yapılacak olan hastaların doktorları ile birlikte biyopsi yöntemi konusunda karar vermeleri önemlidir. Her yöntemin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır ve doğru yöntem seçimi hastanın rahatlığı ve doğru sonuç alınması açısından önemlidir.


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.