Yapılandırma son gün ne zaman? Farkın yüzde 90’ı siliniyor!

Yapılandırma son gün ne zaman? 14 milyon kişiyi ilgilendiren, vergi ve prim borcu ile idari para cezalarında önemli avantajlar sağlayan yapılandırma başvurusu için süre daralıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapanlar biriken ceza ve faizin yüzde 90’ından kurtulacak. Trafik cezasını yapılandıranlara ise peşin ödemede anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak.

yapılandırma son gün

Yapılandırma son günü ve ilk ödeme ne zaman?

14 milyon insanın 362 milyar liralık borcunu ilgilendiren yapılandırma yasası (7440 sayılı kanun) 12 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; 31 Aralık 2022’den önce doğan vergi ve prim borçları ile başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırılabilecek.


Yapılandırma son günü ne zaman?

Bu kapsamda trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Köprü ve otoyol kaçak geçişleri yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksit ile peşin ödemeler 3 Temmuz’a kadar yapılacak.

Farkın yüzde 90’ı siliniyor!

Yasayla vergi daireleri tarafından tahsil edilecek olan 2 bin lira altındaki borçlar da siliniyor. Ehliyetler iade ediliyor. Yapılandırılan borçların gecikme faiz ve cezaları siliniyor ve daha düşük bir enflasyon farkı eklenerek 48 ayda ödenmesi sağlanıyor.

Peşin ödeyenlere ise enflasyon farkından yüzde 90 indirim yapılıyor. Tarihi fırsat sunan düzenleme özellikle trafik cezası borcu olanların elini rahatlatacak detayları içeriyor.

Buna göre; trafik cezasını yapılandırıp ilk taksit ödeme tarihi içinde peşin ödeyenlere, ceza anaparası üzerinden yüzde 25 indirim yapılıyor. Enflasyon farkının da yüzde 90’ı siliniyor.

Trafik cezaları için örnek ödeme:

2021’de kesilen 2 bin 453 liralık bir borç yüzde 85 gecikme faiziyle bugün 4 bin 538 liraya çıkıyor. Bu borç yapılandırıldığında yüzde 12.75’lik (312.76 lira) yeni enflasyon farkıyla 2 bin 765.76 lira oluyor. Borç 36 taksitte yani 3 yılda ödenirse taksit katsayısıyla yeni tutar 3 bin 512 lira oluyor.

Eğer bu borç tek seferde yani peşin ödenmek istenirse bu durumda 2 bin 453 liralık trafik cezasının anaparasından yüzde 25 indirim yapıldığı gibi eklenen 312.76 liralık enflasyon farkının yüzde 90’ı da siliniyor. Böylece toplam ödenecek borç 1.871 liraya düşüyor.

Bağkurlulara primleri ödeme imkanı

Yasayla kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor. Buna göre, sigorta primi (Bağkur dahil), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında.


Borçlar belirlenen oranlara göre güncellendikten sonra ödenirse gecikme cezası gibi alacaklardan vazgeçilecek. Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine de olanak sağlanıyor.

GSS prim borcuna da avantaj

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlardan daha önce gelir testine girmemiş olanlar, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten başlamak üzere 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler.

Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liradan az çıkması halinde GSS prim borcu silinecek. Geliri bu tutardan fazla olanlar ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar borç anapara tutarını peşin ödedikleri takdirde, gecikme cezası silinecek.

Yapılandırma kapsamı ne?

31 Aralık 2022 öncesi (bu tarih dahil) askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş cezaları, vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, adli para cezaları gibi) için başvuru yapılabilir. Daha önceki yapılandırmaya başvuranlar da bu yapılandırma fırsatından yararlanabilir.

Biriken borçlarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

Trafik, öğrenim kredisi, vergi gibi birçok borcu e-Devlet uygulamasına veya internet vergi dairesine giriş yaparak öğrenebiliyorsunuz. Bunun için TC kimlik numarası ve şifre yeterli oluyor. SGK prim borçları için kurumun ilgili birimlerinden bilgi ve belge almak daha sağlıklı olacaktır.

Yapılandırma borçları 4 yılda ödenebilecek

Yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak. Aksi durumda yapılandırma bozulacak.

Araç muayene şansı

Taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek. Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül 2023’e kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan yüzde 5 ceza yerine aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek.


Bizi takip edin: Facebook, TwitterInstagramGoogle News

Vergi ve SGK borcu yapılandırma detayları: Matrah artırımı da olacak


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.