Boşanma nedeni ilgisiz davranma neden kaynaklanır?

Boşanma oranları her geçen yıl artarken, uygulamada görülen ve en çok rastlanılan boşanma nedeni; şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dediğimiz ve kanuni adıyla evlilik birliğinin temelden sarsılması nedenine bağlı olan eşlerin birbirlerine “ilgisiz davranması”.

Boşanma nedeni

Boşanma nedeni ilgisiz davranma neden kaynaklanır?

Yapılan değerlendirmeye göre eşlerin evlilik birliğinin devamı sürecinde birbirlerinden uzaklaştıkları ve ilgisiz davranarak evliliğin kopuş noktasına geldiğini göstermekte. En çok karşılaşılan boşanma sebebi olan ilgisiz davranmak duygusal şiddet şeklinde ortaya çıkmakta. Uzmanlar, eşlerin birbirleriyle iletişimi de kesmesi sonrası ev içinde sessiz şiddete de maruz kaldıklarını belirtmekte.


“Boşanmak isteyenler aynı çatı altında yaşayamayacaklarını kanıtlamalı”

Utku Mil Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı ve Boşanma Avukatı Bilgehan Utku, son yıllarda görülen en yaygın boşanma sebeplerini değerlendirdi. Nikah memuru nezaretinde yapılan evliliklerin Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen boşanma sebepleri ortaya çıktığında sadece ve sadece mahkeme kararı ile sona erdirilebildiğine işaret eden Av. Bilgehan Utku, şu bilgileri paylaştı: “Yasal düzenlemelerde boşanma sebepleri genel ve özel olarak iki başlıkta ele alınıyor. Bu sebepler ortaya çıktığında eşler anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açabiliyor. Davalar, aile mahkemesinde görev yapan hakimlerin kararıyla sonlandırılırken, bu davalarda, diğer davalardan farklı bazı kurallar bulunuyor.”

Av. Bilgehan Utku, “Genel boşanma sebepleri arasında geçimsizlik, şiddet, hakaret, fikir ayrılığı, güvensizlik veren davranışlar gibi gerekçeler öne çıkıyor. Özel boşanma davaları kategorisindeki sebeplerde ise aldatma yani zina, hayata kastetme, onur kırıcı eylemler, suç işleme ve evi terketme gibi durumlar sayılabilir.


Özel boşanma sebepleri daha anlaşılabilir ve daha somut gerekçeler olarak kabul edilebilir. Ancak bunlar aslında evliliği temelden sarsan durumlardır. Öte yandan etkisi bakımından daha nispi sebeplere sahip olan genel boşanmalar da evliliğin temelini bozan olayın varlığı kanıtlansa bile mahkemede boşanma kararı çıkmayabilir. Böyle bir durumda eşlerin tek çatı altında ortak bir hayat sürdüremeyeceğini net bir şekilde belirtmesi gerekiyor. Tüm bu gerekçelerin değerlendirilerek boşanma kararının verilmesi ya da verilmemesi ise hakimin takdirindedir” dedi.

“Bir yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz”

Utku Mil Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı ve Boşanma Avukatı Bilgehan Utku, boşanmaya gerekçe olarak gösterilen sebeplerin boşanma davası türünü ve dava sürecini etkileyebileceğini vurgulayarak, “Örneğin ilgisiz davranma veya onur kırıcı eylemler gibi sebeplerle boşanmaya karar veren bir çift, aralarında anlaşarak kısa sürede boşanabilir. Şiddet, hayata kastetme ya da aldatma gibi sebeplerde ise çekişmeli davalar söz konusu olabiliyor. Bu ayrım tamamen çiftlerin ortak bir payda da buluşup buluşamamasına bağlı. Ayrıca anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evlenilen tarihin üstünden en az 1 yıl geçmiş olmalı. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma davası açılamaz” şeklinde konuştu.

Av. Bilgehan Utku, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Anlaşmalı boşanma davaları, dava dilekçesine eklenecek bir Boşanma Protokolü ile ilk duruşmada sonlandırılabilir. Bu noktada çiftler, Boşanma Protokolü’ne velayet, nafaka ve mal varlığı gibi konularda bir karara vardığını açıkça belirtmelidir. Çekişmeli boşanma davaları ise 5 ila 6 duruşma kadar biraz uzun sürme potansiyeline sahip. Her celse de 3 ila 4 ayda bir yapılır.


Buna göre çekişmeli boşanma davalarının ortalama olarak bir buçuk yıl içinde sonuçlandığı söylenebilir.  Burada eşlerin hıza değil sonuca odaklanmasını tavsiye ederim. Son pişmanlık fayda etmiyor. Uzmanından hukuki destek alarak davalarına odaklanmalılar ki hak kayıplarının önüne geçilsin. Yoksa, hızlı biten ancak; maddi manevi tazminat yükümlüsü olmuş, nafaka yükümlüsü olmuş, velayeti kaybetmiş, altınları vermiş, yüklü miktarda tazminata mahkum edilmişseniz davanın erken bitmesinin size bir getirisi olmayacak.”

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası arasındaki farklar


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.