Eşinizin yanında telefonla çok fazla ilgilenmek: Phubbing

Eğer eşinizle beraberken telefonunuza sıklıkla bakıyor ve onunla pek sohbet etmiyorsanız, bu alışkanlığınızı bırakmayı düşünmenizde yarar var: Phubbing…

phubbing

Yeni bir çalışma, düzenli bir şekilde sohbet etmek veya eşinizi dinlemek yerine telefona bakmanın mutlu bir evlilik için kötü bir haber olduğunu söylüyor.

İngilizce’de “telefon – phone” ve “küçümseme – snub” kelimelerinin birleştirilmesiyle “phubbing” olarak adlandırılan bu durum, insanlardan ziyade akıllı telefonlara daha fazla ilgi göstermeye yönelik modern eğilimi tanımlamak için ortaya atıldı. Ne yazık ki bunun Türkçe bir karşılığı yok. Bir dizi çalışma, insanların tam olarak neden bu davranışı gösterdiğinin temeline inmeye çalıştı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden bir çift psikolog, düzenli olarak phubbing yapan evli çiftlerin, yapmayan çiftlere göre evlilik doyumunun daha düşük olduğunu gösteren kanıtlar buldu.

Suat Kılıçarslan ve İzzet Parmaksız, Computers in Human Behavior dergisinde yer alan çalışmalarında, Türkiye’deki evli çiftlere anketler gönderdiler ve geri dönenlerin sonuçlarını derlediler. Bu yeni çabada, araştırmacılar phubbing’in evlilikler üzerindeki etkisini araştırdılar. Öğrenmek için, bir evlilikteki yakınlığı telefon kullanımıyla ilişkilendirmek için anketler oluşturdular. Yüzlercesini Türkiye’deki evlilere gönderdiler ve neredeyse yarısı erkek yarısı kadın olmak üzere 712 tanesini geri aldılar. Yaş ortalaması 37 idi. Araştırmacılar bir model buldular; evlerinde daha fazla phubbing olduğunu bildiren çiftler aynı zamanda evliliklerinden daha az memnuniyet bildirdiler.

Daha önceki raporlara göre phubbing, zayıf evlilik doyumunun önemli bir göstergesiydi. Yazarlar makalelerinde “Bu araştırma sonucunda phubbing davranışının evli bireylerde evlilik doyumunun yanı sıra kişisel iyi oluşu da literatürdeki çalışmalara benzer şekilde etkilediği anlaşılmıştır” diye açıklıyorlar. Araştırma, yetişkinlerin %75’inin eşe karşı phubbing’i kaba bir davranış olarak gördüğünü söylüyor.


Ancak bu çalışmanın bazı sınırlamaları olduğu da belirtiliyor. Veriler, her zaman önyargı olasılığını açık bırakan bir şekilde katılımcıların kendi bildirimlerini temel alıyordu. Araştırmanın tasarımı da, düşük evlilik doyumu puanlarının, araştırma kapsamında yer almayan önceki deneyimlerle ilgili olma olasılığını dışlamayı zorlaştırıyordu. Yazarlar, bu çalışmanın tüm katılımcıları Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinden olduğu için, gelecekteki araştırmaların ideal olarak farklı demografik bilgileri içermesi gerektiğini de belirtiyorlar.

Çalışma, Computers in Human Behavior’da yayınlandı.


Haber: CHIP Online


Kaynak: Suat Kılıçarslan et al, The mediator role of effective communication skills on the relationship between phubbing tendencies and marriage satisfaction in married individuals, Computers in Human Behavior (2023). DOI: 10.1016/j.chb.2023.107863

Phubbing nedir? Her tür ilişkide büyüyen tehlike!


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.