Konut sigortası nedir? En iyi konut sigortası nasıl seçilir?

Konut sigortası nedir? Evini tüm risklere karşı güvence altına almayı kim istemez? pek çoğumuz başta hırsızlık olmak üzere yangın, sel ve su baskını, elbette deprem gibi risklere karşı “tatilde aklım evde kalacak” endişesi yaşıyoruz; özellikle de kışın ikâmet ettikleri evlerini uzun dönem terk ederek yazlık evlerine, tatile ya da memleketlerine gidenler…

Konut sigortası nedir

Konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle, evimizin manevi değerinin yanında maddi değeri de riske atılamayacak boyuta taşındı. Alt komşuya su sızması, elektrik tesisatında yaşanabilecek bir arıza ya da bir elektronik eşyanın bozulması bile, çoğumuz için eskisinden daha çok dikkat çeken bir konu oldu. Yaz sezonuna girerken tatil ya da ziyaret amaçlı kışlık ikametgahlarını uzun süre terk edenlerin endişelerini gidermek için imdada Konut Sigortaları yetişiyor.

Peki ama konut sigortası seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Bize en uygun ve en faydalı olabilecek konut sigortasını nasıl belirleyeceğiz? Ürün çeşitliliği ve kapsam alternatifleri arasında seçim yapmakta zorlananlar için en güvenilir, hızlı ve kolay şekilde konuya açıklık getirdik.


Toplumda sigorta bilincini artırma, karmaşık sigorta ürünlerini daha anlaşılır ve erişilebilir kılma hedefiyle Sigortam.net, Konut Sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri ve poliçe seçiminde önem taşıyan noktaları tüketiciler için bir araya getirdi.

DASK varken neden Konut Sigortası yaptırılmalı? 

Bu soruya yanıt vermek için öncelikle DASK’ın tam olarak ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor.

1999 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında hayatımıza giren DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca deprem ve depremden kaynaklanan yangın, yer kayması ve tsunami risklerine karşı maddi güvence sağlıyor. Doğal afetler içerisinde en çok zarara neden olan depreme karşı DASK yaptırmak, hasar sonrası belirli bir güvence sağlaması açısından oldukça önemli.

Ne var ki, DASK sigorta bedelinin bir üst sınırı var. Her yıl değişen üst sınır 2023 yılı için 640.000 TL olarak belirlenmiş durumda. DASK genel şartlarına göre evin deprem nedeniyle gördüğü hasar poliçe limitleri dahilinde tazmin edilirken enkazın kaldırılması için yapılan masraflar veya evin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kira gelirinden mahrum kalma gibi durumlar teminat kapsamında olmuyor.

Özetle DASK, “gerekli” ama “yeterli” değil. Çünkü Konut Sigortası, DASK’ın “deprem kaynaklı hasarlar” kapsamına kıyasla çok daha geniş bir alanı, kendi seçeceğimiz ek teminatlarla güvence altına alıyor.

Konut Sigortası Neleri Kapsar? 

Konut Sigortası kapsamı, evimizi ve içindeki eşyalarımızı, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra hırsızlığa, yangına, su ve elektrik tesisatlarındaki arızalara ve rutubete kadar pek çok riske karşı koruyabiliyor. Oluşan hasar ya da tamir masraflarını kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu sayede tüketici hem yüksek maliyetli hasar masraflarını kendi cebinden ödemek zorunda kalmıyor hem de halı yıkamadan klima bakımına kadar pek çok asistans hizmeti, poliçe şartlarına göre ücretsiz sunulabiliyor.

Konut sigortası poliçelerinde eşyalarınız da teminat altına alınabiliyor. Sadece eşyalarınzı koruma altına almak istiyorsanız, bina teminatı olmayan, sadece eşya Teminatlı konut sigortası (Eşya Sigortası) yaptırmanız mümkün.

Ana teminatlar çoğu sigorta şirketinde benzerlik gösterse de konut sigortasının neleri kapsayacağı dolayısıyla hangi maliyetleri ve ne ölçüde karşılayacağı, poliçenizi satın aldığınız sigorta şirketine, ana teminatınızın kapsamına ve ek teminatlarınıza bağlı.

Kiracılar için Konut Sigortası mümkün mü?

Ev sahibi veya kiracı olmanız fark etmeksizin konut sigortası yaptırabilirsiniz. Ancak bina teminatını yalnızca ev sahibi olmanız durumunda alabilirsiniz. Ev sahibiyseniz hem eşya hem de bina teminatlı konut sigortası yaptırmanız mümkün. İkamet ettiğiniz konutta kiracıysanız da yalnızca eşya teminatlı bir konut sigortası ile eşyalarınızı koruyabilirsiniz.

Konut Sigortası’nda Ek Teminatlar 

Poliçenizde yer alan ek teminatlar ve özel şartlar, konut sigortanızın kapsamını ve fiyatını belirlemeniz açısından büyük önem taşır. Sigorta şirketleri, hırsızlık olaylarından misafirlerinin eşyalarının korunmasına kadar geniş bir güvence yelpazesinde ek teminatlar sunuyor. Bunlar arasında çok bilinmeyen teminatlar ve özel şartlar da var. Örneğin “enflasyondan korunma” poliçenizde teminat altına alındıysa, bina ve eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması sağlanır. Ya da sigortalı ve ailesinin konut dışında karşılaştığı gasp ve kapkaç olaylarında kişisel eşyaların zarar görmesi ya da nakit paranın çalınması poliçede belirtilen özel şartlarla güvence altına alınabilir.

Primleri ne etkiler?

Elbette öncelikle ek teminatlar. Bunun yanı sıra, konut sigortası primlerinin belirlenmesinde evin brüt metrekaresi, kat sayısı, bina yapım tarzı, bina ekleri ve binanın konumu belirleyici rol oynar. Eşyalar ise teminat ile poliçe kapsamına alındığında, evde bulunan eşyaların ekspertiz bedelleri, prim fiyatının belirlenmesini sağlar

Kritik Soru: En iyi konut sigortası nasıl seçilir? 

En iyi konut sigortası, sizin ihtiyaçlarınıza en uygun olan poliçe demektir. Yani evinizi ve eşyalarınızı çok çeşitli risklere karşı güvence altına almak istiyorsanız sizin için en iyi konut poliçesi, kapsamı geniş olan poliçelerdir. Ancak kendi özel şartlarınız doğrultusunda ihtiyaç duymadığınız ek teminatlara fazladan ücret ödemeniz de anlamlı olmayacaktır. Örneğin müstakil bir evde ya da çatı katında yaşamıyorsanız veya bulunduğunuz bölgede iklim ılımansa, çatı ile ilgili hasarları teminat altına almanız gerekmez.


Konut sigortası teklifi alırken eviniz ve eşyalarınız için teminat detaylarını mutlaka öğrenip kararı bu bilgilere dayanarak vermek doğru olacaktır.

Sigortam.net, müşteriye DASK’ın yanı sıra Konut Sigortası poliçesi satın alırken üzerinde önemle durulmasını önerdiği konuları kendi insurtech altyapısı içerisinde en kolay ve hızlı erişilebilecek şekilde sunuyor.

Bu başlıklar şöyle sıralanabilir:

Poliçe Kapsamını Detaylıca Araştırın: Poliçe alımından önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemek önemli. Özel şartlar bölümünde konut poliçenizde yer almasını isteyeceğiniz bazı önemli teminatlar yer almıyor olabilir.

Önceliğiniz Fiyat Değil, Poliçenin Kapsamı Olsun: Karşılaşılması muhtemel riskleri ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kaybedilecek bedelin yüksekliğini mutlaka göz önünde tutmak gerekir.

Primlerin Nelerin Değiştirdiğini Öğrenin: Konut sigortası primleri belirlenirken poliçenize ilave ettiğiniz ek teminatlar ne kadar fazlaysa prim fiyatları da aynı oranda artar.

Eşyalarınızı da Güvence Altına Alın: Evinizdeki eşyaları, deprem, yangın, doğal afet ve hırsızlık kaynaklı zararlara karşı koruma altına almak istiyorsanız poliçenize eşya teminatını da ekletebilirsiniz.

Poliçede Gösterilen Miktar Konutunuzun Değerini Yansıtsın: Herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda, kaybın karşılanmasını garanti altına almak için metrekare birim fiyatlarındaki güncel değerlemeleri takip etmeye önem vermek gerekiyor.

Poliçenizde Teknolojik Cihaz Teminatı Olsun: Konut sigortası, poliçe kapsamına giren evdeki bazı teknolojik cihazlar için de güvence sağlayabiliyor. Ancak bu teminatların oluşturulmasında cihaz yaşına da dikkat etmek gerekiyor.

• Kira Kaybı ve Taşınma Yardımı Şartlarına Göz Atın: Bir afet yaşanmadan önce çok üzerinde durulmayan ancak yaşandığında kritik önem kazanan konulardan biri, kira kaybı ve taşınma yardımı. Afet durumlarında eşyaya gelen hasar, manevi tazminat, kira kaybı, taşınma yardımı gibi ödemeler sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte konut sigortası kapsamında yer alıyor. Poliçe satın alırken bu teminatların şartlarına göz atmayı unutmamak gerekiyor.

Teminat Dışında Kalan Haller Maddesini Göz Ardı Etmeyin: Poliçenizde teminat altına aldığınızı düşündüğünüz bazı başlıklar, istisnai kurallara tabi olabilir.

Hasar Ödeme Seçeneklerini Öğrenin: En iyi konut sigortası poliçesini hazırlatabilmek için sigorta şirketinin hasar ödeme koşullarını öğrenmek gerekir. Konut sigortasında hasar sonrası ödenecek olan tazminat tutarı, ödemesi gerçekleştirilen primler üzerinden belirlenir ve hasar tespit işlemler tamamlandıktan sonra hasar ödemesi yapılır.


Muafiyet Oranlarını, Bekleme Süresini ve Asistans Hizmetlerini Kıyaslayın: Poliçe teklifleri arasında kıyaslama yaparken ürün limitlerini, muafiyetleri, tazmin süreçlerinde bekleme sürelerini ve fark yaratan asistans hizmetlerini mutlaka göz önünde tutmak gerekir.

DASK nedir? Zorunlu Deprem Sigortası neleri kapsar?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.