Belçika’da zorunlu cinsellik eğitimi yasalaştı

Belçika’da ilk ve orta dereceli okullarda zorunlu cinsellik eğitimi, Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu’nda yapılan oylamayla yasalaştı.

zorunlu cinsellik eğitimi

Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen parlamentoda, okullarda zorunlu cinsellik eğitimi kararı tasarısı oy birliğiyle kabul edilirken yalnızca üç milletvekili çekimser oy kullandı.

Tasarı, çoğunluğu Müslüman kişiler tarafından parlamento önünde protesto edilmişti. Belçika’daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar yaptığı ortak açıklamada hükümetin bu kararının aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine aykırı olduğunu öne sürmüştü:


“Bu program, genç hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz.”

Belçika’da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012’den beri bulunuyor ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı.

Yeni taslak karar, ilkokul 6 ve ortaokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.

Peki diğer ülkelerde durum ne?

İsveç

1942 yılında tavsiye edildikten sonra, 1945 yılında cinsel eğitimle ilgili ilk öğretmen kitabını hazırlayan İsveç’te 1956 yılından beri cinsel eğitim zorunlu. 1957’de gözden geçirildikten sonra 1965’te güncellenen bu kitap halen kullanılmaktadır.

Yedi yaşından itibaren başlayan eğitimde cinslerin farklılığı, çocukların kökeni, doğum, cinsel organlar, mastürbasyon, boşalma, döllenme, kürtaj gibi konular anlatılıyor. Aynı zamanda lise çağlarındaki çocuklar cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı bilgilendiriliyor.

Danimarka

Danimarka’da 1969’da zorunlu hale getirilen cinsel eğitime aileler dini inançlara ters düştüğü için karşı çıksa da yasalara ters düşmediğine karar verildi.

Okula başladığı ilk çağlardan itibaren çocuklara cinsiyet, üreme, gebelik, korunma, hormonlar, genetik, cinsel organlar ve toplumsal sorunların anlatılıyor. Cinsel sorunları açılmayı geliştirmek, öğrencilere cinsel yaşam, sevgi yaşamı ve insan ilişkileri arasındaki bağlar konusunda bilgi vermek, her öğrencinin kişiliğine en uygun davranışı bulmasına yardımcı olmak, cinsel ilişkilerde başkasına saygının ve sorumluluğun önemini vurgulamak hedefleniyor.

Almanya

Cinsel eğitimin zorunlu olmadığı Almanya’da sorumluluk okullara ve topluma dayalı organizasyonlara verilmiştir. Öğretmenlerin serbest bir şekilde cinsel eğitim verdiği ve konuk eğitimcilerle desteklediği dersler sayesinde Almanya’da baskıcı olmayan, olumlu ve karşılıklı iletişime dayanan programları savunmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri

1960’lı yıllarda cinsel eğitime karşı eylemler düzenlenen ve 1980’li yıllarda HIV’in yayılmasıyla birlikte yasalar düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel eğitim verilip verilmeyeceği kararı eyaletlere bırakılmıştır.

Fransa

Fransa’da HIV’den korunmanın bir yolu olarak başlanan cinsellik eğitimi programlarında biyoloji öğretmenlerinin uzmanlığına dayanarak müfredat hazırlanıyor.


Avusturya

Avusturya’da 1900’lü yılların ilk yarısında cinsel eğitim yasak hareketler ile yasak davranışların özetlendiği ve evlilik kurumunun vurgulandığı katolik bir programken, 1970’li yıllarda sınırlı da olsa ahlaki, psikolojik ve sosyolojik bakış açılarının getirildiği bir sistem haline geldi. Biyolojik sorunlara dayanan bu eğitimin dini etkilerden kurtulduğu söylenemez.

Bulgaristan

Cinsel eğitimin zorunlu olmadığı Bulgaristan’da 11 yaşındaki öğrencilere kadın ve erkek üreme sistemleriyle birlikte cinsel yolla bulaşan hastalıklar, gebelik ve korunma anlatılıyor.

Çekya

Cinselliğe karşı hem liberal hem de dinsel bakış açısından çeşitliliğin yaşandığı Çekya’da cinsel eğitim zorunlu.

Estonya

Estonya’da 10 yaşından itibaren okulda zorunlu cinsellik eğitimi dersi veriliyor.

Finlandiya

Eğitim sistemiyle çığır açan ve tüm ülkelere örnek olan Finlandiya’da cinsel eğitim 2001 yılından bu yana zorunlu.

Hollanda

İnsan hakları ve bireysel özgürlüklerin ön plana çıktığı ve gençlerin cinselliklerini yaşamalarına hoşgörüyle bakıldığı Hollanda’da cinsel eğitim biyolojik yönüyle zorunlu.

İngiltere

1960’lı ve 1970’li yıllarda cinsel eğitimin sağlıklı bir şekilde verildiği İngiltere’de 1980’li yıllarda ibre tersine döndü ve korunmaya yönelik sınırlamalar, kürtajın zararları, eşcinselliğe karşı hoşgörüsüzlük başladı. Günümüzde ise biyolojik yönleri ağır basan cinsel eğitim İngiltere’de zorunlu değil.

İrlanda

1960’lı yıllardan önce Roma Katolik Kilisesi’nin kontrolünde olan cinsellik İrlanda’da tabuydu. Bu yıllardan sonra okullarda cinsel eğitimin gerekli olduğuna karar verildi ve 2003 yılından bu yana da zorunlu olarak uygulanıyor.

İspanya

İspanya: Bu ülke, dinin cinsel eğitim üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu katolik bir ülkedir. Katolik kilisesinin gebelikten korunma, kürtaj ve cinsel eğitim gibi meselelerde etki düzeyinin yüksek olması, okullarda zorunlu bir cinsel eğitimin verilememesine sebep olmaktadır. Bu durumda gençlerin çoğu bu konuyu ailelerinden, medyadan ve arkadaşlarından öğrenmektedir.

İtalya

Katolik kilisesinin güçlü bir etkiye sahip olduğu İtalya’da cinsel eğitim zorunludur ancak bu konudaki tartışmalar ahlaki çerçevede halen sürmektedir.

İzlanda

Cinsel ilişkiye girme yaşının ortalama 16 olduğu İzlanda’da cinsel eğitim zorunludur.

Lüksemburg

Baskın şekilde Katolik kilisenin hakim olduğu Lüksemburg’da 1970’li yıllardan itibaren cinsel eğitim zorunlu.

Türkiye


Türkiye’de cinsellik eğitimi konusunda okullar özelinde herhangi bir adım atılmamıştır. Bu çerçevedeki en önemli atak 1997 yılında İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından geliştirilmiş ve ‘Gençlerin Cinsel Sağlık Eğitimlerinin Desteklenmesi’ projesiyle çalışmalar yapılmıştır. Proje kapsamında öğretmen adayları eğitilmiş ve materyaller hazırlanmıştır.

Cinsellik eğitimi ile cinsel istismar suçlarının önlenmesi mümkün mü?


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.