Çevreye duyarlı mühendis nasıl olunur?

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, teknolojik ve endüstriyel gelişmelere yön veren mühendislik disiplinini anlattı. Çevreye duyarlı mühendis nasıl olunur?

Çevreye duyarlı mühendis

Artan nüfus, enerji ihtiyacı, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başa çıkabilmek için çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Osman Çerezci, “Yeni dünya çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye uyum sağlayabilme becerileri olan mühendisleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Endüstride verimliliği artırabilmek, yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayabilmek açısından dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri önemli bir rol oynuyor. Teknolojik ve endüstriyel gelişmelere yön veren önemli bir disiplin olan mühendislik de gelecekteki inovasyonların ve çözümlerin güçlenerek ilerlemesini sağlayacağı için gençler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.


Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, gençlerin mühendislik ve genetik alanında eğitim alma eğiliminin bu alanlarda önemli ilerlemeler sağlayacağını belirtiyor. Çerezci, “Yeni dünya çevreye duyarlı, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye uyum sağlayabilme becerileri olan mühendisleri bekliyor. Artan nüfus, enerji ihtiyacı, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla başa çıkabilmek için, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi için mühendislerin bu alanlara yönelik bilgi ve yetkinliklerle donanımlı olmaları, başarılı ve etkili projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

Çerezci, mühendislik ve genetik alanını tercih etme eğilimini şöyle değerlendirdi:

“Mühendisler, çok disiplinli çalışmalar yapmalı”

“Genetik alanındaki eğilim, tarım, sağlık, biyoteknoloji gibi alanlarda önemli ilerlemeler sağlayacaktır. Bu alanlardaki ilginin gelecekte çıkabilecek problem için daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilebileceğine inanıyorum. Günümüzde teknoloji alanındaki hızlı değişimler ve dijitalleşme süreçleri mühendislerin çok disiplinli çalışmalar yapmasını gerektiriyor.”

Mühendislik eğitimi şekil değiştirdi

Artık mühendislik alanında sadece teknik bilgiye odaklanmak yerine öğrencilerin problem çözme, bilgiyi kullanabilme, iletişim, takım çalışması gibi becerileri de geliştirmesi gerektiğine işaret eden Çerezci, “Mühendislik eğitimi sırasında sosyal bilimlere ve etik konulara önem verilmesi toplumsal sorunlara daha duyarlı ve sürdürülebilir çözümler sunabilmeyi sağlayacaktır.


Fakültemizde, Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri bulunuyor. Bölümlerin, diğer bölümlerden ders alma imkanı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı sunuyoruz. Mühendislik bölümlerimizdeki eğitim müfredatlarımız, güncel teknolojilere ve endüstri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanıyor. Ayrıca, laboratuvar çalışmaları ve proje tabanlı öğrenim imkanları sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmesini sağlıyoruz.” diye konuştu.

“Teknolojiyi eğitim süreçlerimize entegre ettik”

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin, eğitim ve meslek alanında önemli katkılar sunduğunu ifade eden Çerezci, “Eğitimde çevrimiçi öğrenme platformları, sanal laboratuvarlar ve simülasyonlar sayesinde öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanıyor. Yapay zeka destekli öğrenme yöntemleriyle de öğrencilere farklı eğitim imkanları sunulabilir. Biz bu teknolojileri eğitim süreçlerimize entegre ederek öğrencilerimizin daha verimli bir şekilde öğrenmelerine katkı sunmayı planlamaktayız.” dedi.

Mühendis olabilmek zorlaştı…

Mühendislik disiplininin günümüzde giderek karmaşık hale gele geldiğini kaydeden Çerezci, “Teknolojideki hızlı ilerlemeler ve çeşitlilik, mühendislerin sürekli olarak güncel kalmaya ve daha geniş bir bilgi yelpazesine ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Bu yüzden mühendis olabilmek eskisine kıyasla zorlaşmıştır. Fakat dijitalleşme ve iletişim teknolojileri sayesinde, bilgiye erişim kolaylaşmış ve çalışma yöntemleri gelişmiştir. Bu nedenle, belirli alanlarda uzmanlaşma ve ortak çalışmalarla mühendislik eğitimi ve uygulaması daha da kolaylaşmıştır.” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi mezunlarının disiplinler arası bir bakış açısına sahip, güncel teknolojilere hakim, pratik becerilerle donanmış ve iletişim yeteneği gelişmiş olarak mezun olduklarını ve yaptıkları stajların da öğrencilerin çeşitli firmalarda deneyim kazanmasına yardımcı olduğunu söyleyen Çerezci, mezunların iş alanlarını da şöyle sıraladı:

Birçok istihdam olanağı bulunuyor…


“Mezunlarımız, yazılım geliştirme şirketleri, bilişim teknolojileri, oyun ve mobil uygulama sektörü, sağlık, enerji, elektronik, endüstri, kimya, biyomedikal ve genetik çalışmalar, üretim yönetimi gibi mühendislik alanlarına yönelik birçok alanda istihdam ediliyor. Ayrıca, liderlik becerileri ve proje yönetimi yetkinlikleriyle girişimci mezunlarımız da olabiliyor.”

Kariyer yapmak isteyenler neden Almanca öğreniyor?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.