Plaza Türkçesi nedir? En çok kullanılan ifadeler neler?

İş dünyasındaki küreselleşme, kimi zaman alay konusu olan, kimi zaman da eleştirilerle karşılaşan Plaza Türkçesi kavramını ortaya çıkardı. İngilizce ve Türkçe kelimelerin birlikte kullanıldığı ve çoğunlukla beyaz yaka olarak tabir edilen çalışanlar tarafından kullanılan Plaza Türkçesine ilişkin kapsamlı bir araştırma, 4 kişiden birinin günde birkaç kez Plaza Türkçesi kullandığını gösterdi.

Plaza Türkçesi

Çok uluslu şirketlerin Türkiye’de artık daha çok faaliyet göstermesi, Türkiye’de kurulan şirketlerin küreselleşme çabalarıyla İngilizce şirket yapıları oluşturması, İngilizce konuşulan ülkelerdeki metodolojilerin kullanılması iş dünyasında Plaza Türkçesi gibi yeni bir dili ortaya çıkardı. Kimi zaman eleştirilere maruz kalan, bazılarına göre Türkçeye zarar veren, çoğu zaman da alay konusu olan, Türkçe ve İngilizce kelimelerin birlikte konuşulduğu Plaza Türkçesine ilişkin kapsamlı bir araştırma yayımlandı.

Online dil öğrenme platformu Preply tarafından yapılan araştırmada, bir Plaza Türkçesi sözlüğü de oluşturulurken, en çok kullanılan Plaza Türkçesi ifadeleri de tespit edildi.


Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan online dil öğrenme platformu Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, “İş dünyası küreselleştikçe ve şirketler daha çok ulusla iş yapmaya başladıkça çalışanlar hem İngilizce hem de Türkçe düşünüyor ve iletişim kuruyor. İngilizce, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Fransızca gibi pek çok dilde online dil öğretmenlerini bir araya getiren Preply olarak iki dilin karmasının plazalarda ne kadar yaygın olduğunu ve bu dili konuşanların temel eğilimlerini anlamak istedik” dedi.

En çok kullanılan Plaza Türkçesi ifadeleri

Yürütülen araştırmada, 470 katılımcıya online anket yöntemiyle en çok hangi Plaza Türkçesi ifadelerini kullandıkları, bu ifadelerin hangilerinden rahatsızlık duyguları, iş iletişimi için hangi araçları kullandıkları, Türkçeden sonra en çok hangi dili kullandıkları, Plaza Türkçesi kullanmalarının gerekçeleri, bu kalıpların Türkçeye zarar verip vermediği gibi sorular soruldu.

Katılımcı tercihlerinden yola çıkılarak hazırlanan Plaza Türkçesi Sözlüğü’ne göre en çok kullanılan ilk üç ifade, toplantı tarihi belirlemek, toplantı ayarlamak anlamına gelen “toplantı set etmek”, fikir alışverişi, beyin fırtınası yapmak anlamına gelen “brainstorming yapmak” ve bir konu üzerine tartışmak, bir konuyu değerlendirmek için kullanılan “discuss etmek” olarak sıralandı.


plaza çalışanı

Öte yandan katılımcıların en çok rahatsızlık duyduğu Plaza Türkçesi ifadeleri arasında yine “toplantı set etmek”, “task açmak” ve Türkçede kullanılmayan bir fiil çekimi olan, İngilizcede “future continuous” olarak adlandırılan, “yapıyor olacağız” ifadeleri sıralandı.

Plaza Türkçesi en çok teknoloji sektöründe kullanılıyor 

Plaza Türkçesine ilişkin kapsamlı bir sözlük sunan araştırmada, bu dili en çok kullanan sektörlere de yer verildi. 470 kişinin katıldığı çalışmaya göre Plaza Türkçesinin en çok teknoloji ve bilişim sektörlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Katılımcıların %34,7’si teknoloji ve bilişim sektörlerinde çalıştıklarını söylerken, bu sektörü finans / bankacılık (%24,9), reklam ve pazarlama (%19,8) ve hızlı tüketim ürünleri – FMCG (%10,2) ile diğer sektörler (%10,4) izledi.

İş dünyasında kullanılan pek çok metodolojinin ABD gibi pazarlardan çıktığını belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, “Türkçede terminoloji geliştirmek ve bu terminolojiyi benimsetmek zaman alıyor. Özellikle teknoloji gibi sektörlerde çalışanlar, çoktan İngilizce terminolojiyi benimsemiş ve kullanmaya başlamış oluyor. Plaza Türkçesi kullanan katılımcıların temel gerekçesi de ‘Türkçede aynı anlama gelen tam karşılık yok’ olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

10 kişiden 7’sinin ikinci dili İngilizce

Online İngilizce kursları, online dil eğitimleri sunan Preply tarafından yürütülen araştırmaya göre katılımcıların iş hayatında Türkçeden sonra en çok kullandığı dilin İngilizce olduğu belirlendi. 10 kişiden 7’si İngilizce seçeceğini işaretlerken, İngilizceyi Almanca (%10), Fransızca (%5), İspanyolca (%3), Rusça (%2) ve Çince – Mandarin (%2) ile diğer diller (%8) takip etti. Bu araştırmayla İngilizcenin iş dünyasında küresel olarak kabul gören bir dil olduğunun bir kez daha ortaya konduğunu ifade eden Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:


“Katılımcılar, İngilizce yeterliliklerini geliştirmek ve profesyonel İngilizce konuşmak için çoğunlukla dil odaklı mobil uygulamaları kullanmayı tercih ediyor. Konuşma kulüpleri, özellikle büyükşehirlerdeki katılımcılar için zaman ve ulaşım problemleri sebebiyle geri planda kalıyor. Dört kişiden biri ise online dil dersleri almakla ilgileniyor.”

Dil öğrenmek için en uygun ülkeler açıklandı: Türkiye son sırada!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.