Çelikten 4 kat güçlü ve 5 kat daha hafif olan yeni bir malzeme geliştirildi

Araştırmacılar, çelikten 4 kat daha güçlü ve 5 kat daha hafif olan yeni bir malzeme geliştirdi. Cam benzeri bu yeni malzeme, pek çok alanda devrim niteliğinde ürünlerin üretilmesinin yolunu açabilir.

Çelikten güçlü malzeme

Yeni malzeme, UConn, Columbia Üniversitesi ve Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan araştırmacılar ve malzeme bilimcileri tarafından oluşturuldu. Malzeme, bu yılın Temmuz ayında Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada ayrıntılı olarak anlatıldı.

Araştırmacılar, yeni malzemenin çelikten dört kat daha güçlü olduğunu, bunun da onu araç, bina ve diğer pek çok şeyin yapımında en yaygın kullanılan malzemelerden daha sağlam hale getirdiğini söylüyor. Araştırmacılar, bu malzemeyi, cama benzer bir malzeme olan karmaşık nanoyapılı silikanın oluşumunu mümkün kılan bir DNA iskelesi kullanarak oluşturdular.Camın çelikten daha güçlü olması imkansız gibi görünebilir, ancak cam genellikle yapısındaki kusurlardan dolayı kırılgandır. Bu yeni DNA iskelesi, bu kusurların çoğunu ortadan kaldırarak, cama benzer olsa da, genel dayanıklılık söz konusu olduğunda çeliğe daha yakın olan daha güçlü bir malzemenin oluşturulmasına imkan tanıyor.

Evrendeki her şeyin evrimini açıklayan kayıp doğa yasası bulunmuş olabilir


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.