Kronik Miyeloid Lösemi nedir? 5 soruda bilinmesi gerekenler

Kemik iliğinin belirli bölgelerinde başlayan bir kanser türü olan ve kan sayımında beyaz kan hücrelerinin yüksekliği ile teşhisi konan Kronik Miyeloid Lösemi (KML), yavaş ve sessiz bir şekilde ilerleyen en tehlikeli hastalıklardan biridir.

Kronik Miyeloid Lösemi

Halk arasında beyaz küre, beyaz kan hücresi ya da akyuvar olarak bilinen lökosit kanseri olarak da adlandırılan Kronik Miyeloid Lösemi (KML), nedeni tam olarak ortaya konamamış rahatsızlar arasında yer almaktadır. Generali Sigorta, toplum ve birey sağlığını tehdit eden en önemli hastalıklardan biri olan Kronik Miyeloid Lösemi (KML) ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaştı.

Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Nedir?

Kronik Miyeloid Lösemi (KML), [İngilizce: Chronic Myeloid Leukemia (CML)] kemik iliğinde bulunan miyeloid hücrelerin anormal bir şekilde büyüdüğü, kronik bir lösemi türüdür. Miyeloid hücreler, vücudun bağışıklık sistemini destekleyen ve kan pıhtılaşmasını düzenleyen hücrelerdir. KML, genellikle kök hücrelerin miyeloid hücrelere dönüşmediği bir durumu içerir. Bu anormal hücreler zamanla normal kan hücrelerinin üretimini engelleyebilir ve vücudu enfeksiyonlara ve kanama sorunlarına karşı savunmasız bırakabilir.


Kronik Miyeloid Lösemi nasıl meydana gelir?

Kronik Miyeloid Lösemi’nin (KML) tam olarak nasıl oluştuğuna dair kesin bir neden henüz belirlenmemiştir. Ancak araştırmalar, KML’nin genetik ve moleküler düzeydeki değişiklikler sonucu meydana geldiğini göstermektedir. KML’nin oluşumunda en belirgin faktör, kök hücrelerin genetik materyalinde meydana gelen anormalliklerdir. Genellikle KML hastalarında “Philadelphia kromozomu” adı verilen genetik bir anormallik bulunur. Bu kromozom, 9. ve 22. kromozomların birleşmesi sonucu oluşur. Sonucunda da anormal bir gen olan “BCR-ABL1” geni meydana gelir. Bu gen, anormal proteinlerin üretimine neden olarak miyeloid hücrelerin anormal büyümesine yol açar.

BCR-ABL1 geni, normalde hücre büyüme ve bölünme süreçlerini düzenleyen sinyal yollarını etkiler. Anormal BCR-ABL1 geni, bu sinyal yollarının aşırı aktive olmasına neden olur, bu da miyeloid hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına yol açar. Bu süreç, KML’nin temel mekanizmalarından biridir.

KML’nin nedeni net olmamakla birlikte, belirli risk faktörleri tanımlanmıştır. Radyasyona maruz kalma, özellikle yüksek doz radyasyon, KML riskini artırabilir. Ayrıca, bazı genetik yatkınlıkların da KML gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Yine çevresel faktörler de bu hastalıkta etkilidir. KML’nin gelişiminde çevresel faktörlerin etkisi tam olarak anlaşılmamıştır, ancak bazı çalışmalar çevresel faktörlerin de rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, kimyasal maddelere veya bazı pestisitlere maruz kalmış bireylerde KML riskinin arttığına dair bulgular vardır.

Kronik Miyeloid Lösemi’nin belirtileri nelerdir?

KML’nin belirtileri, hastalığın evresine bağlı olarak değişebilir. İlk aşamalarda belirtiler belirgin olmayabilir ve genellikle rutin kan testleri sırasında rastlantısal olarak teşhis edilir. Anormal hücreler normal kan hücrelerinin yerini alarak anemiye yol açabilir, bu da yorgunluk, halsizlik ve solgunluk gibi belirtilere neden olabilir. KML, normal bağışıklık sistemi işlevini zayıflatarak hastayı enfeksiyonlara karşı daha hassas hale getirebilir. KML hastaları iştah kaybı yaşayabilir ve sonuç olarak kilo kaybedebilir. Kemiklerde ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir. KML aynı zamanda dalak ve karaciğer gibi organlarda büyümeye neden olabilir, bu da karın şişliği ve rahatsızlık hissine yol açabilir.


Teşhisi nasıl konur?

KML teşhisi genellikle tam kan sayımı ve kemik iliği biyopsisi gibi testlerle konulur. Bu testler, kan hücrelerinin ve kemik iliğinin yapısını ve kompozisyonunu değerlendirmeye yardımcı olur.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

KML tedavisi, hastalığın evresine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve genetik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Temel tedavi seçenekleri arasında hedefe yönelik tedaviler öne çıkmaktadır. İmatinib, dasatinib, nilotinib gibi ilaçlar, anormal hücrelerin büyümesini durduran hedefe yönelik tedaviler olarak kullanılabilir.

İleri evre KML’ye sahip hastalarda kemik iliği nakli düşünülebilir. Bu işlem, sağlıklı kök hücrelerin hasta kişinin kemik iliğine transfer edilmesini içerir.

Kemoterapi, anormal hücreleri yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılabilir.Kaynak:

Prostat kanseri hakkında bilinmesi gereken 9 önemli nokta!


İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.