4 gün çalışma deneyi başarılı sonuç verdi

4 gün çalışma

Birleşik Krallık’taki 4 gün çalışma denemesine katılan çalışanlar, genel yaşam memnuniyetlerinin arttığını; yöneticiler ise personel devir hızının düştüğünü ve işe alımların gözle görülür şekilde iyileştiğini söylüyor. Denemeye katılan şirketlerin yarısı, kısa çalışma haftasını kalıcı hâle getirdi.

Çalışma haftasının kısaltılmasına yönelik çağrılar son yıllarda giderek yükseliyor. Bu çağrılar, milyonlarca çalışanın pandemi sırasında uzaktan çalışmaya geçmesi ile zamandan ve paradan tasarruf ettiğinin kaydedilmesinin ardından artış gösterdi.


Birleşik Krallık’ta yapılan dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesinin sonuçlanmasından bir yıl sonra, katılan şirketlerin büyük çoğunluğu hâlâ çalışanlarının dört gün çalışmasına izin veriyor ve yarısından fazlası bu değişikliği kalıcı hâle getirdi.

61 şirkette uygulandı

Birleşik Krallık’taki 61 şirketin çalışanları, 2022 yılının Haziran-Aralık ayları arasında, normal işlerinin %100’ünü tamamlama sözü karşılığında, aynı ücreti alarak normal çalışma saatlerinin %80’i kadar çalıştılar, yani dört günlük bir çalışma haftasını denediler.

Denemeye katılan şirketlerin yarısına yakını pazarlama ve reklamcılık, profesyonel hizmetler ve kâr amacı gütmeyen sektörlerde faaliyet gösterirken geri kalanlar inşaat, imalat, perakende, sağlık, sanat ve eğlence gibi çeşitli sektörlerdeydi.


Çalışmanın sonuçları, Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi ile Boston College araştırmacılarının ortaklığında, kâr amacı gütmeyen 4 Day Week Global ve 4 Day Week UK Campaign ile 2022 denemesini yürüten düşünce kuruluşu Autonomy tarafından 21 Şubat Çarşamba günü yayımlandı.

4 gün çalışma deneyinde sonuçlar başarılı

Rapora göre çalışma saatlerinin azaltılmasının etkilerinin hem çalışanlar hem de şirketler için çoğunlukla faydalı olduğu görüldü. Çalışanlar, denemenin sonunda fiziksel ve ruhsal sağlıklarının daha iyi olduğunu, iş-yaşam dengesini daha iyi tutturduklarını, genel yaşam memnuniyetlerinin arttığını ve iş nedeniyle daha az yorulduklarını bildirdi.

Boston College Sosyoloji Profesörü Juliet Schor, “Kilit nokta, altı aylık güçlü bulguların yenilikten veya kısa vadeli etkilerden kaynaklanmaması. Bu etkiler gerçek ve uzun vadeli” yorumunu yaptı.

28 kuruluştan ankete katılan yöneticiler de dört günlük haftanın şirketleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyledi. Şirketlerin yarısında personel devir hızının düştüğü, üçte birinde bu politikanın işe alımları gözle görülür şekilde iyileştirdiği ve %82’sinde personelin refahı üzerinde pozitif etkiler görüldüğü bildirildi.


Kaynak: Aposto, Boston College

Almanya, haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.