Milli İstihbarat Akademisi (MİA) lisansüstü başvuruları başladı

Milli İstihbarat Akademisi

9 Şubat 2023 tarihinde kurulan ve 6 Ocak 2024 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayan Milli İstihbarat Akademisi (MİA) lisansüstü programlar için başvuruları 5 Temmuz’a kadar adresinden kabul edecek.

Sadece lisansüstü eğitim verilecek Akademi’de ilk sene iki yüksek lisans programına öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki “İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı” ve “Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı”na başvuruda bulunabilecek.


MİA başvuru şartları

Akademi bünyesinde açılan lisansüstü programlara sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecek.

Başvuracak adayların en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalaması ile mezun ya da mezuniyet aşamasında olmaları ve ALES’ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekiyor.

Adaylarda, İngilizce YDS ya da e-YDS’den en az 80 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından en az bu puanın muadili bir puan almaları şartı da aranıyor.

Adayların programlara başvururken bir niyet mektubu da sunması gerekiyor.

Başvurular 5 Temmuz 2024 tarihine kadar basvuru.mia.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek.

Asgari koşulları sağlayan adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecek. Adaylar arasında ağırlıklı puan hesaplamasına göre en yüksek puana sahip ilk 15 öğrenci, programa asil olarak kayıt hakkı elde edecek.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) nedir?

Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat alanına akademik bir bakışla yaklaşarak Türkiye’nin stratejik öncelikleri doğrultusunda bu alanda eleştirel düşünme ve analiz kapasitesine sahip, Türkiye merkezli akademik bilgi üretimine katkı sunacak, dünyadaki değişimleri doğru okuyabilen akademik nitelikte uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Akademi’den mezun olan öğrenciler, özel sektör, akademi ve devlet kurumlarında çalışabilecek.


Milli İstihbarat Akademisindeki öğrenciler, eğitim sürecinde çeşitli araştırma projelerinde yer alma imkanına da sahip olacak.

Bünyesindeki araştırma merkezleri ile istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürüten Akademi, ilgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler de düzenleniyor.

Araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçları raporlandırılarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

İstihbarat Çalışmaları yüksek lisans programına katılan öğrencilerin, istihbarat çalışmaları kuramı ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin istihbarat alanıyla ilişkili ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerden de dersler alarak daha geniş bir perspektif kazanmaları öngörülüyor.

Böylece Türkiye’de istihbarat çalışmalarının bilimsel ve teorik altyapısını geliştirmek, bu alanda vizyoner ve inovatif fikirleri ortaya çıkaracak akademik çalışmaları teşvik etmek ve istihbarat çalışmalarıyla ilgili alanlarda eleştirel düşünceyi desteklemek ve yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı ile de günün değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları bağlamında karşılaşılan sorunları kavrayabilme, analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanların yetiştirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin güvenlik teorisi ve metodojisine ilişkin derslerin yanı sıra hibrit tehditler, terör, göç, çatışma çözümleri, strateji ve jeopolitik gibi alanlardan da dersler alması bekleniyor.


Böylece yeni ortaya çıkan küresel ve bölgesel tehditler karşısında yeni yaklaşımlar geliştirebilecek bakış açısı üretmek ve Türkiye’de güvenlik çalışmalarında yetişmiş uzman kapasitesini artırarak bu alandaki bilgi üretiminde anlamlı düzeyde artış sağlamak hedefleniyor.

Otomobilde 7 Temmuz karmaşası: Hangi araçlar için ertelendi?


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.