IBAN ile para gönderenlere kritik uyarı: Açıklama kısmını boş bırakmayın!

IBAN kiralama

Son dönemde enflasyonun artmasıyla birlikte pek çok ürün ve hizmetin fiyatlarında rekor düzeyde yükselişler gözlemleniyor. Bu durum, ödemelerin nakit yerine IBAN numarası üzerinden yapılmasını yaygınlaştırdı.

Artık ödemeler bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken, IBAN’a para gönderecek kişilere kritik bir uyarı yapıldı. IBAN üzerinden para gönderirken açıklama kısmına bu işlemle ilgili detaylı bilgilerin yazılması önem arz etmektedir.

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak banka hesabına para transferi yapan vatandaşların açıklama kısmına ödemenin amacını belirten ifadeler eklemeleri gerektiğini vurguladı.


Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte nakit kullanımının azaldığını ve IBAN üzerinden yapılan para transferlerinin arttığını belirten Saygın, bu kolaylıkların yanında bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade etti.

MUTLAKA AÇIKLAMA YAZILMALI

Saygın, IBAN’a para gönderirken açıklama yazmanın yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak, Borçlar Kanunu’nun 1002. maddesine göre, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak kabul edileceğini belirtti.

“Eğer açıklama yapmazsanız, gönderdiğiniz para karşı tarafa borcunuzu ödediğiniz anlamına gelebilir,” diyen Saygın, bu durumun önüne geçmek için açıklamanın özenle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kira ödemelerinde ise, IBAN üzerinden yapılan ödemelerde sadece “kira” ifadesinin yeterli olmadığını belirten Saygın, ödemelerin hangi ay ve yıl için olduğunu da belirten açıklamaların eklenmesi gerektiğini söyledi.


Bu şekilde yapılan açıklamaların, gelecekte oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde büyük önem taşıyacağını vurguladı.

IBAN kiralama yapanlara hapis cezası


Editor
Haber Merkezi ▪ İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. Amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İndigo Dergisi herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik hiçbir oluşumun parçası değildir.