Stonehenge taşlarının gizemi çözüldü mü?

İngiltere’deki Salisbury Düzlüğü’nde bulunan büyük taşlardan oluşan Stonehenge Anıtı’nın sırrı ne?

Stonehenge taşlarının gizemi çözüldü mü?

Daha önce tapınak olduğu söylenen anıtın aslında adada yaşayan kabileler tarafından barış anısına yapıldığı belirtildi. Sheffield Üniversitesi’nden Profesör Mike Parker, milattan önce 300 ile 2 bin 500 arasında yapılan anıtın uzun süre birbirleri ile savaşan kabilelerin birleşmelerinin ardından yapıldığını söyledi. 10 yıl süren bir araştırmanın sonunda anıtta bulunan her kayanın İngiltere’nin farklı bir bölgesinden geldiği ve ayrı bir kabileyi temsil ettiği kaydedildi.

İlkelden medeniyete uzanan bir ilerleme

İnsan evrimleşip, gelişim gösteren bir varlıktır, ancak zekâ ve yaratıcılık hep vardır. Acaba yüz binlerce yıl önce yaşamış olan uygarlıkların bıraktıkları kalıntılar ve izlerden yola çıkarak, bu teknolojiyle hala o zamanlardan kalan izlerin sırrını çözememek nasıl açıklanabilir? Çok basit bir mantıkla, ya onlar bizlerden daha ileri medeniyetlere ve teknolojiye sahiptiler, ya da biz şu anda hala o teknolojik bilgilere sahip değiliz.


Belki de bilim insanlarının da açıkladığı gibi; nasıl şu anda dünya üzerinde değişik teknolojiye sahip olan ülkeler yaşıyorsa, (uzay teknolojisi ve ilkel insanlar) daha önceki medeniyetler de çeşitlilik gösteriyor olabilir. Gene de bu teknolojiyle, bu sırları hala aralayamamış olmamız ilginç değil mi?

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

Peki, bu nasıl olabilir?

İngiltere’de bulunan Stonehenge’i incelediğimizde, Londra’nın kilometrelerce vadilerinde bir çakıl taşı bile bulunamazken, birdenbire orada bir abide gibi dikilen o büyük kayalar, nasıl oraya gelmiş olabilir? Ve ne için? Neden belli bir hiza ve dizimle sıralanmış olabilirler?

Stonehenge çember halinde yerleştirilmiş, büyük taş bloklardan oluşan bir yapıt olup, ortalama olarak 4.5 metre yüksekliğinde ve her biri ortalama 25 ton ağırlığında yaklaşık 30 adet taş bloğun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu yapıt birçok insanın ve araştırmacının çok ilgisini çekmektedir. Yapımı ve yapılış amacı hakkında pek çok teori vardır. Burada önemli olan, bu teorilerden hangilerinin doğruluk içerdiği değil, bu yapıtın, evrim teorisinin insanlık tarihini açıklamak için öne sürdüğü iddiaları geçersiz kılan örneklerden biri daha olmasıdır.

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

Yapılan araştırmalara göre, Stonehenge’in üç inşaat aşamasında meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Birçok kaynağa göre, Stonehenge’in en eski dönemi MÖ 2800 yılına dayanmaktadır. Yani Stonehenge’in tarihi bundan yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Tarihi kaynaklar, ilk inşaat sırasında arazide dev taşlardan küçük bir çember yapıldığını ve bu çemberin dışına da bir topuk taşı yerleştirildiğini ortaya koymaktadır.

Stonehenge bölgesine yakın Mavi Taş kaynağı

Daha sonra, yine dev taşlarla ikinci bir çember oluşturulmuş, bundan sonra da çemberlerin iç kısmına “mavi taş” denilen taş bloklar yerleştirilmiştir.

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

Stonehenge’in en dikkat çekici yönlerinden biri, burada kullanılan mavi taşlar

Çünkü Stonehenge’in yakınında herhangi bir mavi taş kaynağı yoktur. Yapılan araştırmalar, bu taşların Prescelly dağlarından, yapıtın olduğu yere getirildiğini ortaya koymuştur. Burada ise karşımıza yine olağanüstü bir durum çıkmaktadır. Çünkü, söz konusu mavi taş kaynağı, Stonehenge’den yaklaşık 380 km (kara yoluyla) uzaklıktadır.

Eğer o dönemde yaşamış insanlar, evrimci hikâyelerde anlatıldığı gibi, ilkel koşullarda yaşayan, ellerindeki tek malzeme ağaçtan kaldıraçlar, kütükten yapılmış sallar ve taş baltalar olan insanlar olsaydı, tonlarca ağırlığındaki bu taşlar Stonehenge’in olduğu bölgeye nasıl getirilmiş olacaktı? İşte bu, evrimcilerin hayal ürünü senaryolarıyla, cevaplanması mümkün olmayan bir soru olarak beklemededir.


Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

Bir grup araştırmacı, o dönemin koşullarını canlandırarak mavi taşları Stonehenge’e kadar taşımaya çalışmışlardır. Bunun için ağaçtan kaldıraçlar kullanmışlar, üç sandalı birbirine bağlayarak benzer büyüklükteki taşların sığabileceği bir sal meydana getirmişler, ağaçtan sırıkları kullanarak salı nehir yukarı taşımaya çalışmışlar, daha sonra da kabaca hazırlanmış tekerlekler üzerinde taşları tepeye doğru çıkarmaya uğraşmışlardır. Ancak tüm bu uğraşıları sonuçsuz kalmıştır. Bu, mavi taşların Stonehenge’in olduğu yere nasıl taşındığını anlayabilmek için yapılan denemelerden sadece biridir.

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

5 bin yıl önce tonlarca ağırlıktaki taşlar nasıl taşınmış olabilir?

Daha pek çok deneme yapılmış ve dönemin insanlarının nasıl bir nakliye olanağıyla bu kayaları bu bölgeye getirebileceği anlaşılmaya çalışılmıştır. Ancak evrimci ön yargıların ışığında yapılan bu araştırmalar neticeye ulaşmaktan hep uzak kalmışlardır. Çünkü tüm bu denemeler, Stonehenge’in yapıldığı dönemde yaşayanlarınsadece taş ve ağaç gibi kaba malzemeler kullandıkları ve geri bir medeniyete sahip oldukları yanılgısı ışığında yapılmaktadır.

Burada önemli bulunan bir nokta daha var. Araştırma ve denemeler yapılırken gemi tersanelerinde yapılan çeşitli modellerden yararlanılmakta, gelişmiş fabrikalarda üretilen halatlar kullanılmakta, detaylı hesaplar ve planlamalar yapılmaktadır. Yani günümüz teknolojisinin olanaklarından faydalanılmaktadır. Buna rağmen sonuç elde edilememektedir.

Bundan yaklaşık 5 bin yıl önce yaşayan insanlar ise, tonlarca ağırlığındaki bu taşları taşımışlar, coğrafi konumlarını hesaplayarak bir çember haline getirmişlerdir. Tüm bunları taş baltalar, kütükten yapılmış sallar, ağaçtan inşa edilmiş kaldıraçlarla yapmadıkları açıktır. Stonehenge ve diğer pek çok megalit, belki de bizim dahi tahmin edemeyeceğimiz bir teknoloji kullanılarak inşa edilmiştir.

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji

Stonehenge’in astronomi ile bağlantısı

Son olarak, nasıl ve ne şekilde yapılmış olduğu halen tartışılmakta olan Stonehenge’in bilim insanlarınca ortaya çıkarılan başka bir önemli özelliği; astronomi bilimi ile olan bağlantısıdır. Elde edilen bulgular, bu yapıtı inşa edenlerin mühendislik bilgilerinin yanı sıra, astronomi bilgilerinin de gelişmiş olduğunu göstermektedir.

İnsan düşünmeden duramıyor; acaba Stonehenge, uzaylı ırkların geçmişte veya hala kullandığı boyutlar arası bir kapı olabilir mi? Ya da?

stonehenge

Arkeologlardan Stonehenge hakkında son açıklama

Stonehenge, İngiltere’nin en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri. Aynı zamanda dünyanın en esrarengiz antik eserleri arasında. İnsanlar dünyanın dört bir yanından ikonik taş sütunlarına bakmak için geliyor. Nasıl ve neden burada olduklarını merak ediyorlar.

Stonehenge salisbury ingiltere arkeoloji


Arkeologlar tarih öncesi anıtların bu ilginç manzarasında ipuçları bulmayı umut ederek anıtın kendisini değil, etrafındaki alanı inceliyorlar. Yeraltı görüntüleme ve kazılar; Stonehenge’in bir zamanlar eski bir mezar höyüğü, bilinmeyen yerleşim yeri, işlem yolları ve hatta altın süslü mezarlar gibi karmaşık bir yapı ağı olduğunun ortaya çıkmasına neden oldu. Buluntular, daha önce düşünülenden çok daha gizemli ve detaylandırılmış Neolitik Çağ ile Tunç Çağı dünyasının resimlerini çiziyor. (Güncelleme: 13 Ekim 2017)

Göbeklitepe’de binlerce kemik ve kafatası bulundu


Hale Karaarslan
İndigo Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürü ve Yayıncı olarak görev yapıyor. İndigo Dergisi’ni kendisi ve yazarlar için bir okul olarak görüyor. Yaşama ve insana dair pek çok şey öğrenerek, yürekleri sonsuz güzellikle çarpan bir sevgi ailesinin içinde her gün biraz daha maskelerinden arınarak, özünü, kendi olanı buluyor. İki harika çocuğunun öğretmenliğinde ve eşinin her konuda kendisini destekleyen sevgisi eşliğinde öğrenmeye devam ediyor. İstanbul ve Marmaris'te yaşıyor.