Küresel ısınma: Sağlık üzerine etkileri

Küresel ısınma, hava sıcaklığında, okyanus akıntılarında, deniz seviyesinde, çevresel sistemler, ekonomi, ziraat, sanayi, yerleşim ve bütün bunlarla ilgili olarak sağlık ve yaşam üzerinde değişikliklere neden oldu. Isınan dünya üremek için uygun bir atmosfer yarattı ve çeşitli virüs, bakteri ve bulaşıcı hastalık taşıyıcılarının yaşam alanı genişledi.

Küresel Isınma Sağlık Üzerine Etkileri küresel ısınma

Küresel Isınma’nın insan sağlığı üzerinde yaptığı olumsuz etkiler

  • Bulaşıcı hastalıkların dağılım yönleri Küresel Isınma’yla değişikliğe uğramıştır.
  • Küresel Isınma’nın neden olduğu sıcaklık dalgaları ölümlere neden olmuştur.
  • Birkaç alerjik polen türünün mevsimsel dağılımı Küresel Isınma’yla değişikliğe uğramıştır.
  • Küresel Isınma’nın kuraklık, sıcak ve soğuk hava dalgaları, fırtına, sel, yangın gibi çeşitli zorlu koşulları artarken ölü sayıları, yaralanmalar ve hastalıklarda artacaktır.
  • Çocukların kötü beslenmeleri ve bozuk gelişimleri Küresel Isınma’nın birkaç uzun vadeli sonuçlarından biridir.
  • Küresel Isınma, sıtma, diyare, kolera, humma, beyin yangısı ve diğer hastalıklarda artışa yol açacaktır.
  • Küresel Isınma, kalp solunum yollarından dolayı yüksek sayıda hastalıklara neden olurken ozonla ilgili ölüm oranlarında sabit artışlar görülecektir.

Küresel Isınma, bu sayede insan sağlığı üzerinde çok zorlu hava koşulları ve artan bulaşıcı hastalıklar olmak üzere iki yoldan insan sağlığını etkileyecektir. Küresel Isınma’dan en çok etkilenen bölgelerden biri olan llinois, Chicago’da IPCC’ nin bir çalışmasıyla yayınlanan kapsamlı raporda 2020 itibariyle ısı dalgasında artış gibi çetin iklim koşullarının günümüzde 191 olan ölüm ortalamasının 400’e ve 2050 de ise 497′ ye çıkacağını açıklamıştır.

2003’de Avrupa’da yaşanan ısı dalgası bunun şiddetinin bir örneğidir. Isı dalgaları aynı zamanda yüksek ölüm oranlarına yol açacak kalp solunum komplikasyonlarına da yol açacaktır.küresel ısınma hastalıkları artırıyor mu

Kürsel Isınma, hastalıkları artırıyor mu?

Küresel ısınma nedeniyle kötü sağlık ve bulaşıcı hastalık sonuçları halihazırda kanıtlanmış haldedir. Houston ve pek çok tropik ülke çok sık sıtma, humma diğer beyin yangısı hastalıklarıyla yüz yüzedir. Michigan, New Jersey, New York, Queens gibi soğuk bölgeler bile küresel ısınma sonucu 1990’dan bu yana sıtmadan ciddi şekilde etkilenmektedir. McAllen, Texas da 1995′ de humma salgınından etkilendi. Florida, New Orleans, Arizona, Mississippi, Texas, Colorado ve California, hepsi 1987′ den bu yana Küresel Isınma’dan dolayı beyin yangısı salgınıyla karşı karşıyadırlar.


IPCC’ ye göre, dünya nüfusunun % 65’i yakın bir gelecekte bulaşıcı hastalıkların yüksek riski altındadır. Riskin kendisi ise küresel ısınma sonucu %20 artacaktır. Küresel Isınma’dan dolayı yaklaşmakta olan böyle bir felaketle karşı karşıya kalmak, yeni ve değişen koşullara karşı iyi bir planlama ve organize bir uyum yeni bir boyuta ulaştı. Acil ve temel uyum uygulamaları yanı sıra uzun vadeli bir planlama ve ayrıntılı ve özenle hazırlanmış yöntemler Küresel Isınma’dan doğacak ilerideki koşulların şiddetine yönelik olmalıdır. Küresel Isınma’nın etkilerini bir ölçüye kadar dengelemek için insan sağlığının bütünsel gelişimine katılımcı bir yaklaşım beklenmektedir.

Küresel ısınma: 3 milyar insan su kıtlığı çekecek!