3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen rakamlara göre; dünyada farklı engellere sahip 500 milyon engelli vatandaş yaşıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, her bir bireyin topluma mutlaka kazandırılması ve normal yaşam koşullarına sahip olma hakkı gerekliliğinden yola çıkılarak kutlanmaktadır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Yapılan tüm organizasyonların amacı; engel oluşturan sorunların gözler önüne serilmesi, çözüm yollarına gidilmesi, her hangi bir engele sahip olan bir bireyin de, 365 gün boyunca tüm haklardan faydalanabilmesini sağlayabilmektir.

Bu amaca hizmet eden kurum, kuruluş, ya da şahısların belirli günlere ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlar 365 gün boyunca fırsat yaratmak, her fırsatı değerlendirmek ve de çözümün bir parçası olmak için var olurlar. Çünkü onlar şunu çok iyi bilir ki “Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için var oldukça hayat yaşanılası olacaktır.


Ülkemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın haklarını savunmak için büyük bir özveri ile çalışan en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun değerli Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı ile Kasım 2012 tarihinde bir röportaj yapmıştık.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bu çalışmadan kısa bir süre sonra tekrar irtibata geçtik ve yeni gelişmelerden haberdar olmak istediğimizi bildirdik. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun yapmış olduğu resmi görüşmeler hakkında aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte son çalışmalar aynen şöyle:

  •  Ekim 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlılar Genel Müdürü Sayın Aylin Çiftçi başkanlığında Düzenlenen toplantıda ‘erişim ve ulaşım’ konusu masaya yatırıldı. Amaç; Erişim ve Ulaşım konusunda bir yol haritası ve zaman takvimi çıkarılması ile birlikte genel müdürlüğün içerisinde Erişim ve Ulaşım Daire Başkanlığının kurulması, İl Teşkilatlarının koordinasyonunun sağlanmasıdır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının bu sürecin içerisinde aktif olarak görev alacağı belirlenmiştir.
  • 30 Ekim 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı ve Hukuk Danışmanı Av. Recep Kısacık, Yaşlılar ve Engelliler Genel müdürünün de dâhil olduğu bir toplantı düzenlendi. Bu görüşmede engellilerin öncelikli sorunlarından olan erişim, ulaşım, eğitim, sağlık, iş ve istihdam, sosyal güvenlik,  kurumda ve evde bakım desteği, muhtaçlık yardımı ve Bakım Sigortası Yasası ile ilgili engelli kitlemizin bu konulardaki beklenti ve talepleri dile getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, gerekenlerin yapılması ve sürecin hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Ayrıca, Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun ve STK ların bu sürecin içerisinde aktif olarak yer alması gerektiğini belirtti.
  • Milli Eğitim Bakanı Özel Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Sarı, Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı bir araya geldi. Özellikle zihinsel engellilerin özel eğitimleri ile ilgili sorunlar hakkında görüşme yapıldı. Kaynaştırma eğitimi ile ilgili talepleri sunuldu. Özürlülerin örgün eğitimlerinin 23 yaş ile sınırlandırılmasının ayrımcılık ve haksızlık olduğu belirtildi. Danıştay 8. Daire esas No: 2003/614 sayılı kararı ve MEB 2006 yılı Kararnamesinde ‘Zihinsel Özürlülerin Eğitiminde yaş koşulu aranmaz‘ ifadesine dikkat çekildi.
  • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı bir araya geldi. Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğünün ülke genelinde halen teşkilatlanamadığı, özürlülerin örgün eğitimde yaş sınırı aranmadan kalmaları gerektiği, bu sebeple konulan 23 yaş sınırının doğru bir karar olmadığı,  örgün eğitimden kopan özürlü vatandaşlarımızın tekrar eve kapandığı ve bunun onlara yapılan bir ayırımcılık ve haksızlık olduğu bildirildi. 2003 /614 esas sayılı Danıştay 8. daire kararı ile birlikte 2006 yılı MEB ‘zihinsel özürlülerin eğitimde yaş koşulu aranmaz’ Genelgesi kendisine takdim edildi ve destek istendi.
  • Konfederasyon üyeleri 5 – 6 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılan Kalkınma Bakanlığının Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım sağladı ve engellilerin sorunları ve çözüm önerilerini gündeme getirildi.
  • 7 Kasım 2012 de MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi Yönetim ve Yürütme Kurulu” toplantısına katılım sağlanılarak gündemdeki sorunlar dile getirildi.
  • 15-16 Kasım 2012 Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün AB ile yapmış olduğu “Özürlü ve Yaşlı Alanında Uluslar Arası Hizmet Sağlayıcılar” formuna katılım gösteren Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı, bu alandaki görüş ve önerilerini dile getirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Desteğe en çok ihtiyacı olan engel grubu zihinsel engeldir.

3 Aralık Dünya Engelliler GünüEvet, sevgili dostlar!

Görüldüğü üzere çalışmalar devam ediyor. Tüm bu bilgileri bizimle paylaşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun değerli Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Kızartıcı Beye’ teşekkür ediyor sevgilerimizi gönderiyoruz.


Önemli şahsi not: Desteğe en çok ihtiyacı olan engel grubu zihinsel engel’dir.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, belki pek çoğu bizlerin onlara nasıl davrandığından habersiz yaşıyorlar.

Beni asıl ilgilendiren kısım ise:

” BizLER, OnLARA NaSIL DavRANdığıMIZdan HABERLİ YAŞIYorUz!”

[quote] Ben engele engel demem, engel zihniyette olmadıkça! [/quote]


El ele çözüme doğru ilerlemek dileğiyle…


 

Serpil Çavuşoğlu
1973 İstanbul doğumluyum. Hayatın her alanında gönüllü olarak faaliyet göstermekteyim. Bağımlılık ile mücadele, kadın ve çocuk istismarına karşı destek, eğitime katkı amaçlı kütüphanaler kurulması, yardımlaşma derneklerinde faaliyetler, tüketicinin her tür hakkı (sağlık, hukuk...) üzerine destek çalışmaları, kültür sanat projelerine koçluk, danışmanlık, tutuklu çocukların topluma kazandırılması amaçlı eğitim organizasyonları, kan bağışı, organ bağışı, ilik bağışı üzerine organizasyonlarda koordinatörlük, özel eğitim öğretmeni olmam sebebiyle engelli çocuklarımızın ailelerine danışmanlık, okullarda çocuklarımızın yardımlaşma güdüsünü pekiştirme amaçlı seminerler ve sayamayacağım daha pek çok alanda, neredeyse hiç durmadan yıllardır gönüllü olarak faaliyet göstermekteyim.