Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor? Gezegenlerin öğüdü

Her bir burcun bize anlatmak ve öğretmek istediği erdemler ve bilgelikler vardır. Bu özellikler, mükemmelliğe giden yolun basamaklarıdır.

Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor? Gezegenlerin öğüdü

Burçların bilgeliği

Koç: Güç, liderlik ve girişkenlik için içteki savaşçıyı uyandırın.

Boğa: İçsel ve maddi refah için öz-değerinize ve yeteneklerinize bağlanın.


İkizler: Zekanıza güç verin ve iletişim becerilerinizi geliştirin.

Yengeç: aile ilişkilerini ve evim dediğiniz fiziksel yeri iyileştirin.

Aslan: Yaratıcılığınızı, sevgiyi ve oyun severliğinizi canlandırın.

Başak: İşi, sağlığı ve daha iyi bir beslenme biçimini vurgulayın ve insanlığa hizmete odaklanın.

Terazi: yaşamınıza eş ve romantik ilişkiler çekin

Akrep: Yaşamınıza samimi yakınlık, cinsellik ve dönüşüm katın.

Yay: şans, seyahat ve iyimserlik mucizeleri ile bağlantı kurun.

Oğlak: Kariyer Hedeflerinize ulaşmaya çalışın.

Kova: Arkadaşlıkları ve toplumunuzla bağlarınızı geliştirin.

Balık: İç gizemcinizi harekete geçirin ve kişisel spiritüel klavuzunuzu saptayın.

Burçların Bilgeliği ve Gezegenlerin Öğüdü

Hangi burcu hangi gezegen yönetiyor?

Her bir burcun yöneticisi ve güçlü olan bir gök cismi var ve bu gezegenlerin burçlara etkisi çok büyük. Peki sizin burcunuzu hangi gezegen yönetiyor?

koç burcu astroloji

Koç Burcu = Mars

Koç burcu Zodyak’ta birinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Mars’tır. İnsanin fiziksel görünüşü, bencil çıkarlarını, karekter niteliklerini, dış etkenlere uyumlarını ve tepkilerini tanımlar. Kişinin ruhbilimi ve davranışlarını etkiler. Birinci ev kişiliğin bilinçlenmesini etkileyen fakat kontrolümüzün az oldugu yaşama başlanan çevreyi simgeler. Birinci evi etkileyen iki gezegen vardir. Mars ve plüto. Ayrıca birinci evde bulunan başka gezegenlerde kişinin aktivitelerini belirler.

boğa burcu astroloji

Boğa Burcu= Venüs

Boğa burcu Zodyak’ta ikinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Venüs’tür. Para, sahip olunacak mal, mülk, mali durum ve iş hayatını, keza ticari yetenekleri, güvenliği ve ekonomik sorunlari etkiler. İkinci evin şifresi kısaca para ve maddedir. Bunlarla bağımlı olan lüks, konfor, servet, gelir ve ticari yetenekler, kazanma becerisi, değerlendirme peşinden gelir. İkinci evin yönetici gezegenleri Venüs ve Ay’dır. İkinci evde bulunan gezegenlere kişinin parasal ve maddesel tüm yeteneklerini ve ekonomik seçeneklerini belirler.

ikizler burcu astroloji

İkizler Burcu = Merkür

İkizler burcu Zodyak’ta üçüncü evde bulunur. Yönetici gezegeni Merkür’dür. Kardeş ilişkileri, iletişim, öğrenim, kısa yolculukları, çevre ilişkilerini ve kısa süreli planları etkiler. Üçüncü evi tanımlayan şifre entellektüellik, yakın çevre ve kısa yolculuklar şeklindedir. Üçüncü evde bulunan gezegenler kişinin yakın çevresi ile ilişkilerini, düşünce ve davranışlarını, toplumda var olma mücadelesindeki zihinsel tavrını etkiler.

yengeç burcu astroloji

Yengeç Burcu = Ay

Yengeç burcu Zodyak’ta dördüncü evde bulunur. Yönetici gezegeni Ay’dır. Kişinin doğumunu, ev yaşamını, olanaklarını, anne ve baba ile koşullarını, yaşam sonu şartlarını, kişisel bağlılıklarını etkiler. Dördüncü evin aile ve yuvayı temsil ettiğini görüyoruz. Doğal gezegeni Ay olmasına rağmen güçlü gezegenler olarak Jüpiter ve Neptün de etkilidir. Bu ev kendimizin oluşturduğu çevre koşullarını yönetir. Yaşam boyunca elinden geldiğince bir temel ilke oluşturur kişi. Bu da daha çok içinde bulunduğu ev ortamında kendini gösterir.

aslan burcu astroloji

Aslan Burcu = Güneş

Aslan burcu Zodyak’ta beşinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Güneş’tir. Çocuklarını, eğlence ve zevk yasamını, aşkları, tutkuları, sosyal etkinliklerini, alacaği riskleri ve atılacagi serüvenleri etkiler. Beşinci ev yaratıcılığı belirleyen evdir. İnsanin toplum yaşamında varolma kavgası, fiziksel ve zihinsel bir yaratıcılık getirir.

Beşinci ev kişinin çocuklarını, tüm güzel sanatları, aşk ilişkilerini, sosyal çevresini, eğlence eğilimini, kumar ve maddi süpekülasyonlari yönetir. Bundan başka çocuklarının ilk öğretim durumunu, spor çalışmalarını, yaratıcılık yönünden kişinin başarısını ve toplumda sevinirliğini gösterir. Beşinci ev başka bir deyişle dinamik gücümüzle yaşantimizda değiştireceğimiz tüm eylemlerin idare edildiği yerdir.

başak burcu astroloji

Başak burcu = Merkür

Yönetici gezegeni Merkür’dür. Kafayı kullanma becerisini, çalışma yöntemlerini kişisel çabaları, fiziksel ve duygusal sağlığı etkiler. Altıncı ev işle ilgilidir ve yararlı sonuca ulaşmak için aklı kullanma yeteneğini gösterir.

Bu evdeki gezegenler ve bulunan burcun karekteri olusan bakış açıları kişinin işine yaklaşım tarzını, metodunu, hizmetlerinin yorumunu, yararlı hedeflere ulaşmak için kafasını pratik ve olumlu biçim de kullanma yeteneklerini gösterir.


Burçlar kusağında Zodyak’in ilk altı evi kişisel bilgileri içerir. Yaşantının büyük bir kısmı da toplum içinde ve başka insanlarla temas içinde geçer. Bu nedenle bundan sonra gelen altı ev toplum ilişkileri ile bağımlıdır. Kişinin yaşadığı topluma uyumunu, etkilenişimini ve bunlara tepkisini ortaya koyar.

terazi burcu astroloji

Terazi Burcu = Venüs

Terazi burcu Zodyak’ta yedinci evde bulunur. Yönetici gezegeni Venüs’tür. Yabancılarla tüm ilişkilerini, seçilecek es tipi ve evliliği, ortakları, yakın dostlukları, dostlukları ve toplum yaşamını etkiler. Yedinci ev kişinin evliliğini, dostluklarını, ortaklıklarını ve toplum hayatını belirler.

Bu ev başkaları ile tüm ikili ilişkileri, kişinin eylemlerini, bunlara karşı başkalarının tepkilerini belirtir. Yedinci ev ayni zamanda seçilecek eşin tipini ve ortağın niteliğini tanımlar. Yedinci evin yönetici gezegeni Venüs oldugu gibi güçlü gezegen de Satürn’dür. Satürn etkisinden dolayı toplum çalışmaları ve bunların kişi üzerinde etkileri de yedinci ev kapsamındadır.

akrep burcu astroloji

Akrep burcu = Mars-Plüton

Akrep burcu Zodyak’in sekizinci evinde bulunur. Yönetici gezegeni Mars-Plüton’dur. Birleşik kazançlar, ortak evliliğe ait paralar, mistik deneyimler,katılım özellikleri, miraslar, cinsellik, ölüm nedeni, bilinçaltı, kişinin yararları. Sekizinci ev kişisel sahiplenmeyi temsil eden ikinci evin karşıtıdır. Dolayısıyla birleşik ve toplumsal kazançların yapıcısıdır. Burası miras veya ortak çalışmaların ürünü olan gelirlerin temsilcisidir.

yay burcu astroloji

Yay burcu = Jupiter

Yay burcu Zodyak’ta dokuzuncu evde bulunur. Yönetici gezegeni Jüpiter’dir. Kişinin ruhsal yaşamını, öğrenimini, uzun yolculuklarını, kanuni işlerini, düşlerini, uzak ülkelerdeki durumunu etkiler. Dokuzuncu ev din, felsefe, kanun ve kişisel edinimli eğitimi temsil eder. Uygarlığa yerleşen bütün kurumlarla bağımli etkenleri belirtilir.

oğlak burcu astroloji

Oğlak burcu = Satürn

Oglak burcu Zodyak’ın onuncu evinde bulunur. Yönetici gezegeni Satürn’dür. Kişinin kariyerini, politik yaşamını, niteliklerini, yaşamda iniş ve çıkışlarını, tüm uğraşları ve meslek yaşamını etkiler.

kova burcu astroloji

Kova burcu = Uranüs

Kova burcu Zodyak’in onbirinci evinde bulunur. Yönetici gezegeni Uranüs’dür. Dostları, umutları, arzu ve dilekleri, sosyal değerleri, yardımlaşmayı ve zihinsel özgürlüğü etkiler. Onbirinci ev kisinin arkadaş edinme, topluluk kurma, görüşme ve evrensel konularda çalışma yeteneğini belirler.

balık burcu astroloji

Balık burcu = Neptün ve Jüpiter

Balık burcu Zodyak’in onikinci evinde bulunur. Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter’dir. Güçlerini, başarısızlıklarını, hastalıklarını, gizli düşmanlarını, beklenilmeyen olayları, ruh sağlığını, alışkanlıklarını, bilinçalti alışkanlıklarını, zihinsel sırlarını etkiler.

Gezegenlerin öğüdü

Tanrıların Elçisi Merkür; Zekânı ve iletişim kurma yeteneğini geliştir. Dikkatli konuş, dikkatli dinle, bilgi alma ve bilgi verme dengesini doğru kur. Her daim kendini yeni şeyler öğrenerek geliştir.

Sonsuzluğun Duygusal Doğası Venüs; Yaşamdan zevk al, finansal ve kişisel ilişkilerini dengele. İçindeki sanatçıyı ortaya çıkar ve doğadan ilham al. Tüm yaşamı sev ve başkalarının sevgisini kabul et. Eylemlerini ve davranışlarını şefkat, hoşgörü ve sevgiyle sergile.

Ulu Savaşçı Cesur Mars;  Mizacını ortaya koy, gücü bilgelikle kullan. Cesaret et ve dürtülerini, enerjini baskılama. Savaşçı yeteneklerini sadece düzen ve barış için sergile. Lider ol, başkalarının önden gitmesini bekleme. Hayat mücadelesinden tüm gücünü ve cesaretini ortaya koy.

Neşeyi ve Şansı Yayan Yüce Jupiter; Çevrenle paylaş ve paylaşımları içtenlikle kabul et. Evrenin sana gönderdiği şansı kabul et ama her daim şanstan medet umma. Koşulsuz bir şekilde sev ve evrenin lütfünü kabul et ve sende karşılıksız olarak lütfünü ver. Kaynağın sınırsız olduğunu bil ve açgözlü olma.

Karmanın ve Anlayışın Beyi Satürn;  Hayatın sana getirdiği zorluklardan ve mücadelelerden korkma. Bunlardan ders alarak ancak tekâmül edebilirsin. Yaşam ve ölüm doğanın bir dengesi ve herkes bu döngünün bir parçasıdır, o yüzden ölümün doğallığını en az doğumun doğallığı kadar kabul et. Bu döngünün her an gerçekleştiğini fark et. Disiplinli ol ve odaklan, azmini ortaya koy. Korkularının üzerine git.

Gökyüzünün Kadim Tanrıçası Ay; Sezgilerine kulak ver ve iç sesini dinle. İçindeki dişil enerjiyi dengele. Duygularına sahip çık ve doğru ifade et. Dönüştürüp değiştirmenin bilgeliğinin farkında ol. Bilgeliğin sürekliliğini sağla.

Gökyüzünün Kadim Tanrısı Güneş; Yaratıcı ol ve yaşamın enerjisini hayatına taşı. Her daim canlı ve neşeli kal. İçindeki eril enerjiyi dengele. Yeni şeyler yaratmanın ve düşüncülere form vermenin zevkini çıkar.

Yazı Dizisi Konu Başlıkları

Reiki’nin Beş Prensibi -1-

Ruhsal Yaşam Kuralları ve Spiritüelliğin İlkeleri -2-

Cadılığın Etikleri -3-

Burçların Bilgeliği ve Gezegenlerin öğüdü  -4-

Şems’in ve Aşk’ın Kırk Kuralı -5-


Ruhsal Gelişimin Etikleri ve Kendi Yolunuzun Sınırları -6-