Cadılık etikleri: Ruhsal yolun kuralları ve etikleri

Ruhsal Yolun Kuralları ve Etikleri | Yazı Dizisi Bölüm -3- 

Cadılık etikleri: Ruhsal yolun kuralları ve etikleriCadılar, doğayla uyumlu şekilde yaşayan ve kendi bilgeliklerini doğanın (ve dolayısıyla evrenin) kuralları üzerinden geliştiren insanlardır. Doğa Ana’nın çocukları olan cadılar için ruhsal gelişim açısından etikler önemli yere sahiptir. Bu etikler ruhsallıkla yakından alakalıdır. Diğer öğretiler kadar geniş bir kısıtlama söz konusu olmaksızın, az ve öz bir şekilde doğanın bilgeliğini sunarlar. Her cadı, kendi inancı ve doğadaki bilgeliği doğrultusunda ilerlediği için etik kurallarını kendi yoluna göre değiştirebilir. O yüzden her cadının veya coven’in (başrahip-başrahibe seviyesinde bir cadının oluşturduğu grup) kendine ait etik kuralları mevcuttur. Ama genel itibariyle hepsi şu kurallara büyük önem verir;


Kimseye zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yap.

Bu etik, wiccan rede (wicca öğüdü) isimli uzun bir metinin son satırıdır. Genel itibariyle ruhsal gelişim içinde başkalarının iradesine ve tekâmülüne zarar vermeksizin, istediğin şekilde ilerleyebileceğin anlamına gelir.  “Ne istiyorsan yap” kelimesinden kasıt, cadının kendi ruhunu yani iç sesini dinlemesi gerektiğidir. Mantığını veya toplumsal baskıları ön plana tutmaksızın sadece kendi ruhunun derinliğindeki tanrısal bilgeliği dinlemesi gerektiğini ve bu bilgeliğin verdiği öğüdü takip etmesi gerektiğini anlatır. Haliyle bu aynı zamanda doğanın içinde gizli olan “doğal” ve “saf” bilgeliğin ta kendisidir.

3 katı kuralı

Cadılıkta bir diğer kavram olan 3 katı kuralı ise yapılan her eylemin (iyi veya kötü) katlanarak geri döneceğidir. Tam manasıyla “Rüzgâr eken fırtına biçer” atasözümüze tekabül eder. Haliyle bu kural cadıların genel eylemlerini ve düşüncelerini şekillendirir. Sadece cadılıkta değil diğer spiritüel yollarda da “enerji bütüne aittir” yasası önem arz eder. Yani çıkan enerji çıktığı kaynağa geri döner.

Doğaya Saygı Duy

Bir diğer önemli kural doğaya saygılı olmaktır. Bunun için bitkilere nazik davranılır, doğadan bir şey alındığında (bir ağaç kesildiğinde, bir bitki kökünden koparıldığında veya evde bereket arttığında) teşekkür amaçlı ve adak olarak toprağa tohum veya bitki ekilir.  Ormana girilirken oranın sahiplerinden izin istenir.

Kısaca diğer önem verilen etikler şunlardır:

-Nasihatlere mükemmel sevgi ve mükemmel güvenle bağlan

-Yaşama izin ver ve dürüstçe yaşa

-Naif davran ve her daim çevreni dikkatli incele. Az konuş ve çok dinle

-Eski olanları onurlandır, ışığın ve sevginin rehberin olmasına izin ver

-Çiçeklere, bitkilere ve ağaçlara kulak ver böylece Tanrıça seni kutsayacaktır.

-Bir şeye sahip olduğunda veya bir şeyi istediğinde, başkalarının açgözlülüğüne kulak verme.

-Bir aptalla bir mevsim bile geçirme, arkadaşın sayılmasın diye.

-İnsanları memnuniyetle karşıla, çünkü bu kalpleri ısıtır.

-Olumsuzluklar ve uğursuzluklar canına yettiğinde, alnındaki kutsal yıldızı (pentagram) kullan 3


Cadının 13 Amacı (Scott Cuningham)

Ünlü cadılardan biri olan Scott Cuningham ise cadıların 13 prensibini ve amacını şu şekilde özetleyip sıralamaktadır:

1. Kendini bil

2. Zanaatı (cadılık) bil

3. Öğren

4. Öğrendiklerini uygula

5. Dengeyi sağla.

6. Baştan çıkarmalara karşı koy

7. Düşüncelerini iyi bir düzende tut.  (Sistematik düşün, dağınık değil.)

8. Hayatı kutla

9. Evrenin çemberleriyle uyumlu ol.

10. Doğru bir şekilde nefes al ve doğru beslen

11. Hem zihnini hem bedenini çalıştır.

12. Meditasyon yap.

13.  Tanrı (kernunnos) ve Tanrıça’yı (diana) onurlandır.

Kaynak:
(1) Scott Cuningham, Cuningham’s Book of Shadows
(2) Maureen J. Kelly, Reiki ve Şifa Veren Buda, Okyanus Yayınları

 


Yazı Dizisi Konu Başlıkları

  • Ruhsal Yolun Kuralları ve Etikleri – Giriş