Türkiye etnik bir mozaik mi? Etnik çeşitlilik ve gruplar

Bir fikri insanların kafasına yerleştirmek, ona inandırmak mı istiyorsunuz, usulünce sürekli tekrarlayın; doğru olması önemli değildir. İnanın bir süre sonra istediğinizin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Türkiye etnik bir mozaik mi? Etnik çeşitlilik ve gruplar

Nazi Almanyası’nın ve Hitler’in Propaganda Bakanı Göbbels de bu konuyla ilgili şöyle demiş: “Bir şeyi ne kadar uzun süre tekrarlarsanız, insanlar ona o kadar fazla inanır. Hıristiyanlığın bu kadar etkili olmasının sebebi 2000 yıldır aynı şeyi söylüyor olmasıdır.”

Tekrar tekniği kuşkusuz dünyanın her tarafında uygulanırken,  maalesef son yıllarda ülkemizde “etnik mozaik”adı altında kurgulanmaktadır.


Etnik mozaik

İlk önce Mozaik kelimesinin sözlük anlamı nedir inceleyelim; “Türlü renklerde, küçük küp şeklinde mermer, taş ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme”dir. Diğer yandan Etnik Mozaik kavramı da “çok sayıda farklı etnik gruptan oluşan toplumsal yapıyı” ifade etmektedir.

Bu tanımdan yola çıkarak bir ülkenin mozaik tanımının bilimsel standartlarda ve uluslararası toplum düzeyinde kabul görmesinin çok önemli iki şarta bağlı olduğunu unutmak yahut bilmemek, yıllardır Türkiye’nin etnik bir mozaik olduğunu savunan çeşitli çevrelerin Türkiye’de bölücü bir etnik mozaik tanımı dayatma çalışmalarına meşru zemin hazırlayacaktır diye düşünmekteyim.

Peki nedir bu iki şart?

1- Etnik çeşitlilik (Ülkede genel etnik yapıyı etkileyecek büyüklükte geçerli bir nüfusa çok sayıda grubun var olmasıdır.Örneğin; Ülkemizde yaşayan 200-400 kişi arasındaki Polonezler etnik bir grup tanımlaması içinde olmasına rağmen, büyüklük itibariyle geçerli bir nüfusa sahip olamadıklarından etnik grup sayısı içinde yer almazlar.Ve diğerleri şeklinde ifade edilir.)


2- Ülkedeki mevcut etnik grupların toplam nüfusunun, ülke nüfusunun %35’ini oluşturmasıdır.

Nüfusu 75 milyon olan Türkiye’de yapılan tüm araştırmalarda nüfusunun %88 ‘i Türkler, %6-10 arası Kürtler, %1,2 Araplar, %1,1 Zazalar, %0.40 Çerkezler, %0, 30 Lazlar, diğerleri % 0,25 oluşturduğu çıkmaktadır. Görüldüğü üzere Türkiye’de yaşayan etnik nüfusun %12-13 barajını geçemediği tespit edilmiştir. Bu oranlara bakıldığında bir ülkenin etnik bir mozaik olma durumunun, ülke nüfusunun %35’i oluşturması şartıyla uyuşmadığından net olarak Türkiye’nin etnik bir mozaik olmadığı sonucu çıkartabilir.

Bugün AB ülkesi olan, hala nüfusunun %20 sini oluşturan onyedi etnik gruba sahip olan Fransa bile kendini etnik bir mozaik saymazken, bizim devlet adamlarımızın ve entellektüel aydınlarımızın ülkemizi mozaik olarak görmesi , dış güçlerin cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bilinçli olarak devreye soktukları bu planlara , bugün ülkesi ve milletiyle bir ve beraber olan bizleri ayrıştırma ve bölüştürmeye çalışma gayretlerine çanak tutmaktır.

Yaşanan bu olup bitenlere karşı vatandaşlar olarak bizler çok uyanık davranmalı, birliğimizin ve bütünlüğümüzün korunduğu, tüm vatandaşlarının sahip olduğu demokratik hak ve özgürlükleri belirgin kılmak ve bunları etkili bir şekilde hayata geçirmek için düzenlenmiş mekanizmaları içine alacak bir anayasal reform ile tüm sorunlarını çözerek, bütün paydaşlarının mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşadığı güzel bir ülke yaratmak adına çok çalışmalıyız…


Yararlanılan Kaynak;    Türkiye’nin Etnik Yapısı: Alİ Tayyar Önder 

Durmuş Hocaoğlu’na Bir Fatiha Denemesi: Kurban