Nar Taneleri Projesi: Devlet korumasındaki genç kızların güçlenme hikayesi

Onlar babasız ve annesiz olabilirler ya da herhangi bir yolla baba ve annelerinden alınıp devlet korumasında büyümüş olabilirler. Ama sahipsiz değiller. Nar taneleri projesi ile desteklenen çocuklarımız ve gençlerimiz bizim kutlu hazinelerimizdir. Onlara mentör abla ve abiler olarak biz de sahip çıkalım.

2010 yılında UNFPA (Birleşmiş milletler nüfus fonu) Nar taneleri proje koordinatörü sorumlusu  Gül Erdost ile yaptığımız röportajımızda; ‘Onlar birbirine yaslanmış, narin, zarif nar taneleri. Devletin koruması altında, birçok bakıcı anneyle büyümüş cesur yürekler’ diye tanımlamıştık onları. 4 yıllık süreçte bu anlamlı projedeyle neler yapılmış ve neler yapılması planlanıyor birlikte göz atalım.

2009 yılında başlayan projenin ana amacı yetiştirme yurtlarında ya da koruyucu aile yanında yetişmiş 18-24 yaş arası genç kızlarımızın güçlendirilmesi, izlenmesi ve istihdama katılımının kolaylaşması olarak belirlenmiştir[/quote]. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteği ile, Boyner Holding Grup Şirketleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü önderliğinde, İŞKUR ve İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ortaklığında eğitimler ve mentörlük sistemi (ablalık,abilik,danışmanlık) ile yürütülen ‘Nar Taneleri Projesi’ 4 yıllık süreç içerisinde olumlu birçok deneyim biriktirmiştir. (Proje hakkında detaylı bilgi için lütfen röportajımızı okuyun)


Projeden elde edilen olumlu deneyimler Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çocuk ve Sevgi Evleri’nde görev yapan personel ile paylaşılmış ve bu paylaşımlar neticesinde başarıyla devam eden ve bu süreçte güzel meyveler veren projenin kurumların içerisine yerleştirilmesi ve genişletilmesi fikri ortaya çıkmıştır. 2013-15 yılları arasında yapılacak eğitim çalışmaları  bir genişleme ile Nar Tanelerinin yanı sıra çeşitli yaş gruplarından kız ve erkek çocukların daha erken yaşlardan başlayarak bu projeden yararlanmalarının faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle  son yıllarda olumsuz sonuçları görüldüğü için toplu bakım yerine, (yetiştirme yurtları) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ‘ne bağlı sevgi ve çocuk evlerinde yetişen kız ve erkek çocukların;

  • Kendilerini tanımalarını,
  • Kişisel ve psikolojik gelişimlerini,
  • Sosyalleşmelerini,
  • Toplumsal kabullerini,
  • Sorumluluk alma becerilerini ve birey olma süreçlerini,
  • Değer geliştirmelerini,
  • Eğitime devamlarını,
  • Yetenek ve ilgileri uyarınca yüksek öğretim seçimlerini,
  • Staj fırsatları ile çalışma yaşamına hazırlanmalarını,
  • Meslek seçimi danışmanlığı  almalarını,

Doğru bilgi, kaynaklara ve rol modellerine erişimlerini desteklemek için hizmet veren personelin güçlendirilmesi için eğitim planlanması hedeflenmiştir.

Eğitimlerin amacına uygun  planlanması ve olumlu sonuçlara ulaşılması için alanda çalışan personelin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak önem kazanmış ve bu bağlamda belirlenen kriterler uyarınca seçilen 7 pilot ilde (Ankara, İzmir, Diyarbakır, Konya, Samsun, Bursa, Sivas) personelin kurum bakımındaki çocukların psiko-sosyal ve kişisel gelişimlerinde, iş ve meslek seçimlerinde ve hayata hazırlanmaları sırasında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin tespit edildiği ihtiyaç belirleme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu 7 ilde yöneticiler, bakım elemanları, ev ve grup sorumluları, meslek elemanları ile yapılan ihtiyaç belirleme toplantılarında personelin hizmet sırasında yaşadıkları sorunları birinci ağızdan dinleme ortamı yaratılmış ve sonucunda kurumlarda verilen hizmetin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından büyük yarar sağlayacak sonuçlar elde edilmiştir.

nar-taneleri-3

Destek bekleyen sorun alanlarının başında ergenlik dönemi sorunları, cinsellik, davranış kazanımları ve sorumluluk alma gelmiştir.


Ayrıca öz bakım/hijyen, çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi, çocuklarla  çalışırken iletişim ve öfke kontrolü, yetişkin-yetişkin iletişimi  sırasında  öfke kontrolü, toplumsal cinsiyet rolleri , mentörlük ve izleme konusunda da beceri geliştirme ihtiyacı dile getirilmiştir.

Kurumlara ve kurum bakımında yetişen çocuklara ilişkin toplumsal algıyı değiştirmek de destek bekleyen diğer sorun  alanı olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede de kamu kurumlarından MEB ve İŞKUR ile  ile var olan işbirliğinin artırılması, yerel paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi, belediyelerden, üniversitelerden, meslek örgütlerinden, STK’lardan,özel sektörden destek alınması da planlanarak yaşama geçirilecektir.

nar-taneleri-5

2013 yılında 4 pilot ilde (Sivas, Diyarbakır, Bursa, Samsun) 7 ilde yapılan ihtiyaç analizi toplantıları sonucu  tespit edilen, destek bekleyen alanları karşılayacak içerikte hazırlanmış eğitimler  yöneticilere, meslek elemanlarına, grup ve ev sorumlularına ve bakım elemanlarına  uygulanmıştır.

Söz konusu pilot illerde 2014 yılında da ihtiyaç duyulan başlıklarda ‘tamamlama eğitimleri’ne devam edilecektir. Yine yıl içerisinde kurum personelinin ve gönüllü mentörlerin eğitimleri sürdürülerek çocukların özellikle kurumdan ayrıldıktan sonra kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için izlenmesi sorununa mentörlük mekanizması kurularak çözüm planlanmaktadır.

2015 yılında ise söz konusu pilot illerde eğitimlerini sürdüren bakım elemanları, meslek elemanları grup ve ev sorumlularından oluşacak gönüllülerle yapılacak eğitici eğitimleri ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün diğer illerinde çalışan personelinin eğitimleri de sağlanmış ve proje Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm illerdeki kurumlara yaygınlaştırılmış olacaktır.

Onlar babasız ve annesiz olabilirler. Ya da herhangi bir yolla baba ve annelerinden alınıp devlet korumasında büyümüş olabilirler. Ama sahipsiz değiller. Nar taneleri projesi ile desteklenen çocuklarımız ve gençlerimiz bizim kutlu hazinelerimizdir. Onlara mentör abla ve abiler olarak biz de sahip çıkalım.

Bilirsiniz nar bereketin sembolüdür. Öyleyse Nar tanelerimiz serpilsinler tüm yurda ve nurlu bereketlerini, güzelliklerini  getirsinler dilerim…


Nar tanelerinin kıymetlisi, 24 saat ulaşabildikleri, dertlerini sıkıntılarını paylaştıkları Gül Ablalarına UNFPA ( Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) Nar Taneleri proje koordinatörü Gül Erdost’a paylaştığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.

Mamografi sonucunun şüpheli olması ne anlama gelir?


Özgül Süsler
Falanca yılın, filanca ayının, bilmem kaçıncı gününde doğmuşum. Kutu kutu pense, yakan top ve misket oynamışım. Komşuların zilini çalıp kaçmışım. Balkondan sarkan komşu teyze “kimdi o? “ diye sorunca, “Bilmem” demişim...