Geçmiş Yaşam Terapilerindeki Regresyon Havuzları

Regresyon terapileri denen çalışmalar ile ortaya çıkan bilgiler çok tartışılır. Geçmiş yaşam yoktur diyen pek çok kişi, deneyimler ile ulaşılan bilgilere mantıklı açıklama bulamazlar. Bilinçaltı denilen alan sadece mevcut bedenin kendi yaşamındaki hatıralar ile kaplıysa, farklı zamanlarla ilgili ortaya çıkan bilgiler nerden geliyor?

Üç cevap var, DNA kayıtlarınızdan, ortak bilgi havuzundan ve geçmiş(eş) yaşamlarınızdan…


getImage

Geçmiş yaşamlarımız var mı yok mu? Uzun yıllardır cevap aradığım bir soruydu… Zamanı lineer olarak algıladığımızdan olsa gerek, soruma karşılık gelen bilgileri bir türlü hazmedemiyordum. Nasıl ki zamanın küreselliğini az da olsa içselleştirebildim ancak o zaman cevaplar içime sinmeye başladı. Geçmiş yaşamlar kavramı eksik bir kavramdır. Doğruya en yakın tanım, bana göre ‘eş yaşamlar’dır… Ama regresyon sırasında izlemlenenler sadece eş yaşamlar değildir.

Regresyon terapileri denen çalışmalar ile ortaya çıkan bilgiler çok tartışılır. Geçmiş yaşam yoktur diyen pek çok kişi, deneyimler ile ulaşılan bilgilere mantıklı açıklama bulamazlar. Bilinçaltı denilen alan sadece mevcut bedenin kendi yaşamındaki hatıralar ile kaplıysa, farklı zamanlarla ilgili ortaya çıkan bilgiler nerden geliyor?  Üç cevap var, DNA kayıtlarınızdan, ortak bilgi havuzundan ve geçmiş(eş) yaşamlarınızdan…

Hiçbirisi tek başına doğru değildir aslında. Çünkü üçü birden doğrudur.

Bu üç bilgi havuzu, iç içe yuvarlak daireler halinde bedenin bireysel alanı içinde mevcuttur. Bu bireysel alanın hangi dairesine ulaşırsanız o alandan bilgi çekersiniz.  Farklı bilinç halleri dediğimiz hipnotik durumlarda farklı farklı alanlara ulaşmak mümkündür. Bu bilinç halleri için kullandığınız tekniğin ne olduğu belirler hangi alana girebileceğinizi. Bazı teknikler ile DNA alanınıza ulaşır ve ataların kayıtları ile kendi bilinçaltı kayıtlarınızla karşılaşırsınız.

Bazı uygulamalarda bütünün oluşturduğu bilgi havuzuna girersiniz ve aslında sizin yaşamadığınız ama öğrenmeniz gereken bir bilginin olduğu diğer varlıkların hikâyelerini tıpkı siz yaşamış gibi deneyimlersiniz. Bu tıpkı sizin girmediğiniz bir dersin video notlarını o derse giren bir arkadaşınızdan almak gibidir. O derse katılımın video kayıtlarını izler gibi izlersiniz regresyon terapisinde.  Bu neden gereklidir derseniz de cevabım şudur; mezuniyete az kaldı ve dünya akademisi her eğitim dönemi sonunda belli sayıda öğrenciyi mezun etmek zorundadır. Bu yüzden öğrencilerin derslerinin video kayıtlarını birbirleriyle paylaşmasına izin veriyor artık 🙂 Son zamanlarda regresyon terapileri neden çok arttı dersiniz?

Bazı regresyonlarda da sizin kendi eş yaşamlarınıza girersiniz. İşte bu izlemlerde zamanın küreselliği içinde yol alarak gözlemler yaşarsınız. Ama merkezden bakamazsanız ulaşamazsınız o bilgilere. Aslında tüm yaşamlarınız aynı anda gerçekleşmektedir. Nerden baktığınızda aynı zamanda gerçekleşir? Tabii ki merkezden:) Bu gözlem, merkezinden çıkan bir sürü kolun döndüğü bir çarkın ortasında oturmak gibidir. Tıpkı selsebilin etrafında saçılmış kaderlerde-yörüngelerde saltanat süren Vildanlar gibidir tüm eş yaşam ben’leriniz. Ve selsebilin ortasında anlaşma yapmış olan ruhlar (müttekiler) oturur. (DEHR 18-19-20-21)


Ruhun tecrübeleri ile bedenin tecrübeleri farklı tabakalardadır. Bedenin tecrübeleri lineer zaman deneyimleridir. Ruhun tecrübeleri ise tüm zamanlarının küresel yapıdaki bilgileridir. Bedenlerin edindiği bilgiler olgunlaşınca merkezdeki ruha iletilerek özbilgi haline gelir. Bu yüzden bir bilgi ruhun özbilgisi haline gelmedikçe aynı deneyim dairelerinde döner dururuz. Ve özbilgi haline getirmemiz gereken bilgiler nedeniyle evren, regresyon deneyimleri kapısını bize açmıştır.

Regresyon sırasında girdiğimiz bu üç havuzun hangisinde bizim için gerekli bilgi varsa o havuza dalarız. Ve o havuzlara girmek için yetki gereklidir. Bu yetki, zamanı geldiyse ve uygun teknik kullanıldıysa verilir. Hipnotik bir durumda olmanız gerektiği için regresyonun bir uzman ile yapılması uygundur. Buna rağmen kendi kendinize de regresyon deneyimleri yaşamanız mümkündür. Çoğu zaman rüya boyutunda gerçekleşir bu deneyimler.

[quote]Regresyona girebilmek için lineer zihnin askıya alınması, zaman akışının algısının değişmesi gerekir. Bu sırada beynin kimyası ve dalga frekansının farklılaşması şarttır. Zaman algısını gerçekleştiren nöronlar devre dışı kalır ve bütünsel zaman dediğimiz DEHR’in içine girersiniz. Dehr, açılmamış, tek bir noktada toplanmış, dürülmüş, bütünleşik zaman demektir.[/quote]

Bireyin varlık alanı içinde, enerjisel boyutta tüm zamanların ve tüm bilgilerin tabakaları vardır. Bu tabakaların merkezi, bedende kalpten başlayarak dışa doğru sıralanmıştır. Kalp gözü kavramı da yaklaşık olarak bu bilgiden çıkmıştır. En dış tabaka ortak bilgi havuzuna aittir. Diğer arkadaşlarımızın ders videolarını izlemek için bu havuza girmemiz gerekir. Onun ardında içe doğru eşyaşamlarınızın tabakası yer alır. En içte ise atalarınızdan gelen DNA kayıtlarınız ve mevcut bedeninizin zihin kayıtları vardır.

Bu tabakalara seçim yaparak bilinçli olarak ulaşmak istiyorsanız kullanacağınız teknik, “nefes” olmalıdır.  Ancak onunla havuzlar arasında bilinçli seçim yapabilirsiniz. Nefes ile bedeninizin manyetik alanına hâkim olduğunuzda oluşturduğunuz Torus manyetiği, size tabakaların kapısını açar.  Tüm yaşam deneyimlerimizin Torus alanımızda mevcut olduğu bilgisi aslında eski bir bilgidir. Ama dünyanın algı seviyesi ancak hazır olduğundan ve mezuniyet zamanı yaklaştığından son yıllarda yeniden servis edilmeye başlanmıştır.

Regresyon terapisi hakkındaki bu bilgilerim nereden mi geliyor? Hiç niyetinde olmadığım halde zaman hakkındaki merakım nedeniyle rüyalarımda öğretilen bilgiler vakti geldiğinde bir çalışmaya dönüştü.  Aslında bu çalışma sadece regresyon değil, olası gelecek akışlarını da vizyonlayabiliyor. Ama uygulamada daha çok regresyon terapileri ile sonuçlanıyor. Çünkü bizim henüz kapanmayan geçmiş farkındalık çemberlerimiz nedeniyle, gelecek olası vizyonlarımızın sayısı gereğinden çok fazladır. Bu yüzden geleceğimizi oluşturma konusunda enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Gelecek potansiyellerimizin olası sayısı ne kadar az olursa, yaşamı özenle oluşturma irademiz ve erkimiz o kadar kuvvetli olacaktır.

Diğer regresyonlardan farklı olarak, bu çalışma çalışması sırasında eğer bireyin bilinci ve erki hazırsa, benim “zaman vakumlaması” dediğim bir olay gerçekleşebiliyor. Regresyon sırasında gözlemlediğiniz o olayın realitesini kapatıp şimdiki zamanınıza çekiyorsunuz. Zaman vakumlaması dışında, manyetik alanınızın bütününe hakim olduğunuz o anda bir şifa kodlaması ya da DNA aktivasyonu da yapabiliyorsunuz.  Tüm bu etki yöntemleri sonucunda özbilgi haline getirebildiğiniz bir sorunu aşmanız ve şifalanmanız da kaçınılmaz oluyor…


Regresyon havuzlarımızdaki eski yaprakları ve çöpleri toplama zamanı…  Neden mi ? Geleceğimizi daha güçlü yaratabilmek için…


İstanbul’da doğdu. İşletme ihtisası yaptı. 12 yıl bir devlet kuruluşunda muhasebe alanında çalıştı ve 1995-2008 yılları arasında özel sektöre ait çeşitli sağlık kuruluşlarında yöneticilik, danışmanlık ve halkla ilişkiler görevlerinde bulundu. 2008’den itibaren çalışma alanlarına eğitim sektörünü de ekleyerek özel bir üniversitede halkla ilişkiler ve organizasyon uzmanı olarak çalıştı. Bilimsel konuların insan ile ilişkileri, inanışlar ve inançlar konusunda araştırmalar yaptı. Özellikle kutsal metinler, tarih, psikoloji, fizik ve bilimdeki yenilikleri konu alan makaleler yazdı. 2006 yılında İndigo Dergisi'nin yazar ve muhabirliğini yapmaya başladı.