İş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanmalı?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işletmelerde tehlike durumları tespit edip gereken önlemleri alarak iş kazalarını minimuma indirmek ve hem işvereni hemde çalışanı korumayı amaçlamaktadır.

iş sağlığı-güvenlik-indigodergisi

İş Güvenlik uzmanların ve doktorlar tarafından belirlenen tehlike durumlarının tedbirlerini aynen uygulamakla ve kendileri için verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmakla yükümlüdürler.

20.6.2012 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ artık tüm sektörlerde uygulanmaya başladı.


Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Bu uygulamaları yapan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlerden biriyle , sorumluluklarımızı bilmek, farketmek ve farkettirmek amacıyla söyleştik. İlhan Koyuncu, Danışman Ortak Sağlık Güvenlik Birimi isimli bu kanun kapsamında uygulama şirketlerinden birinin ortaklarından…

Röportaj: İlhan Koyuncu

Bu uygulamayı hangi Bakanlık üstleniyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü sorumludur.

Bu Kanun kapsamında sorumlulukları açarmısınız?

İş Güvenlik uzmanları  ve doktorlar işletmelerdeki tehlikeli durumları tespit edip gerekli önlemleri belirleyip işverenin uygulamalarını sağlamaktadır. İş Güvenlik Uzmanları çalışanları eğitmek, bilgilendirmek, sorumluklarını  anlatmakla,  yükümlüdürler. Doktorlar ise  çalışanların sağlık durumları , meslek hastalıkları ilgili bilgilendirme ve eğitimlerinden sorumludurlar. Asıl kanun kapsamı budur.

Çalışana gelen yükümlülükler nelerdir?

İş Güvenlik uzmanların ve doktorlar tarafından belirlenen tehlike durumlarının tedbirlerini aynen uygulamakla ve kendileri için verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmakla yükümlüdürler.

İşverene getirilen yükümlülükler nelerdir?

İşletmeler de belirlenen çalışma talimatlarından ve eğer varsa  makine kullanım talimatlarında yazılanları aynen uygulamakla yükümlüdürler.

Bu Kanun kapsamında çalışan kesimin bu konudaki avantajları neler?

Çalışanlar, çalışma yükümlüklerini yerine getirirlerse ilerde başlarına gelebilecek herhangi bir iş kazasında kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerinden hakedişlerini alabilme avantajları vardır.

Nasıl bir uygulama ile bu Kanun yürürlüğe giriyor?

Bu kanun 2012 yılından itibaren ilk olarak 50 kişinin üzerinde çalışanı olan işletmelerde uygulanmaya başlandı daha sonra 2014 yılında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda 1 kişi sigortalı çalışanı dahi olan işletmelerde uygulamayı geçildi. ve 2016 yılında da artık her işletme uygulamayı başlayacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri işletmelerde tehlike durumları tespit edip gereken önlemleri alarak iş kazalarını minimuma indirmek ve hem işvereni hemde çalışanı korumayı amaçlamaktadır. Doktorun görevi çalışanların sağlıklarını kontrol ederek çalışanların sağlığını korumaktır. Ayrıca meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ne şekilde desteklenmektedir?


İş veren iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gereken önemi vererek ve uygulayarak destek vermelidir. Bunun hem kendisine hem çalışanına  faydalı ve güvenli bir çalışma platformu sağladığının idrakine varmalıdır. Denetleme mekanizmasının da iyi işlemesi gerekmektedir. Bu  üçlü sistem  İş veren, çalışan ve denetleyen Devlet biriminden oluşur. Bu konuda en önemli şey eğitimdir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları kimlerden oluşur?

İş Güvenlik uzmanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın sınavla belirlediği sertifikayı almış mühendislerden oluşmaktadır. 3 Sınıfa ayrılmaktadır. En az tecrübeli sınıf (c) uzmanıdır. Daha tecrübeli sınıf  (b) uzmanıdır.  En tecrübeli sınıf ( a) uzmanıdır. Bu uzmanların baktığı işletmelerin tehlike sınıfları ayrıdır. ( c)  Uzmanı az tehlikeli işletmelere, (b)  uzmanı tehlikeli işletmelere, (a) uzmanı çok tehlikeli işletmelere bakarlar.

İş yeri hekimleri de  Bakanlığın belirlediği sınavla iş yeri hekimliği sertifikasını almış doktorlardan oluşur.

 Tehlike sınıfları nelerdir?

İşletmelerin tehlike sınıfları 3 ayrılmaktadır. (a)- az tehlikeli, (b) -tehlikeli, (c) – çok tehlikeli

Tehlike ve çok tehlikeler 01 ocak 2014 itibaren bu hizmeti almaya başlamışlardır. Az tehlikeliler 1 temmuz 2016 itibaren bu hizmeti almaya başlayacaklardır.

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmalar kimin tarafından yapılır?

Risk değerlendirmesini iş güvenlik uzmanları yapar . Kontrol, ölçüm, araştırmalar İş Güvenlik uzmanlarının işletmelerde yaptıkları tespitlerin sonuncunda işveren tarafından Devletin onayladığı yerlerde yaptırılmaktadır.

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım nelerdir?

İş Güvenlik uzmanlarının işletmelerde yaptıkları incelemelere göre acil durum planı belirlenir. Örneğin 10 kişilik bir işletmede 1 kişi yangından sorumlu, 1 kişi ilk yardımdan sorumlu, 1 kişide tahliyeden sorumlu olur. ilk yardımdan sorumlu olan kişi Devletin belirlediği kurslarda 2 gün eğitim görerek bir sınav sonucunda sertifika alır. Bu sertifika 3 sene geçerlidir. 3 Senenin sonunda yenilenmesi gereklidir.

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi kimler tarafından yapılmakta?

İş kazası ve meslek hastalıkları kayıt ve bildirimi işveren tarafından 2 gün içindeSosyal Güvenlik Kurumlarına  bildirilmelidir.

Bu konuda uzman bir kuruluş olarak sizinle nasıl temasa geçebiliriz?

Bizimle [email protected]  adresinden temasa geçebilirler.

[divider]

 Biyografi: İlhan Koyuncu


27 Nisan 1965 yılında İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Işık lisesinde , Yüksek öğrenimini ise İstanbul üniversitesi mühendislik fakültesi kimya mühendisliği bölümününde yaptı. Amerika’da Lincoln Üniversitesinde MBA master yaptı. Mezun olduktan sonra 15-20 yıl tekstil sektöründe çalıştı. Son  2 yıldır Danışman Ortak Sağlık Güvenlik  Hizmetlerinde çalışmaktadır.


Rüya Yüksel
Rüya Yüksel, 1957 doğumlu, İstanbul'da yaşıyor. Mesleği İngilizce öğretmenliği, ancak 29 yıldır özel sektörde çalışıyor. NLP İleri Derece Uygulayıcısı ve 'Yaşam Koçu' olmakla birlikte “Kendini Tanıma Çalışmaları” düzenliyor.